Baas boven baas

De Middeleeuwen
Baas boven baas
1 / 19
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Introduction

Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen op welke manier een Middeleeuwse stad werd bestuurd

Items in this lesson

De Middeleeuwen
Baas boven baas

Slide 1 - Slide

Tijd van Steden en Staten (1000-1500)
In het wit zie je een stadspoort. Ging je in de Middeleeuwen een stad binnen, dan moest je door de stadspoort. In veel steden werd een hoge en prachtig versierde kerk gebouwd. Op de achtergrond zie je de binnenkant van zo’n kerk.
Feniks, Geschiedenis Werkplaats, Memo, Saga

Slide 2 - Slide

Leerdoel
Aan het eind van deze les kun je herkennen en uitleggen op welke manier een Middeleeuwse stad werd bestuurd.

Slide 3 - Slide

De Nederlanden

 • Nederland als één land bestond nog niet in de Middeleeuwen

 • Er waren veel kleine gebieden, die bij elkaar 'De Nederlanden' heetten.

 • In die gebieden was een heer, edelman, (bijv. graaf of hertog) de baas

 • Hij maakte de wetten
De Nederlanden maakten deel uit van het Rooms-Duitse Rijk. De graven en hertogen in Nederland waren officieel leenmannen van de Duitse keizer, maar die had meestal niet meer veel macht over zijn leenmannen. In 1018 werden de legers van de Duitse keizer zelfs verslagen door te troepen van de graaf van Holland.

Slide 4 - Slide


Blij met de stad!
 • Alle inwoners van een graafschap moesten gehoorzaam zijn aan de heer.
 • Ook de inwoners van steden, maar die wilden liever eigen baas zijn
 • De heer vond een machtige en rijke stad helemaal niet erg: al die rijkdom!
 • De inwoners van de stad en heer maken afspraken, vastgelegd in stadsrechten
De stad Dordrecht kreeg in 1220 stadsrechten van graaf Willem I van Holland. Daarmee is het één van de oudste steden van Nederland

Slide 5 - Slide


Stadsrechten
 • Een stad met stadsrechten mag een stadsmuur bouwen
 • De stad mag zelf rechtspreken, maar een ambtenaar (de schout) van de heer moet wel aanwezig zijn en een deel van de boetes is voor de heer

 • De inwoners van een stad waren vrije poorters (geen bezit van de heer)
 • In ruil voor deze rechten moet de stad belasting betalen

Slide 6 - Slide


Wie is de baas?
 • De schout is de plaatsvervanger van de heer in de stad bij de rechtspraak
 • Samen met de schepenen bepaalde hij de straf.
 • Ze kregen advies van een raad.
 • De burgemeester (soms meer dan één) was de baas van de raad.
 • Schout, schepenen en burgemeester(s) heten ook wel: magistraten

Slide 7 - Slide

Een gruwelijk goede opdracht!
Klik op de hotspots en sleep de straffen naar de juiste plek in de afbeelding.
Hand afhakken
Geselen
Ogen uitsteken
In het water gooien
Ophangen
Op de brandstapel
Onthoofden

Slide 8 - Drag question


Straffen in de Middeleeuwen
 • Zeker: lijfstraffen en doodstraffen kwamen voor...
 • ...maar de meeste straffen waren geldboetes!
 • Die leverden meer op en kostten minder geld: een beul moet je als stad namelijk ook gewoon betalen!

Slide 9 - Slide

Video
Histoclips: Stad in de Middeleeuwen

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Hij is de baas van de schepenen
A
Schout
B
Burgemeester
C
Rechter
D
Jury

Slide 12 - Quiz

De schout is de plaatsvervanger van de ... in de stad
A
Burgemeester
B
Heer
C
Rechter
D
Politie

Slide 13 - Quiz

De schout, schepenen en burgemeester noem je ook wel ...
A
Magistraten
B
Heren
C
Rechters
D
Gemeenteraad

Slide 14 - Quiz

Van wie kreeg een stad, stadsrechten?
A
Magistraat
B
Schout
C
Burgemeester
D
Heer

Slide 15 - Quiz

Stadsrechten: het recht van een stad op eigen winkels.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 16 - Quiz

Begrippen uit deze les

 • stadsrechten
 • stadsmuur
 • poorter
 • schout
 • schepenen
 • burgemeester
 • magistraten

Slide 17 - Slide

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd

Slide 18 - Open question

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 19 - Open question