eenzaamheid

Eenzaamheid
1 / 35
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Eenzaamheid

Slide 1 - Slide

Lesdoelen: 
De student kan aan het einde van de les;
 • Het verschil uitleggen tussen eenzaamheid en alleen voelen
 • kan 3 soorten eenzaamheid benoemen

Slide 2 - Slide

Waar denken jullie aan bij eenzaamheid

Slide 3 - Mind map

Slide 4 - Video

Iedereen voelt zich weleens eenzaam of alleen. Wat is eenzaamheid precies? En wanneer is eenzaamheid een probleem?

Slide 5 - Slide

Wat is eenzaamheid?
Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten.

Slide 6 - Slide

Eenzaamheid of alleen
Wat is het verschil tussen je eenzaam voelen en je alleen voelen?

Slide 7 - Slide

Doen
 • In tweetallen 
 • Schrijf op papier EENZAAM en ALLEEN
 • Waar denk je aan bij elk woord?
 • Schrijf dat er bij
 • Minimaal 6 dingen bij elk woord

Slide 8 - Slide

Anja Machielse, hoogleraar Humanisme en Sociale Weerbaarheid aan de Universiteit voor Humanistiek, stelt dat er een groot verschil bestaat tussen eenzaam zijn en alleen willen zijn: ‘Eenzaamheid is een gevoel, daar kies je niet zelf voor. Alleen zijn is daarentegen een keuze die bewust kan worden gemaakt.’ 

Slide 9 - Slide

Eenzaamheid komt zowel voor bij jong als bij oud
A
Eens
B
Oneens

Slide 10 - Quiz

Herkennen jullie eenzaamheid ( COVID) ?
Zien jullie eenzaamheid op jullie stage?

Slide 11 - Slide

Eenzaamheid kan iedereen overkomen
Eenzaamheid en kwetsbaarheid ontstaan meestal niet van de ene op de andere dag. Het zijn sluipende processen. 
Het kan iedereen – rijk of arm, grote stad of dorp, kinderen of alleenstaand – overkomen. De gevolgen kunnen desastreus zijn.

Er rust nog steeds een taboe op eenzaamheid. Alsof het een schande is dat het jou overkomt. Terwijl het iedereen kan overkomen. 

Slide 12 - Slide

Opdracht
Zoek het volgende op:

 • Welke soorten van eenzaamheid zijn er?
 • Welke oorzaken van eenzaamheid kan je vinden?
 • Wat kunnen de gevolgen van eenzaamheid zijn?

Slide 13 - Slide

Sociale eenzaamheid 
Bij sociale eenzaamheid missen de zorgvragers contact met een grote groep mensen om zich heen 

Deze vorm van eenzaamheid kun je goed oplossen door het sociale netwerk van de zorgvrager krachtiger te maken en uit te breiden  

Slide 14 - Slide

Emotionele eenzaamheid 
Gebrek aan een emotionele band met een partner, familielid of hartsvriend(in) (partner verloren)  

Deze eenzaamheid los je niet op door een netwerk uit te bouwen 

In gesprek gaan met de zorgvrager, zijn de wensen die de zorgvrager heeft realistisch?  

Zorgvrager helpen om het verlies van hun partner te accepteren  

Slide 15 - Slide

Existentiële eenzaamheid 
Gebrek aan een zinvol leven, of het gevoel ertoe te doen  

Zorgvrager begeleiden naar een bezigheid waaraan hij betekenis ontleent (vrijwilligerswerk)  

Slide 16 - Slide

Oorzaken eenzaamheid (1)

Verandering van relaties:
 • Alleenstaand 
 • Scheiding of verlies 
 • Slechte relatie 

Slide 17 - Slide

Oorzaken van eenzaamheid (2)
Omstandigheden:
 • geldproblemen 
 • mantelzorg 
 • pensionering 
 • pesten 
 • verhuizen 
 • werkloosheid 
 • woonomgeving 

Slide 18 - Slide

Gevolgen eenzaamheid
Langdurige eenzaamheid kan leiden tot mentale en fysieke effecten als 
 • Slapeloosheid, 
 • Angst, 
 • Depressie, 
 • Verslaving, 
 • Hart- en vaatziekten 
 • Gevolgen voor het maatschappelijk functioneren zoals uitval op school en werk.
En dat is de reden om wel degelijk alert te zijn op eenzaamheidsgevoelens.

