Thema 6 BS 6.4 Havo 2021

Ecologie
1 / 17
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Ecologie

Slide 1 - Slide

Plan Bio cijfer

Silve? Nikita?
VERK@amersfoortseberg.nl

Slide 2 - Slide

vragen over BS 6.3?
huiswerkbeoordeling gegeven,
zorg dat wanneer je niet bij was met je huiswerk, je dit inhaalt

Slide 3 - Slide

Bij met bloem: deze vorm
van samenleven heet:
A
Mutualisme
B
Commensalisme
C
Parasitisme
D
Symbiose

Slide 4 - Quiz

6.4 Natuurbeheer
begrippen:
natuurbeheer/
cultuurlandschap/bosbouw
biodiversiteit/
bedreigde diersoorten/ uitsterven
herintroductie

Slide 5 - Slide

doelen van 6.4
je kunt verklaren dat veel natuur in NL is ontstaan door ingrijpen van de mens
je kunt manieren noemen waarop mensen in NL de natuur behouden, beschermen en herstellen

Slide 6 - Slide

relaties met de omgeving
Mens beïnvloedt ook zijn omgeving: hoe?

Slide 7 - Slide

relaties met de omgeving
Mens beïnvloedt ook zijn omgeving: we halen
energie, voedsel, water, grondstoffen en O2 uit ons milieu
we gebruiken natuur 

Slide 8 - Slide

inrichting van onze omgeving
bijvoorbeeld: landbouw 
aangeplante bossen voor bosbouw (bouw, brandstof) en recreatie
energiewinning
waterbeheer zoals dijken en sloten
Wanneer het landschap helemaal is gevormd door de mens spreek je van een Cultuurlandschap

Slide 9 - Slide

Landbouw:

akkerbouw
tuinbouw
veeteelt
land gebruikt voor planten en dieren voor menselijk gebruik

Slide 10 - Slide

Natuurbeheer
  • = Maatregelen die de mens neemt om de natuur te behouden, te beschermen of te herstellen.
Slide 11 - Slide

Waarom verdwijnt biodiversiteit?

Slide 12 - Open question

door beïnvloeding v d omgeving
leefgebieden worden kleiner
verschillende soorten ecosystemen verdwijnen
soorten worden bedreigd (probl met leven/voortplanten)
soorten sterven uit (verdwijnen)
dus: de biodiversiteit neemt af 

Slide 13 - Slide

Afname van de biodiversiteit
afname variatie soorten in natuur
oorzaak: toename bevolking, toename gebruik water, toename gebruik grond voor landbouw en huizen en wegen, toename visserij
gevolg:
uitsterven planten- en diersoorten 
te weinig voedsel en medicijnen

Slide 14 - Slide

herintroductie
=terugbrengen van een  dier/ plantensoort in een land

maatregel om de bedreigde soorten weer in aantal te laten toenemen.

Slide 15 - Slide

6.4 Natuurbeheer
begrippen:
natuurbeheer/
cultuurlandschap/bosbouw
biodiversiteit/
bedreigde diersoorten/ uitsterven
herintroductie

Slide 16 - Slide

huiswerk 6.4 voor di 23 maart
 maak een samenvatting van 6.4, post deze op Classroom
maak opdrachten 1 t/m 3 en 5 t/m 9

Slide 17 - Slide