2.3 De stad verandert

Welkom bij paragraaf 2.3
1 / 21
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo t, havo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 100 min

Items in this lesson

Welkom bij paragraaf 2.3

Slide 1 - Slide

Leerdoelen 2.3
 • Je weet hoe een westerse en een niet-westerse stad is opgebouwd.
 • Je kunt met een kaart of model de opbouw van een Amerikaanse stad beschrijven.

Slide 2 - Slide

De grens tussen stad en platteland vervaagt
 • De grens tussen stad en platteland is tegenwoordig minder scherp  dan vroeger.
 • Vanaf 1960 gingen stedelingen in ruim opgezette voorsteden wonen. Dit proces heet
  suburbanisatie
 • Nieuw is het ontstaan van steden langs kruispunten van wegen: de Randstad

Slide 3 - Slide

Suburbanisatie: Vanaf 1960 rondom steden wonen
Suburbanisatie: Vanaf 1960 rondom steden wonen
Suburbanisatie: Vanaf 1960 rondom steden wonen
randstad

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Europese stad

Slide 6 - Drag question

Waarom?

Slide 7 - Open question

De westerse stad verandert
 • Vanuit de suburbs: Hier wonen mensen met een hoger inkomen.
 • Via woonwijken met een hoge dichtheid en lage inkomensgroepen (soms getto's)
 • Naar de binnenstad met het CBD

Slide 8 - Slide

De westerse stad verandert
Stel, je rijdt van buiten de Amerikaanse stad naar het centrum dan passeer je in deze volgorde de volgende wijken: 

1 Vanuit de suburbs: hier wonen de rijke mensen. 
2 via woonwijken met een hoge dichtheid en een laag inkomen
(soms ghetto's) 
3  naar de binnenstad met het CBD

Slide 9 - Slide

De Europese stad 
Heeft een historisch centrum. 

Amerikaanse steden hebben dat niet. 

Denk aan kastelen, oude gebouwen, grachten, pakhuizen

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Map

Slide 12 - Map

Slide 13 - Map

Slide 14 - Map

Slide 15 - Map

Slide 16 - Map

Gentrification
Oude delen van steden worden opgeknapt. Pakhuizen en leegstaande fabriekspanden worden omgebouwd tot woningen.

Dit proces heet GentrificationSlide 17 - Slide

Opbouw van de niet-westerse stad
1 Één of meer zakencentra (CBD)
2 Verspreid liggende industrieterreinen
3 Woonwijken voor de rijken, achter hoge hekken
4 Krottenwijken. Vaak op gevaarlijke plekken. (langs spoorlijn, vuilnisbelt, steile helling, fabriek. 

Slide 18 - Slide

In niet-westerse landen zijn steden snel gegroeid.
 
Wat is het gevolg? 
 • Krottenwijken en verdere verdichting van de stad

Steden gaan steeds meer op westerse steden lijken. Hoe noem je het deel met hoogbouw?
 •  CBD


Slide 19 - Slide

Arm en rijk
Welke terreinen zijn nog in de buurt van het centrum te vinden in niet-westerse steden?
 • industrieterreinen 


Sommige woonwijken zijn door hoge hekken omringt. Wie wonen hier?

Slide 20 - Slide

Leerdoelen check
 • Je weet hoe een westerse en een niet-westerse stad is opgebouwd.
 • Je kunt met een kaart of model de opbouw van een Amerikaanse stad beschrijven.

Slide 21 - Slide