Communicatie periode 3 les 1 introductie

communicatie periode 3
les 1: introductie


Module 4: communiceren met de doelgroep 
1 / 24
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 1

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

communicatie periode 3
les 1: introductie


Module 4: communiceren met de doelgroep 

Slide 1 - Slide

wat komt er vandaag aan bod? 
 • introductie: voorlezen aan de klas door docent
 • 25 januari – 4 februari nationale voorleesdagen https://onderwijs.cpnb.nl/campagnes/de-nationale-voorleesdagen-2023 
 • sensitieve responsiviteit 
 • respect voor autonomie

Slide 2 - Slide

Als pedagogisch medewerker heb je veel interactie met kinderen. Interactie is de wisselwerking tussen personen die op elkaar reageren door middel van communicatie. Omdat de interactie met een 4-jarige op een andere manier zal verlopen dan met een 12-jarige, is het belangrijk dat je over goede interactievaardigheden beschikt. 

Slide 3 - Slide

Interactievaardigheden: 

De vaardigheden van een pedagogisch medewerker tijdens de interacties en omgang met alle kinderen in de groep of in de klas. Deze vaardigheden dragen bij aan de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. 

Slide 4 - Slide


Basale vaardigheden
1. Sensitieve responsiviteit
2. Respect voor autonomie
3. Structureren en leiding geven

Educatieve vaardigheden
4. Praten en uitleggen
5. Ontwikkelingsstimulering
6. Begeleiden van interacties

Slide 5 - Slide

Sensitieve responsiviteit
* Vertel in eigen woorden wat sensitieve responsiviteit betekent en welk gedrag van de begeleider daarbij hoort.
(als je echt geen idee hebt mag je spieken in je boek)

Slide 6 - Slide

Sensitieve responsiviteit is: 
*Het opmerken van signalen van hoe het kind zich voelt (sensitiviteit)
* Proberen te begrijpen wat het kind bedoelt en daar meevoelend op reageren (responsiviteit)

Slide 7 - Slide

Opdracht 
bekijk het filmpje 'the still face' 
 1. hoe probeert de baby contact te maken met de moeder?
 2. hoe reageert de baby als de moeder niet reageert? 
 3. hoe komt dit denk je? 
timer
3:00

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Sensitieve responsiviteit
 • baby's en peuters hebben veel behoefte aan contact 
 • ze kunnen nog niet praten en proberen je via geluiden en lichaamstaal iets duidelijk te maken
 • een baby kan niet zonder (lichamelijk) contact 

Slide 10 - Slide

kleuters en schoolkinderen
 • hechten aan rust, duidelijkheid, een goede sfeer
 • ze voelen zich snel onveilig bij ruzie of pestgedrag
 • individuele aandacht en emotionele steun is belangrijk 
 • complimenten geven motiveert en zorgt voor een goede band 

Slide 11 - Slide

pubers en adolescenten
 • geef ook jongeren je tijd en positieve aandacht
 • het lijkt soms dat ze niemand nodig hebben: dat is niet zo 
 •  hebben jouw betrokkenheid, aandacht en begrip nodig
 • actief luisteren is hier belangrijk 

Slide 12 - Slide

7.4 De zes interactievaardigheden

Basale vaardigheden
1. Sensitieve responsiviteit
2. Respect voor autonomie
3. Structureren en leiding geven

Educatieve vaardigheden
4. Praten en uitleggen
5. Ontwikkelingsstimulering
6. Begeleiden van interacties

Slide 13 - Slide

Respect voor autonomie
wat denk je dat dat is? 
vul dat in op de volgende slide 

Slide 14 - Slide

Respect voor autonomie: wat is dat denk je?

Slide 15 - Open question

respect voor autonomie is de interactievaardigheid die draait om het recht van kinderen en jongeren om iets wel of niet te te willen of iets op hun eigen manier te doen

*er volgt een kort filmpje* 

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

op welke manier(en) respecteert de juf de autonomie van deze peuters?

Slide 18 - Open question

autonomie bij baby's en peuters
 • zorg voor een veilige omgeving
 • peuters doen vaak onverwachte dingen: let goed op
 • verzorgen of aanraken: wat wil het kind wel/ niet
 • laat ruimte voor bewegen, ontdekken, zelf doen 
 • reageer positief op initiatief  

Slide 19 - Slide

bij kleuters en schoolkinderen
 • geef een kind zelfstandigheid 
 • help alleen waar nodig (zone van naaste ontwikkeling)
 • kinderparticipatie: laat kinderen meebeslissen over dingen 
 • negeer negatieve bijdragen en breng de positieve onder de aandacht (b.v. bij buitensluiten of klassenactiviteit)

Slide 20 - Slide

autonomie: wat willen jullie? (pubers en adolescenten)

Slide 21 - Open question

jullie willen: 
 • privacy
 • niet altijd gecontroleerd worden 
 • zeggenschap en inspraak 
 • verantwoordelijkheid dragen 
 • niets missen (FOMO: wat is dat eigenlijk?)

Slide 22 - Slide

Otis bedenkt zelf hoe hij de verleiding van zijn telefoon kan weerstaan
Reinout werkt als onderwijsassistent op een middelbare school . Een van zijn taken is assisteren bij huiswerkbegeleiding. Een van de vaste leerlingen daarvoor is Otis. Op dit moment is Otis bezig met zijn huiswerk, maar telkens pakt hij zijn telefoon en is hij aan het appen. Reinout ziet het en zegt tegen Otis: 'Volgens mij vind jij je telefoon belangrijker dan je huiswerk.'Otis zucht: 'Die wiskundesommen zijn echt boring. En ik was hier al om drie uur en nu heb ik het nog niet af.' Reinout begint te lachen. 'Wat …?'reageert Otis. Dan lacht hij ook. 'Ja, ja. Ik moet mijn telefoon wegleggen. Maar jee … van chips kan ik ook niet afblijven als het voor me staat.'Reinout vat samen: 'De verleiding is dus te groot. Snap ik, maar is wel op te lossen, toch?'Reinout en Otis bespreken een paar oplossingen. Uiteindelijk komt Otis met het idee de telefoon uit het zicht onder een boek te leggen. Dat werkt. Wat vind je van deze aanpak van de docent? werkt dit ook voor jou? 

Slide 23 - Slide

aan de slag!
Huiswerk: Module 4
• Verwerkingsopdrachten niveau 3 en 4:
Opdracht 1,3, 4 en 6
• Lezen theorie interactie-vaardigheden 1.4 t/m 1.7

Slide 24 - Slide