UNESCO school

UNESCO SCHOOL
MAASWAAL COLLEGE
1 / 13
next
Slide 1: Slide
EngelsPraktijkonderwijsLeerjaar 4

This lesson contains 13 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

UNESCO SCHOOL
MAASWAAL COLLEGE

Slide 1 - Slide

Wat is een UNESCO-school?

Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor scholen met het UNESCO-schoolprofiel. 

Slide 2 - Slide

Er zijn op dit moment 47 UNESCO-scholen en drie oriëntatiescholen. Zij zijn verdeeld over alle leeftijdsgroepen, van basisonderwijs tot HBO.

Slide 3 - Slide

De vier UNESCO-thema’s zijn:
Vrede en mensenrechten
Intercultureel leren
Wereldburgerschap
Duurzaamheid

Slide 4 - Slide

Kernwaarden van UNESCO-onderwijs ‘Since wars begin in the minds of men,
it is in the minds of men that
 the defences of peace must be constructed’.

Slide 5 - Slide

MAASWAAL COLLEGE
Diverse activiteiten die bij deze thema’s passen.
 Denk aan acties voor goede doelen (de Dromennacht), projectweken (Globaland) of de International Award for Young People. UNESCO organiseert ook gezamenlijke activiteiten, zoals . MUNESCO

Slide 6 - Slide

 Vier pijlers van UNESCO-school
  1.   leren weten,
  2.  leren doen, 
  3. leren samenleven
  4.  en leren zijn.

Slide 7 - Slide

Leren weten
Natuurlijk willen we je op school leren wat je moet weten. Er zijn een aantal vakken die iedereen op het Maaswaal College volgt. Nederlands, Engels en wiskunde bijvoorbeeld. Maar wat dacht je van vakken als aardrijkskunde, Frans en ondernemen? Je kiest steeds meer zelf welke richting je op wilt.
 We leren je bovendien hoe je op een goede manier informatie opzoekt.

Slide 8 - Slide

Leren doen
Aan alleen kennis heb je niet voldoende 
Andere vaardigheden nodig: 
  plannen, het goed gebruiken van informatie, onderzoek doen en reflecteren (naar jezelf kijken).
 
Dit leer je in het vaardighedenonderwijs (BAM! voor havo, WON voor vwo)Wetenschapsoriëntatie Nederland en  tijdens verschillende projecten en stages. 

Slide 9 - Slide

Leren samenleven 
Het Maaswaal College organiseert jaarlijks verschillende projecten voor goede doelen. Bijvoorbeeld de Dromennacht en  maatschappelijke stages.

Hoe het is om je in te zetten voor een ander en een bijdrage te leveren aan de maatschappij? Je leert over grenzen heen te kijken en om andere mensen beter te begrijpen.

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Leren zijn 
Erachter komen wat je wilt, wat je kunt en wat je belangrijk vindt, is ook leren. 

Samen met je mentor, de decaan en je ouders kijken we tijdens je schoolperiode wat jij leuk vindt om te doen, waar je goed in bent en welke richting jij later op wilt.

 Zo ontdek je steeds beter wie jij eigenlijk bent. Ook in vakken als levensbeschouwing en UNESCO-studies leer je veel over jezelf en jouw plek in de wereld. 

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide