PDO blok 7 Hoofdstuk 7 Kind in de groep les 2

Basisboek Opvoeding en ontwikkeling

Hoofdstuk 7 Het kind en de groep 
1 / 14
next
Slide 1: Slide
PDOMBOStudiejaar 2

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Basisboek Opvoeding en ontwikkeling

Hoofdstuk 7 Het kind en de groep 

Slide 1 - Slide

Vandaag: 

- Terugblik
- 7.3 Sociale ontwikkeling van het oudere schoolkind tot
         volwassene
- 7.4 Spelontwikkeling
- Verwerking in informatiefolder  

Lesdoel: aan het eind van de les kun je een voorbeeld noemen                         bij de vier soorten spel en kun je vertellen welke fasen van
                 spel een peuter doorgaans doorloopt. 

Slide 2 - Slide

Wat bedoelen we met empathisch vermogen?

Slide 3 - Open question

§ 7.2 Sociale ontwikkeling van baby tot het jonge schoolkind
Sociale ontwikkeling 6-9 jaar

Empathisch vermogen
Empathisch vermogen betekent dat een kind zich kan inleven in een ander. Het kind herkent gevoelens van een ander en snapt hoe het daarop moet reageren.
 
Situaties vanuit een ander perspectief kunnen bekijken.
  
Identificatie → jezelf herkennen in een anderSlide 4 - Slide

7.3 Sociale ontwikkeling van het oudere schoolkind tot volwassene

Slide 5 - Slide

§ 7.3 Sociale ontwikkeling van het oudere schoolkind tot volwassene
9-12 jaar groepsnorm belangrijk

> socialisatie 

12-18 jaar losmakingsproces
 
> houding richting ouders verandert
> conflicten met ouders
> peergroup en groepsdruk

Slide 6 - Slide

7.4 Spelontwikkeling

Slide 7 - Slide

§ 7.4 Spelontwikkeling
Soorten spel:

1. Bewegingsspel → bijv rennen, klimmen, fietsen
2. Manipulerend spel → onderzoekend en 
    ontdekkend leren
3. Rollenspel → bijv. vadertje moedertje spelen
4. Constructiespel → bijv. blokken stapelen

Slide 8 - Slide

§ 7.4 Spelontwikkeling

Fasen van spel bij de peuter:

Ongericht spel → Kind loopt rond en kijkt. Het speelt nog niet.

Toeschouwersgedrag→ Kind kijkt intensief naar  andere
                                              kinderen die aan het spelen zijn.

Solitair spel → Kind speelt alleen en houdt zichzelf bezig.

Parallel spel → Kinderen spelen naast elkaar.

Associatief spel → Kinderen spelen met materialen eigen spel.

Slide 9 - Slide

§ 7.4 Spelontwikkeling
  Filmpje

03:25 - 04:58 minuut bekijken

In welke fase(n) van spel zie je bij deze meiden?

Wat zou jij doen wanneer je dit in je groep ziet? 

Slide 10 - Slide

§ 7.4 Spelontwikkeling
Hoe stimuleer jij spel op stage? 

Hoe wordt er in jullie groep gespeeld?   

Filmpje stimuleren van spel   

Slide 11 - Slide

Wat deed jij in groep 8 het liefst in de pauze?

Slide 12 - Open question

§ 7.4 Spelontwikkeling
Aan de slag met de opdracht folder maken


Of: 

Aan de slag met het werkboek 

Slide 13 - Slide

Wat is empathisch vermogen?
A
Inleven, herkennen en meeleven met gevoelens van anderen.
B
Je boosheid kunnen onderdrukken.
C
Het kunnen leggen van verbindingen.
D
Snel kunnen schakelen in emoties.

Slide 14 - Quiz