Thema 5 - regeling bs 5 + herhaling 1 t/m 4

Lesdoelen:

 1.  Je weet uit welke onderdelen de hersenen bestaan;
 2.  Je weet de functie van de verschillende onderdelen van de hersenen;
 3.  Je kunt het verschil tussen een bewuste reactie en een reflex uitleggen;
 4.  Je kunt de route van impulsen bij een bewuste reactie geven;
 5.  Je kunt de route van impulsen bij een reflex geven. 
Vandaag:

 • Bespreken huiswerk
 • Herhalen basisstof 1 t/m 4
 • Uitleg basisstof 5 (interactief)
 • Zelfstandig werken
1 / 48
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo g, t, havoLeerjaar 3

This lesson contains 48 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Lesdoelen:

 1.  Je weet uit welke onderdelen de hersenen bestaan;
 2.  Je weet de functie van de verschillende onderdelen van de hersenen;
 3.  Je kunt het verschil tussen een bewuste reactie en een reflex uitleggen;
 4.  Je kunt de route van impulsen bij een bewuste reactie geven;
 5.  Je kunt de route van impulsen bij een reflex geven. 
Vandaag:

 • Bespreken huiswerk
 • Herhalen basisstof 1 t/m 4
 • Uitleg basisstof 5 (interactief)
 • Zelfstandig werken

Slide 1 - Slide

Huiswerk bespreken (21, 22 en 26)

Slide 2 - Slide

Opdracht 21, vraag 1

Slide 3 - Open question

Opdracht 21, vraag 2

Slide 4 - Open question

Opdracht 21, vraag 3

Slide 5 - Open question

Opdracht 21, vraag 4

Slide 6 - Open question

Opdracht 22, vraag 1

Slide 7 - Open question

Opdracht 22, vraag 2

Slide 8 - Open question

Slide 9 - Slide

 • Geleiden impulsen van zintuigen naar het centrale
   zenuwstelsel
 • Cellichamen liggen vlak bij het centrale zenuwstelsel

Gevoelszenuwcellen

Slide 10 - Slide

 • Geleiden impulsen van het centrale zenuwstelsel naar
   spieren/klieren
 • Cellichamen liggen in het centrale zenuwstelsel


Bewegingszenuwcellen

Slide 11 - Slide

 • Geleiden impulsen binnen het centrale zenuwstelsel
 • Liggen in het geheel in het centrale zenuwstelsel


Schakelcellen

Slide 12 - Slide

De richting van impulsen

Slide 13 - Slide

 • Gevoelszenuwen --> uitlopers gevoelszenuwcellen
 • Bewegingszenuwen --> uitlopers bewegingszenuwcellen
 • Gemengde zenuwen --> uitlopers gevoels- én bewegingszenuwcellen


Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Ruggenmerg
Verbind zenuwen met de hersenen

Ligt in het wervelkanaal: Begint bij hersenstam, eindigt bij de lendenwervels

Slide 16 - Slide

Ruggenmerg

Tussen twee wervels aan elke kant ontspringen zenuwen

Slide 17 - Slide

Grijze en witte stof
Grijze stof: midden
Schakelcellen en cellichaam bewegingscellen

Witte stof: Zijkant
Uitlopers (isolerend laagje zorgt voor witte kleur)

Slide 18 - Slide

Zenuwen in ruggenmerg

Slide 19 - Slide

Zenuwcellen in ruggenmerg

Slide 20 - Slide

Onderdelen van de hersenen

Slide 21 - Slide

Hersengebieden

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Wat valt op?

Slide 24 - Slide

Bewuste reactie

Slide 25 - Slide

Bewuste reactie
 • zintuigcel

Slide 26 - Slide

Bewuste reactie
 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel

Slide 27 - Slide

Bewuste reactie
 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg/hersenstam/
   grote hersenen

Slide 28 - Slide

Bewuste reactie
 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg/hersenstam/
   grote hersenen
  BEWUSTWORDING

Slide 29 - Slide

Bewuste reactie
 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg/hersenstam/
   grote hersenen
  BEWUSTWORDING
 • schakelcellen in grote hersenen/kleine hersenen/hersenstam/
  ruggenmerg

