Sociale systemen

1 / 15
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1-4

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Wat zijn
sociale systemen?

Slide 2 - Mind map

In welke sociale systemen begeef jij je?

Slide 3 - Open question

Wat houdt het ecologisch model van Bronfenbrenner in?
A
Het houdt rekening met de duurzaamheid en de voetprint van de mensheid op deze wereld.
B
Het belicht de directe omgeving van het kind.
C
Het houdt rekening met interacties van relaties
D
Het belicht de onderlinge samenhang tussen factoren binnen de ontwikkeling van het kind

Slide 4 - Quiz

Systeembenadering (Nabuurs-2007)
1. Systemen bestaan uit verschillende delen die elkaar beïnvloeden. In sociale systemen zijn de delen de verschillende personen in bijvoorbeeld een gezin.

2. Systemen zijn zelfstandig en worden beïnvloed door hun omgeving.

3. Een systeem is dynamisch ten opzichte van de omgeving en zoekt naar evenwicht.

4. Systemen kunnen zichzelf sturen.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Begeleiding gezinssystemen
 • Door de gehechtheid binnen gezinnen spelen problemen van individuele gezinsleden al snel een grote rol in het hele gezin.
 • Kinderen hebben een afhankelijkheidsrelatie met de ouders
 • Begeleiding van kinderen binnen verschillende contexten
 • Multiprobleem gezinnen

Slide 10 - Slide

Strategieën en methodieken
Systeemtherapie (relatie- en gezinstherapie)

Slide 11 - Slide

Psycho-educatie

Voorbeeld:
In 2016 publiceerde ’s Heeren Loo het Beautiful Me! werkpakket. Het pakket bestaat uit filmpjes en werkbladen. Beiden werken ondersteunend om over de volgende thema's te praten:

 • Praktijkonderwijs 
 • Vrienden
 • Pesten
 • Seks & relaties
 • Hulp vragen
 • Toekomst
 • Verslaving
De korte filmpjes zijn neutraal, oordeelloos en herkenbaar. De instructiebladen dienen ter ondersteuning om het gesprek aan te gaan tussen jongeren en ouders, leerkrachten, werkgevers en hulpverleners.

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Familie opstellingen

Grondlegger - Bert Hellinger
Grondlegger moderne gezinstherapie - Virginia Satir

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video