Herhaling brugklas t/m LV

Redekundig ontleden: herhaling brugklas
- persoonsvorm
- zinsdelen
- onderwerp
- werkwoordelijk gezegde
- lijdend voorwerp
1 / 46
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 46 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Redekundig ontleden: herhaling brugklas
- persoonsvorm
- zinsdelen
- onderwerp
- werkwoordelijk gezegde
- lijdend voorwerp

Slide 1 - Slide

Zinsdelen

Slide 2 - Mind map

Wat gaan we herhalen?
  1. - persoonsvorm
  2. - zinsdelen
  3. - onderwerp
  4. - werkwoordelijk gezegde
  5. - lijdend voorwerp

Slide 3 - Slide

Hoe kun je de PV ook alweer vinden?

Slide 4 - Open question

1. persoonsvorm

Kenmerken pv:

- is bijna altijd één woord

- is een vorm van het ww

- staat in enkelvoud of meervoud

- staat in tegenwoordige of verleden tijd


Zet altijd de zin in een andere tijd! Het werkwoord dat verandert, is de pv.

Slide 5 - Slide

Wat is de PV?

Vanavond speelt Bilal Wahib op onze school.

Slide 6 - Open question

Wat is de PV?
Daarom zijn de muren van de kantine versierd met slingers en ballonnen.

Slide 7 - Open question

Wat is de PV?

Ook hangen er discolampen aan het plafond.

Slide 8 - Open question

2. Zinsdelen
Zinsdeel = Een zo groot mogelijk stuk zin dat voor de PV past.

Voor de PV past maar 1 zinsdeel!! 

Elk zinsdeel kan maar 1 naam krijgen. Je moet dus kiezen!
Elk zinsdeel geeft antwoord op een vraag/ handeling. 


Slide 9 - Slide

2. Zinsdelen
Stappenplan zinsdelen (zinsdeelproef):
  1. Onderstreep de PV.
  2. Zet zinsdeelstrepen voor en achter de PV. 
  3. Kijk welke woorden je samen voor                                                                                    de PV kunt zetten. 
  4. Zet de zinsdeelstrepen op de juiste                                                                      plaats. 
  5. Eindig de zin met twee zinsdeelstrepen.

Slide 10 - Slide

2. Zinsdelen
Voorbeelden:
| Klas v1hv2tp | heeft | een druk programma | vandaag.||
       wie                                                wat                           wanneer
| Vandaag | heeft | klas v1hv2tp | een druk programma.||
   wanneer                      wie                      wat
| Een druk programma | heeft | klas v1hv2tp | vandaag.||
       wat                                                          wie              wanneer

Slide 11 - Slide

Hoeveel zinsdelen heeft de zin:
Onze klas mailt elke maand met enkele Franse scholieren.
A
3
B
4
C
5
D
6

Slide 12 - Quiz

Hoeveel zinsdelen heeft de zin:
Heeft Floris de Vijfde vroeger op het Muiderslot gewoond?
A
3
B
4
C
5
D
6

Slide 13 - Quiz

In welke zin staan de zinsdeelstrepen op de juiste plek?
Zijn broer maakte die lastige opdracht zonder fouten.
A
| Zijn | broer | maakte | die lastige opdracht | zonder fouten.||
B
| Zijn broer | maakte | die | lastige opdracht |zonder | fouten. ||
C
| Zijn broer | maakte | die lastige opdracht |zonder | fouten. ||
D
| Zijn broer | maakte |die lastige opdracht |zonder fouten. ||

Slide 14 - Quiz

Oefenen met zinsdelen
- Oefen zinsdelen via Cambiumned.
- Kijk ook eens het uitlegfilmpje op Talent Max Online.


Slide 15 - Slide

Slide 16 - Link

3. Onderwerp
Je vindt het O op 2 manieren: 
- Stel de vraag: 
WIE/ WAT + WG (alle ww)
( Het antwoord is O.)
of 
- Doe de onderwerpproef

Slide 17 - Slide

3. Onderwerp
O + PV horen bij elkaar:
- ze staan meestal naast elkaar
- Als PV enkelvoud is, is O ook enkelvoud
- Als PV meervoud is, is O ook meervoud
Het onderwerp begint NOOIT met een voorzetsel

Slide 18 - Slide

Verander het O van enkelvoud naar meervoud. Welk zinsdeel verandert mee?

Onze buurman heeft een heel gemene hond.