Slide 30 - Slide

Bewuste reactie
 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg/hersenstam/
   grote hersenen
  BEWUSTWORDING
 • schakelcellen in grote hersenen/kleine hersenen/hersenstam/
  ruggenmerg
 • bewegingszenuwcel

Slide 31 - Slide

Bewuste reactie
 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg/hersenstam/
   grote hersenen
  BEWUSTWORDING
 • schakelcellen in grote hersenen/kleine hersenen/hersenstam/
  ruggenmerg
 • bewegingszenuwcel
 • spier/klier

Slide 32 - Slide

Bewuste reactie
 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg/hersenstam/
   grote hersenen
  BEWUSTWORDING
 • schakelcellen in grote hersenen/kleine hersenen/hersenstam/
  ruggenmerg
 • bewegingszenuwcel
 • spier/klier
  REACTIE

Slide 33 - Slide

Reflexen

Slide 34 - Slide

Reflex (en reflexboog)
Reflex

Slide 35 - Slide

Reflex (en reflexboog)
Reflexboog


Slide 36 - Slide

Reflex (en reflexboog)
Reflexboog


 • zintuigcel

Slide 37 - Slide

Reflex (en reflexboog)
Reflexboog


 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel

Slide 38 - Slide

Reflex (en reflexboog)
Reflexboog


 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg of hersenstam

Slide 39 - Slide

Reflex (en reflexboog)
Reflexboog


 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg of hersenstam
 • bewegingszenuwcel

Slide 40 - Slide

Reflex (en reflexboog)
Reflexboog


 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg of hersenstam
 • bewegingszenuwcel
 • spier/klier

Slide 41 - Slide

Reflex (en reflexboog)
Reflexboog


 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg of hersenstam
 • bewegingszenuwcel
 • spier/klier
  REACTIE

Slide 42 - Slide

 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg of hersenstam
 • bewegingszenuwcel
 • spier/klier
  REACTIE

OOK een impuls naar de hersenen (trager, dus later bewustwording)
 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg/hersenstam/
   grote hersenen
  BEWUSTWORDING
 • schakelcellen in grote hersenen/kleine hersenen/hersenstam/
  ruggenmerg
 • bewegingszenuwcel
 • spier/klier
  REACTIE
Bewuste reactie
Reflex

Slide 43 - Slide

Zorgt voor impulsgeleiding
Beschermd zenuwen in de rug
Geleid impulsen naar centraal zenuwstelsel
Onbewuste reactie op prikkel
Uitstulping van een zenuwcel
Geleid impulsen naar spier
Bundels van zenuwen in de rug
Reflex
Zenuwen
Uitloper
Gevoelszenuwcel
Bewegingszenuwcel
Ruggenmerg
Wervelkolom

Slide 44 - Drag question

Bekijk de afbeelding
Is dit een bewuste reactie
of een reflex?
A
Bewuste reactie
B
Reflex

Slide 45 - Quiz

Sofie ziet een snoepje en pakt deze.  Zet de gebeurtenissen in de juiste volgorde.
De appel is een prikkel.
De zintuigcellen in het oog zetten de prikkel om in impulsen.
Impuls gaat door een gevoelszenuwcel naar het ruggenmerg
Impuls gaat via schakelcellen naar de hersenen
Nieuw impuls gaat via schakelcellen naar het ruggenmerg
Impuls gaat via bewegingszenuwcellen naar de armspier

Slide 46 - Drag question

Zie je hier een bewuste reactie of een reflex?
A
bewuste reactie
B
reflex

Slide 47 - Quiz

Lesdoelen:

 1.  Je weet uit welke onderdelen de hersenen bestaan;
 2.  Je weet de functie van de verschillende onderdelen van de hersenen;
 3.  Je kunt het verschil tussen een bewuste reactie en een reflex uitleggen;
 4.  Je kunt de route van impulsen bij een bewuste reactie geven;
 5.  Je kunt de route van impulsen bij een reflex geven. 
Vandaag:

 • Bespreken huiswerk
 • Herhalen basisstof 1 t/m 4
 • Uitleg basisstof 5 (interactief)
 • Zelfstandig werken --> 31 t/m 33 + 38

Slide 48 - Slide