BS 6.4 Natuurbeheer

Ecologie 6.4 Natuurbeheer

1 / 23
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Ecologie 6.4 Natuurbeheer

Slide 1 - Slide

vragen over BS 6.3?


Zorg dat je bij bent met je huiswerk

Slide 2 - Slide

Hoe noem je de grafiek die hiernaast is afgebeeld?
A
Optimumkromme
B
lijndiagram
C
staafdiagram
D
cirkeldiagram

Slide 3 - Quiz

Bekijk de optimumkromme:
Bij welke temperatuur kunnen de guppy's het best groeien en nakomelingen krijgen?
A
4 ℃
B
16 ℃
C
20 ℃
D
29 ℃

Slide 4 - Quiz

Deze symbiose is...
A
Mutualisme
B
Parasitisme
C
Commensalisme

Slide 5 - Quiz

Deze symbiose is...
A
Mutualisme
B
Parasitisme
C
Commensalisme
D
Geen symbiose maar predatie

Slide 6 - Quiz

Deze symbiose is...
A
Mutualisme
B
Parasitisme
C
Commensalisme

Slide 7 - Quiz

Deze symbiose is...
A
Mutualisme
B
Parasitisme
C
Commensalisme

Slide 8 - Quiz

Deze symbiose is...
A
Mutualisme
B
Parasitisme
C
Commensalisme

Slide 9 - Quiz

Niche
= de rol/de plek die een organisme heeft in een ecosysteem
(hoe is het organisme afhankelijk van, of beïnvloedt het de abiotische of biotische factoren in het ecosysteem)

Slide 10 - Slide

6.4 Natuurbeheer
begrippen:
natuurbeheer/
cultuurlandschap/bosbouw
biodiversiteit/
bedreigde diersoorten/ uitsterven
herintroductie

Slide 11 - Slide

relaties met de omgeving
Mens beïnvloedt ook zijn omgeving: hoe?

Slide 12 - Slide

relaties met de omgeving
Mens beïnvloedt ook zijn omgeving: we halen
energie, voedsel, water, grondstoffen en O2 uit ons milieu
we gebruiken natuur 

Slide 13 - Slide

inrichting van onze omgeving
bijvoorbeeld: landbouw 
aangeplante bossen voor bosbouw en recreatie
energiewinning
waterbeheer zoals dijken en sloten

Wanneer het landschap helemaal is gevormd door de mens spreek je van een Cultuurlandschap

Slide 14 - Slide

Landbouw: 
akkerbouw
tuinbouw
veeteelt
land gebruikt voor planten en dieren voor menselijk gebruik
2/3 van het land wordt gebruikt voor landbouw.

Slide 15 - Slide

Natuurbeheer
  • = Maatregelen die de mens neemt om de natuur te behouden, te beschermen of te herstellen.
Slide 16 - Slide

1

Slide 17 - Video

01:47
Waarom is er op andere plekken op aarde ook een andere biodiversiteit?

Slide 18 - Open question

door beïnvloeding van de omgeving
  • leefgebieden worden kleiner
  • verschillende soorten ecosystemen verdwijnen
  • soorten worden bedreigd (problemen met leven/voortplanten)
  • soorten sterven uit (verdwijnen)
  • dus: de biodiversiteit neemt af 

Slide 19 - Slide

Afname van de biodiversiteit
afname variatie soorten in natuur
oorzaak: toename bevolking, toename gebruik water, toename gebruik grond voor landbouw en huizen en wegen, toename visserij
gevolg:
uitsterven planten- en diersoorten 
te weinig voedsel en medicijnen

Slide 20 - Slide

herintroductie
=terugbrengen van een  dier/ plantensoort in een land.
Een maatregel om de bedreigde soorten weer in aantal te laten toenemen.

Vondelpark - Ooievaar

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

huiswerk 6.4
Maak nu de online opdrachten van 6.4
Controleer of je de vragen van 6.1 t/m 6.3 al af had.
Succes!

Slide 23 - Slide