Slide 19 - Open question

3. Onderwerp
Onderwerpproef:
- Verander de PV van getal (van EV naar MV of andersom). Het zinsdeel dat mee moet veranderen is het onderwerp.

vb. De leerling kletst tijdens de uitleg. 
De leerlingen kletsen tijdens de uitleg. 
Dus: De leerling = O 

Slide 20 - Slide

3. Onderwerp
Voorbeeld:
Die leuke tante heeft jou voor je verjaardag die oorbellen gegeven.
Wie heeft gegeven? Die leuke tante = O


Slide 21 - Slide

Wat is het onderwerp?
Dit weekend houdt onze hele buurt een straatfeest.

Slide 22 - Open question

Wat is het onderwerp?
De buurvrouw van nummer 33 zet een tent op.

Slide 23 - Open question

Wat is het onderwerp?
Verwelkomen jouw opa en oma de gasten?

Slide 24 - Open question

Wat is het onderwerp?
Hou nou toch eens je mond!
A
je
B
je mond
C
hou
D
er is geen onderwerp

Slide 25 - Quiz

3. Onderwerp
Bij gezinnen in de gebiedende wijs is er NOOIT een onderwerp. 

Zit eens stil!
Hou je mond!
Pak je boek!
Ga nu eindelijk eens zitten!

Slide 26 - Slide

4. Werkwoordelijk gezegde
Het werkwoordelijk gezegde (WG) vertelt waar de zin om draait. Het gezegde bestaat uit alle werkwoorden in een zin. 
Vb.
Ik maak elk weekend een appeltaart. 
gezegde = maak
Ik heb dit weekend een appeltaart gebakken. 
gezegde = heb gebakken

Slide 27 - Slide

4. Werkwoordelijk gezegde
Het WG = PV + alle andere ww in de zin. Er zijn meer mogelijkheden. 

Zie schema op de volgende dia. 

Slide 28 - Slide

4. Werkwoordelijk gezegde

Slide 29 - Slide

Zinsdelen + WG
De getuige was overtuigd van haar verhaal.

Slide 30 - Open question

Zinsdelen + WG
Mijn broertje verkleedt zich als piraat.

Slide 31 - Open question

Zinsdelen + wg
De winkelier was zijn voorraad aan het controleren.

Slide 32 - Open question

TOT NU
1. PV: tijdproef
2. |zinsdelen|: zo groot mogelijk stuk zin dat voor de PV past
3. O: WIE/ WAT + WG
4. WG: PV + alle andere ww in de zin

Slide 33 - Slide

Welk ww wordt op de foto afgebeeld?

Slide 34 - Open question

Maak een korte zin met het ww uit de vorige vraag.

Slide 35 - Open question

5. Lijdend voorwerp
- Stel de vraag: WAT (WIE) + WG + O?
Het antwoord is het LV.

VB.| Ik | pluk | de appels.
          o.      wg.         lv
- Niet elke zin heeft een LV.
- LV begint NOOIT met een VZ. 

Slide 36 - Slide

5. Lijdend voorwerp
Voorbeeld:
| Jayde | heeft | gisteren | de marathon | gerend.||
      o              wg                                   lv                         wg

WAT heeft Jayde gerend? Antwoord = de marathon = LV


Slide 37 - Slide

5. Lijdend voorwerp
Nog een voorbeeld:

| Uit verveling | zeurde | Jack | de hele avond. ||
                                   wg             o

Wat zeurde Jack? Antwoord = X = geen LV
(uit verveling begint met een VZ/ de hele avond is wanneer) 

Slide 38 - Slide

Kan een LV met een voorzetsel beginnen?
A
Ja
B
Nee

Slide 39 - Quiz

Wat is het LV?
De molenaar weegt voor mij het meel af.
A
de molenaar
B
weegt af
C
voor mij
D
het meel

Slide 40 - Quiz

Wat is het LV?
In het nieuwe boek van Simone vd Vlugt staan veel enge passages.
A
in het nieuwe boek van Simone vd Vlugt
B
veel enge passages
C
staan
D
er is geen lv

Slide 41 - Quiz

Wat is het LV?
Hebben jullie vandaag aan je werkstuk gewerkt?
A
hebben
B
aan je werkstuk
C
jullie
D
er is geen LV

Slide 42 - Quiz

Welk werkwoord MOET een lijdend voorwerp hebben?
A
eten
B
verslinden

Slide 43 - Quiz

Welk werkwoord kan een LV bij zich hebben?
A
zwijgen
B
verzwijgen

Slide 44 - Quiz

TOT NU
1. PV: tijdproef
2. |zinsdelen|: zo groot mogelijk stuk zin dat voor de PV past
3. O: WIE/ WAT + WG?
4. WG: PV + alle andere ww in de zin
5. LV: WIE/ WAT + WG + O?

Slide 45 - Slide

Slide 46 - Link