Slide 19 - Slide

Wat is een gevolg van eenzaamheid?
A
Depressie
B
Verhoogde bloeddruk
C
Verslaving
D
Alle 3

Slide 20 - Quiz

Versterken sociaal netwerk
Vaak worden de volgende stappen gezet:

 1. Voorbereiding: leer de persoon goed kennen.
 2. Breng het netwerk in kaart.
 3. Verklaar het netwerk.
 4. Bedenk nieuwe mogelijkheden.
 5. Maak een actieplan en ga het doen!

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide
Wat is een ecogram?

Slide 23 - Slide

Ecogram
Met een ecogram brengen we de belangrijke sociale contacten van de zorgvrager in beeld.

Schema/ Overzicht

Slide 24 - Slide

Ecogram
 • Familie
 • Andere relaties (vrienden, medebewoners, oude kennissen en collega's, geestelijk raadslieden
 • Zakelijke contacten (arts, fysiotherapeut, huishoudelijke of verzorgende medewerker of activiteitenbegeleidster

Slide 25 - Slide

Het doel van een ecogram
Uit een ecogram kan duidelijk worden:

Welke hulpbronnen de cliënt heeft in zijn omgeving om zijn behoeften te vervullen en waar dit nog versterkt moet worden.

Slide 26 - Slide

Ecogram
Een sociaal netwerk is belangrijk voor de vervulling van iemands basisbehoeften.
uit onderzoeken:
 • helpt bij stress
 • preventief tegen depressie, 
 • Vergroot maatschappelijke kansen van mensen
 • belangrijk bij het verwerken van ernstige of traumatische gebeurtenissen.
 • Het stelt mensen in staat anderen te helpen en daardoor voor zichzelf en anderen iets te betekenen.

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Ecogram maken
Een ecogram heeft de vorm van een ster. 

Je tekent een cirkel in het hart van het schema. 

De rondjes staan voor de persoonlijke contacten van de bewoner

Slide 29 - Slide

Ecogram maken
Meestal gaat het om een aantal vaste gegevens;
 • Gezin van herkomst (G)
 • Overige familieleden (F)
 •  Vrienden (V)
 • Oude buren, collega’s en kennissen (K)  
 • Buren (B)
 • Medebewoners (M)
 • Raadslieden (R)
 • Zorgverleners (Z)

Slide 30 - Slide

Ecogram maken
De cirkels worden via een lijn verbonden met het hart

Er zijn drie soorten lijnen:
Elke lijn is ook met een pijn gericht:
 • Van de zorgvrager naar de ander
 • Van de ander naar de zorgvrager
 • En wederzijds (twee pijlen)

Slide 31 - Slide

Ecogram maken
Invullen bij elk contact:

P= Praktische steun (materiële functie) 
A= Advies (informatiefunctie) 
G= Gezelschap (aansluitingsfunctie)
E=Emotionele steun (affectieve functie)

Slide 32 - Slide

Ecogram maken
Voorbeeldvragen bij het maken van een ecogram: 
• Met wie praat u als u het moeilijk hebt? 
• Welke rol speelt deze persoon in uw leven? 
• Met wie gaat u (weleens) naar buiten? 
• Hoe is het contact met familieleden? 
• Bij wie gaat u wel eens op bezoek? 
• Correspondeert (brieven, ansichtkaarten, fax, e-mail) u? En met wie is dat? 
• Gaat u wel eens uit logeren en bij wie? 

Slide 33 - Slide

Aan de slag

Je gaat je eigen ecogram maken

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Slide