Thema 5 - regeling bs 6 + herhaling 1 t/m 5

Lesdoelen:

 1.  Je kunt het verschil tussen een bewuste reactie en een reflex uitleggen;
 2.  Je kunt de route van impulsen bij een bewuste reactie geven;
 3.  Je kunt de route van impulsen bij een reflex geven;
 4.  Je kunt de verschillen tussen een gewone klier en een hormoonklier uitleggen;
 5.  Je kunt de belangrijkste hormoonklieren van het lichaam benoemen. 
Vandaag:

 • Aanmelden bij klas T3B in LessonUp
 • Bespreken huiswerk
 • Herhalen basisstof 1 t/m 5
 • Uitleg basisstof 6
 • Oefenvragen basisstof 1 t/m 5
1 / 51
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo g, t, havoLeerjaar 3

This lesson contains 51 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Lesdoelen:

 1.  Je kunt het verschil tussen een bewuste reactie en een reflex uitleggen;
 2.  Je kunt de route van impulsen bij een bewuste reactie geven;
 3.  Je kunt de route van impulsen bij een reflex geven;
 4.  Je kunt de verschillen tussen een gewone klier en een hormoonklier uitleggen;
 5.  Je kunt de belangrijkste hormoonklieren van het lichaam benoemen. 
Vandaag:

 • Aanmelden bij klas T3B in LessonUp
 • Bespreken huiswerk
 • Herhalen basisstof 1 t/m 5
 • Uitleg basisstof 6
 • Oefenvragen basisstof 1 t/m 5

Slide 1 - Slide

Huiswerk bespreken: 31

Slide 2 - Slide

Opdracht 32, vraag 1

Slide 3 - Open question

Opdracht 32, vraag 2

Slide 4 - Open question

Huiswerk bespreken: 33

Slide 5 - Slide

Opdracht 38, vraag 1

Slide 6 - Open question

Opdracht 38, vraag 2

Slide 7 - Open question

Opdracht 38, vraag 3

Slide 8 - Open question

Slide 9 - Slide

 • Geleiden impulsen van zintuigen naar het centrale
   zenuwstelsel
 • Cellichamen liggen vlak bij het centrale zenuwstelsel

Gevoelszenuwcellen

Slide 10 - Slide

 • Geleiden impulsen van het centrale zenuwstelsel naar
   spieren/klieren
 • Cellichamen liggen in het centrale zenuwstelsel


Bewegingszenuwcellen

Slide 11 - Slide

 • Geleiden impulsen binnen het centrale zenuwstelsel
 • Liggen in het geheel in het centrale zenuwstelsel


Schakelcellen

Slide 12 - Slide

De richting van impulsen

Slide 13 - Slide

 • Gevoelszenuwen --> uitlopers gevoelszenuwcellen
 • Bewegingszenuwen --> uitlopers bewegingszenuwcellen
 • Gemengde zenuwen --> uitlopers gevoels- én bewegingszenuwcellen


Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Ruggenmerg
Verbind zenuwen met de hersenen

Ligt in het wervelkanaal: Begint bij hersenstam, eindigt bij de lendenwervels

Slide 16 - Slide

Ruggenmerg

Tussen twee wervels aan elke kant ontspringen zenuwen

Slide 17 - Slide

Grijze en witte stof
Grijze stof: midden
Schakelcellen en cellichaam bewegingscellen

Witte stof: Zijkant
Uitlopers (isolerend laagje zorgt voor witte kleur)

Slide 18 - Slide

Zenuwen in ruggenmerg

Slide 19 - Slide

Zenuwcellen in ruggenmerg

Slide 20 - Slide

Onderdelen van de hersenen

Slide 21 - Slide

Hersengebieden

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Wat valt op?

Slide 24 - Slide

Bewuste reactie

Slide 25 - Slide

Bewuste reactie
 • zintuigcel

Slide 26 - Slide

Bewuste reactie
 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel

Slide 27 - Slide

Bewuste reactie
 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg/hersenstam/
   grote hersenen

Slide 28 - Slide

Bewuste reactie
 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg/hersenstam/
   grote hersenen
  BEWUSTWORDING

Slide 29 - Slide

Bewuste reactie
 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg/hersenstam/
   grote hersenen
  BEWUSTWORDING
 • schakelcellen in grote hersenen/kleine hersenen/hersenstam/
  ruggenmerg

