H2.4 Bij welke groep hoor je? (maatschappijleer 3m)

Thema 2 Jongeren
H2.4 Bij welke groep hoor je?
1 / 17
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 3

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Thema 2 Jongeren
H2.4 Bij welke groep hoor je?

Slide 1 - Slide

H2 Jongeren

Vandaag gaan we het hebben over:
2.4 Bij welke groep hoor je?

Slide 2 - Slide

Identificatie

Omgaan met anderen heeft te maken met identificatie, je hebt een 'klik' met iemand.

Identificatie

Groeps-
identificatie

Je herkent bepaalde kenmerken van jezelf bij de ander.

Je voelt je verbonden met een groep mensen, omdat je dezelfde kenmerken of gewoonten hebt.

Slide 3 - Slide

Hoe ontstaat een groepsgevoel?

Slide 4 - Mind map

Hoe ontstaat een groepsgevoel?

1) Door de plaats waar je vandaan komt.
 • Je woont in een dorp of juist in een stad (Amsterdammers / Rotterdammers).
 • Je woont in een bepaalde provincie (Friezen / Zeeuwen).
 • Je bent afkomstig uit een ander land (Surinamers / Turken).

Slide 5 - Slide

Hoe ontstaat een groepsgevoel?

2) Door je geloof, bijvoorbeeld:
 • het katholicisme
 • de islam
 • het jodendom
 • het protestantisme 
 • het boeddhisme
enzovoort

Slide 6 - Slide

Hoe ontstaat een groepsgevoel?

3) Wanneer mensen een gezamenlijk belang of probleem hebben. Bijvoorbeeld:
 • scholieren
 • treinreizigers
 • werknemers
 • automobilisten

Slide 7 - Slide

Hoe ontstaat een groepsgevoel?

4) Wanneer mensen een gezamenlijke smaak of interesse hebben. Dat kan onder andere zijn op het gebied van hobby, muziek of kleding. Bijvoorbeeld:
 • gamers
 • sporters 
 • kookclubs
 • skaters


Slide 8 - Slide

De samenleving verandert

Jongerenculturen zijn ontstaan rond 1960 Vanaf die tijd:
 • steeg de welvaart: de gemiddelde hoogte van de inkomens.
 • kregen jongeren meer vrije tijd.
 • gingen jongeren zich afzetten tegen de normen en waarden van hun ouders.
 • nam de invloed van de kerk af.

Jongerencultuur

Een groep jongeren met dezelfde waarden, normen en gewoonten.

Slide 9 - Slide

De samenleving verandert

De samenleving verandert en dat heeft ook gevolgen, sinds de jaren 60 ontstond een maatschappij waarin individualisme meer plaats kreeg.


Persoonlijke vrijheid en ontwikkeling werden belangrijker: individualisering.
Meer vrijheid om eigen opleiding en beroep te kiezen.
Meer vrijheid betekent ook: keuzestress


Slide 10 - Slide

sociale cohesie
dit is de samenhang binnen een bepaalde groep mensen, dit kan een land zijn, maar ook een sportclub of een schoolklas.

Slide 11 - Slide

‘Wij’ tegenover ‘zij’

In een individualistische samenleving zijn de banden tussen mensen losser.
Wij-gevoel

Zij-gevoel

Wanneer een groep zich sterk met elkaar verbonden voelt (de sociale cohesie is dan sterk).

Groep die als ‘tegenstanders’ van de ‘wij-groep’ wordt gezien.

Slide 12 - Slide

‘Wij’ tegenover ‘zij’

Voorbeelden:
 • Voetbalsupporters van verschillende clubs.
 • Werknemers van concurrerende bedrijven.
 • Leerlingen van verschillende scholen.

Polarisatie

Mensen en bevolkingsgroepen staan scherp tegenover elkaar doordat de tegenstellingen de nadruk krijgen.

Slide 13 - Slide

Wat is een goed voorbeeld van sociale cohesie?
A
Voetbalsupporters van verschillende club
B
WK wedstrijd van Nederland
C
wij tegen over zij
D
Wanneer een groep zich sterk met elkaar verbonden voelt

Slide 14 - Quiz

Mensen en bevolkingsgroepen staan scherp tegenover elkaar doordat de tegenstellingen de nadruk krijgen is?
A
Jongeren cultuur
B
Internalisatie
C
Groepsidentificatie
D
Polarisatie

Slide 15 - Quiz

Hoe ontstaat een groepsgevoel?
(4)
A
Plaats, geloof, belangen of problemen en smaak of interesse
B
Sterk wij-zij gevoel, geen geloof, interesse en belangen
C
Individualisering, keuzestress, vrijheid, jongerencultuur
D
Gamers, sporters, kookclubs, zelfde films/series kijken

Slide 16 - Quiz

Zelfstandig werken                         Extra uitleg? Vragen?
 • Zie weektaak!
 • Nieuwsitem 
 • Begrippenlijst bijhouden

Slide 17 - Slide