Brede basiszorg - coherente regelhantering en concreet interveniëren

1 / 28
next
Slide 1: Slide
PedagogieHoger onderwijs

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Een greep uit jullie leervragen
 • Hoe een rumoerige klasgroep tot stilte brengen?
 • Wat met een leerling die voortdurend de les stoort (babbelen, luidop opmerkingen geven, ...)?
 • Hoe overzicht en controle behouden bij een groepswerk of practicum?
 • Hoe vermijden dat leerlingen misbruik maken van digitale tools?
 • Wat als geen enkele sanctie effect lijkt te hebben?
 • ...

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Naar welke component verwijst volgende uitspraak? "Een leerkracht die geen duidelijke afspraken maakt met zijn klas, vraagt om uitgetest te worden."
A
Groepsdynamica
B
Positieve betrokkenheid en verbondenheid
C
Coherente regelhantering
D
Goede lessen

Slide 4 - Quiz

Aan de slag!
Canvas Opdracht 1 - ik (on)toelaatbaar gedrag

Slide 5 - Slide

Pick your battle
Zero tolerance als ...
 • veiligheidsrisico
 • grote impact op lesgebeuren
 • fundamentele waarden overtreden
Twijfel? Reageer!

Slide 6 - Slide

Aan de slag!
 • Kies uit de lijst van opdracht 1 vijf gedragingen die jij absoluut niet toelaatbaar vindt
 • Is het mogelijk/wenselijk om hierover (preventief) een regel te installeren? 
 • Hoe ga je deze regel(s) aan jouw leerlingen communiceren tijdens je stagelessen?

Slide 7 - Slide

Regels, afspraken en procedures 
(pp. 56-57)
Regels - afspraken
 • geven aan wat wel/niet hoort in de klas en op school
 • regel: eenrichtingsverkeer (leerkracht --> leerling) <--> afspraak: gezamenlijke verantwoordelijkheid
Procedures
 • scenario's voor terugkerende handelingen (vb. start les, zelfstandig werk, toetsen, ...)

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Aan de slag!
Toelichting bij de volgende slides:
 • Je krijgt drie klassituaties voorgelegd. In elke situatie is er sprake van een kleine ordeverstoring.
 • Denk eerst na hoe je in de gegeven situatie zou handelen.
 • Ga daarna naar de volgende slide. Selecteer de reactiewijze die je verkiest. 
 • Beluister de nabespreking.

Slide 11 - Slide

Situatie 1
Vier leerlingen houden hun babbeluurtje in de klas.

Slide 12 - Slide

Vier leerlingen houden hun babbeluurtje in de klas.
Welke reactie verkies je?
A
Naar hen toe lopen en een tijdje in hun buurt blijven staan lesgeven.
B
De vier leerlingen van vooraan aanmanen tot stilte.

Slide 13 - Quiz

Situatie 1
Vier leerlingen houden hun babbeluurtje in de klas.

Jouw reactie:
A. Naar hen toe lopen en een tijdje in hun buurt blijven staan lesgeven. 

B. De vier leerlingen van vooraan aanmanen tot stilte.  

Slide 14 - Slide

Situatie 2
Wanneer je probeert de klas tot bedaren te brengen,
roept een leerling ‘bitch/stommerik’.


Slide 15 - Slide

Wanneer je de klas tot bedaren probeert te brengen, roept een leerling bitch/stommerik.
Welke reactiewijze verkies je?
A
De leerling ter plekke op zijn plaats zetten en voor heel de klas duidelijk maken dat dit absoluut niet kan.
B
Aanduiden dat deze uitlating absoluut ongewenst is; meedelen dat je dit na de les wil bespreken.

Slide 16 - Quiz

Situatie 2
Wanneer je probeert de klas tot bedaren te brengen,
roept een leerling ‘bitch/stommerik’.

Jouw reactie:
A. De leerling die jou heeft uitgescholden ter plekke op zijn/haar plaats zetten en voor heel de klas duidelijk maken dat dit absoluut niet kan. 
B. Aanduiden dat deze uitlating absoluut ongewenst is, meedelen dat je dit na de les wil bespreken. 

Slide 17 - Slide

Situatie 3
Je hebt een leerling 6 bladzijden straf gegeven, deze komt zich echter uitgebreid verontschuldigen en stelt voor om de stoelen op de banken te zetten na het 7de uur.  Slide 18 - Slide

Je hebt een leerling 6 bladzijden straf gegeven. Hij komt zich uitgebreid verontschuldigen en stelt voor om de stoelen op de banken te zetten.
Welke reactie verkies je?
A
Bij de straf blijven
B
De straf laten vallen

Slide 19 - Quiz

Situatie 3
Je hebt een leerling 6 bladzijden straf gegeven, deze komt zich echter uitgebreid verontschuldigen en stelt voor om de stoelen op de banken te zetten na het 7de uur.  

Jouw reactie:
A. Je blijft bij je straf en laat de leerling 6 blz schrijven. 
B. Je ontslaat hem van zijn straf. Hij heeft zijn goede wil getoond en heeft zich openlijk verontschuldigd.

Slide 20 - Slide

Kenmerken van goed stopgedrag
(cursus pp. 58-59)
 • Volgt onmiddellijk op het storend gedrag
 • Stoort het normaal lesverloop zo min mogelijk

 • Heeft geen negatieve consequenties op lange termijn
 • Heeft het gewenste leereffect bij de leerling

Slide 21 - Slide

Aan de slag!
Instructie bij de volgende slide:
 • Open de website.
 • Bekijk de eerste video: 'Entre les Murs - Conflict in de klas'
 • Maak de bijhorende opdracht: Canvas opdracht 2 - stopgedrag
 • Vergelijk jouw oplossing met die op de correctiesleutel (Canvas)

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Link

Vormen van stopgedrag (p. 61)
 • Non-verbaal stopgedrag
 • Negeren-en-bevestigen
 • Afleiden
 • Argumenteren
 • Berispen - dreigen
 • Straffen

Slide 24 - Slide

Aan de slag!
 • Overloop de verschillende vormen van stopgedrag in de cursus op p. 61
 • Welke maatregelen zou je zelf toepassen? Welke zie je niet zitten?
  Schrijf + of - in de kantlijn.
 • Welke vormen van stopgedrag heb je herkend in het filmfragment? 

Slide 25 - Slide

Maatregelenladder (p. 62)

Slide 26 - Slide

Aan de slag!
Stel je eigen maatregelenladder samen.

Tip: neem het reglement van je stageschool grondig door.         Zo weet je welke maatregelen je wel/niet mag toepassen op jouw school.
 (vb. Is het toegestaan om een leerling uit de klas te zetten wanneer die het te bont maakt?)

Slide 27 - Slide

Slotopdracht
 1. Neem de 'gulden tips' (pp. 63-65) grondig door. Geef met een kruisje aan welke tips je graag wil onthouden naar de stage toe.
 2. Welke vragen/suggesties heb je nog op vlak van klasmanagement? Geef ze door aan de docent (els.durt@thomasmore.be). 

Slide 28 - Slide