(WEEK 3) 2B1 - 3.3 Past Simple & 3.4 Much/Many/(a)Little/(a)Few

to online English class ūüĎčūüŹĽ
1 / 25
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

to online English class ūüĎčūüŹĽ

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Past Simple

Slide 3 - Slide

timer
0:30
Wat weet je nog van de "Past Simple"?

Slide 4 - Mind map

When do you use the Past Simple?
Je gebruikt de Past Simple wanneer..
  1. Iets in het verleden is gebeurd;
  2. De actie is afgesloten, niet meer bezig;
  3. Het is belangrijk wanneer het is gebeurd, er staat dus altijd een tijdsbepaling bij.

                                                                    I walked to school last week.

Slide 5 - Slide

timer
0:30
Geef een Engels voorbeeld
van de Past Simple.

Slide 6 - Mind map

How do you form the Past Simple?
+ I played soccer yesterday.

- I did not (didn't) play soccer yesterday.

? Did you play soccer yesterday?
werkwoord + ed OF onregelmatige WW. 2e rijtje
did + not + werkwoord
Did + werkwoord

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Link


Ik snap nu wat de Past Simple is en hoe ik dit moet toepassen in een Engelse zin.
A
Ja, vet makkelijk!
B
Ja, met aantekeningen moet het lukken!
C
Nee, ik twijfel nog vaak.
D
Nee, ik snap er geen snars van..

Slide 9 - Quiz

Slide 10 - Slide

"VEEL"
MANY       Telbaar & Meervoud

MUCH       Ontelbaar & Enkelvoud
I haven't got many pens left.
I have much homework to do.
kan je op twee manieren vertalen in het Engels:

Slide 11 - Slide


Complete the sentence:
"There are ... butterflies."
A
Many
B
Much

Slide 12 - Quiz


Complete the sentence:
"He did not have ... choice."
A
Many
B
Much

Slide 13 - Quiz


Complete the sentence:
"There was not ... time left."
A
Many
B
Much

Slide 14 - Quiz


Complete the sentence:
"Were there ... people at the party?"
A
Many
B
Much

Slide 15 - Quiz

"WEINIG"
FEW          Telbaar & Meervoud

LITTLE       Ontelbaar & Enkelvoud
I have got few pens left.
I only have little homework to do.
kan je op twee manieren vertalen in het Engels:

Slide 16 - Slide

"EEN PAAR" & "EEN BEETJE"
A FEW          EEN PAAR

A LITTLE       EEN BEETJE
I have only got a few pens.
I only have a little milk left.

Slide 17 - Slide

"VEEL" & "WEINIG" & "EEN PAAR" & "EEN BEETJE"
VEEL                             MUCH                         MANY
WEINIG                        LITTLE                         FEW
EEN BEETJE                A LITTLE                     X
EEN PAAR                   X                                   A FEW
Enkelvoud
Ontelbaar
Meervoud
Telbaar

Slide 18 - Slide

Which one?
"He isn't very popular. He has ... friends."
A
few
B
little
C
many
D
much

Slide 19 - Quiz

Which one?
"Ann is very busy these days. She has ... free time."
A
few
B
little
C
many
D
much

Slide 20 - Quiz

Which one?
"Did you take ... photographs when you were on holidays?"
A
few
B
little
C
many
D
much

Slide 21 - Quiz

Which one?
" I'm not very busy today. I haven't got ... to do."
A
few
B
little
C
many
D
much

Slide 22 - Quiz

Which one?
"The weather has been very dry recently. We've had ... rain."
A
few
B
little
C
many
D
much

Slide 23 - Quiz

Slide 24 - Slide


FINISH WEEK 3 (&2!!)

Slide 25 - Slide