PDO blok 7 les 9 Hoofdstuk 6 Kind in de groep les 1 (2022)

Basisboek Opvoeding en ontwikkeling

Hoofdstuk 6 Het kind en de groep (Let op in oude boek Hoofdstuk 7)
 
1 / 17
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenBasisschoolGroep 4

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Basisboek Opvoeding en ontwikkeling

Hoofdstuk 6 Het kind en de groep (Let op in oude boek Hoofdstuk 7)
 

Slide 1 - Slide

Vandaag: 

- Terugblik
- Opdracht: informatiefolder
- Sociale ontwikkeling van baby tot jonge schoolkind  

  Lesdoel: aan het eind van de les kun je vertellen hoe de
                  sociale ontwikkeling verloopt bij kinderen van
                  0 tot 9 jaar. 

Slide 2 - Slide

§ 7.1 Samen kom je verder
Wat hebben je sociale ontwikkeling en de ontwikkeling van je eigen ‘ik’ met elkaar te maken?

Wat leren kinderen van samen spelen?
 
Werk jij liever samen of alleen? Waarom? 


Slide 3 - Slide

Waar staat de afkorting LVS voor?

Slide 4 - Open question

Wanneer er daadwerkelijk getoetst wordt wat je wilt weten, dan zegt dit wat over:
A
De objectiviteit van de toets.
B
De validiteit van de toets.
C
De betrouwbaarheid van de toets.
D
De efficiëntie van de toets.

Slide 5 - Quiz

§ 7.1 Samen kom je verder
Opdracht:

Maak drietallen of viertallen.

Jullie maken een informatiefolder voor ouders waar in de ontwikkeling wordt beschreven van kinderen van 0 tot 21 jaar. 

Beschrijf per leeftijd de sociale ontwikkeling, spelontwikkeling, en de emotionele ontwikkeling.  

Slide 6 - Slide

§ 7.1 Samen kom je verder
Maak onderscheid in leeftijdsfase. 
Bijvoorbeeld:
0 tot 2 jaar - 2 tot 4 jaar - 4 tot 6 jaar - 6 tot 9 jaar -  9 tot 12 jaar - 12 tot 18 jaar 

Geef informatie, maar ook tips voor ouders hoe zij hun kind kunnen begeleiden in deze fase van hun ontwikkeling.  

Slide 7 - Slide

§ 7.2 Sociale ontwikkeling van baby tot het jonge schoolkind
Sociale ontwikkeling 0 tot 2 jaar

- Stemmen en geuren

- Imiteren

- Ontwikkeling van zelfbesef

Slide 8 - Slide

§ 7.2 Sociale ontwikkeling van baby tot het jonge schoolkind
Sociale ontwikkeling 2-4 jaar

- Gebruik van het woordje ‘ik’
- Koppigheidsfase ‘Ikke wil dat niet’, ‘ikke zelf doen!’

> Wat zorgt voor deze koppigheidsfase?

Slide 9 - Slide

§ 7.2 Sociale ontwikkeling van baby tot het jonge schoolkind
Sociale ontwikkeling 2 tot 4 jaar  

- Vanaf 3 jaar soms al ‘vaste’ vriendschappen
 
- Fantasievriendjes 
 Vinden jullie dit reden tot bezorgdheid?
  
- Egocentrisch
 Wat is het verschil met egoïstisch?

Slide 10 - Slide

§ 7.2 Sociale ontwikkeling van baby tot het jonge schoolkind
Sociale ontwikkeling 4-6 jaar

Omgeving belangrijk bij het ontstaan van vriendschappen. 

Vanaf leeftijd van 5 worden kinderen steeds socialer.  Dit komt o.a. doordat kinderen dan
naar de basisschool gaan.

Slide 11 - Slide

Wat bedoelen we met empathisch vermogen?

Slide 12 - Open question

§ 7.2 Sociale ontwikkeling van baby tot het jonge schoolkind
Sociale ontwikkeling 6-9 jaar

Empathisch vermogen
Empathisch vermogen betekent dat een kind zich kan inleven in een ander. Het kind herkent gevoelens van een ander en snapt hoe het daarop moet reageren.

Situaties vanuit een ander perspectief kunnen bekijken.  
 
Identificatie → jezelf herkennen in een ander

Slide 13 - Slide

9-12 jaar
socialisatie:
houden aan regels en aanpassen aan de groep
ontstaan van clubjes
7.3 Sociale ontwikkeling van ouder schoolkind tot volwassene

Slide 14 - Slide

losmakingsproces 12-18 jaar 
peergroup
groepsdruk
7.3 Sociale ontwikkeling van ouder schoolkind tot volwassene

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

18-21 jaar
gemengde vriendengroep (j/m) sociale intelligentie 
volwassenheid: meer jezelf onderscheiden van anderen  
7.3 Sociale ontwikkeling van ouder schoolkind tot volwassene

Slide 17 - Slide