Slide 30 - Slide

Bewuste reactie
 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg/hersenstam/
   grote hersenen
  BEWUSTWORDING
 • schakelcellen in grote hersenen/kleine hersenen/hersenstam/
  ruggenmerg
 • bewegingszenuwcel

Slide 31 - Slide

Bewuste reactie
 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg/hersenstam/
   grote hersenen
  BEWUSTWORDING
 • schakelcellen in grote hersenen/kleine hersenen/hersenstam/
  ruggenmerg
 • bewegingszenuwcel
 • spier/klier

Slide 32 - Slide

Bewuste reactie
 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg/hersenstam/
   grote hersenen
  BEWUSTWORDING
 • schakelcellen in grote hersenen/kleine hersenen/hersenstam/
  ruggenmerg
 • bewegingszenuwcel
 • spier/klier
  REACTIE

Slide 33 - Slide

Reflex (en reflexboog)
Reflex

Slide 34 - Slide

Reflex (en reflexboog)
Reflexboog


Slide 35 - Slide

Reflex (en reflexboog)
Reflexboog


 • zintuigcel

Slide 36 - Slide

Reflex (en reflexboog)
Reflexboog


 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel

Slide 37 - Slide

Reflex (en reflexboog)
Reflexboog


 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg of hersenstam

Slide 38 - Slide

Reflex (en reflexboog)
Reflexboog


 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg of hersenstam
 • bewegingszenuwcel

Slide 39 - Slide

Reflex (en reflexboog)
Reflexboog


 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg of hersenstam
 • bewegingszenuwcel
 • spier/klier

Slide 40 - Slide

Reflex (en reflexboog)
Reflexboog


 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg of hersenstam
 • bewegingszenuwcel
 • spier/klier
  REACTIE

Slide 41 - Slide

 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg of hersenstam
 • bewegingszenuwcel
 • spier/klier
  REACTIE

OOK een impuls naar de hersenen (trager, dus later bewustwording)
 • zintuigcel
 • gevoelszenuwcel
 • schakelcellen in
   ruggenmerg/hersenstam/
   grote hersenen
  BEWUSTWORDING
 • schakelcellen in grote hersenen/kleine hersenen/hersenstam/
  ruggenmerg
 • bewegingszenuwcel
 • spier/klier
  REACTIE
Bewuste reactie
Reflex

Slide 42 - Slide

Hormoonstelsel

Slide 43 - Slide

Hormonen regelen langzame processen:
 • groei
 • ontwikkeling
 • stofwisseling  
 • voortplanting

Slide 44 - Slide

Hormonen
 • chemische stof 
 • specifieke werking
 • regulerende stoffen 
 • hormoonklieren  maken
    hormonen

Slide 45 - Slide

Verschil hormoonklier/ gewone klier
Gewone klier: 
- heeft een afvoerbuis om het product af te voeren

Hormoonklier:
- maakt hormonen
- Heeft geen afvoerbuis: geeft hormonen af aan het bloed

Slide 46 - Slide

Hormonen die je moet kennen:
1. Groeihormoon
1. Hypofysehormoon
3. Schildklierhormoon
5. Adrenaline
6. Insuline
6. Glucagon
7. Vrouwelijke geslachtshormonen
8. Mannelijke geslachtshormonen

Slide 47 - Slide

De hypofyse hoort bij het
A
Zenuwstelsel
B
Spierstelsel
C
Hormoonstelsel
D
Uitscheidingstelsel

Slide 48 - Quiz

Het hormoonstelsel regelt vooral snelle, kortdurende processen.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 49 - Quiz

1. Het hormoonstelsel regelt processen in het lichaam door hormonen af te geven

2. Het zenuwstelsel regelt processen in het lichaam door impulsen
A
beide waar
B
beide nietwaar
C
1 waar 2 nietwaar
D
1 nietwaar 2 waar

Slide 50 - Quiz

Lesdoelen:

 1.  Je kunt het verschil tussen een bewuste reactie en een reflex uitleggen;
 2.  Je kunt de route van impulsen bij een bewuste reactie geven;
 3.  Je kunt de route van impulsen bij een reflex geven;
 4.  Je kunt de verschillen tussen een gewone klier en een hormoonklier uitleggen;
 5.  Je kunt de belangrijkste hormoonklieren van het lichaam benoemen. 
Vandaag:

 • Aanmelden bij klas T3B in LessonUp
 • Bespreken huiswerk
 • Herhalen basisstof 1 t/m 5
 • Uitleg basisstof 6
 • Oefenvragen basisstof 1 t/m 5

Slide 51 - Slide