criminaliteit hst 1 en 2

Criminaliteit
1 / 35
next
Slide 1: Slide
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Criminaliteit

Slide 1 - Slide

Leervragen
1. Wat is een geschreven regel en een ongeschreven regel?
2. Leg uit wat een delict is.
3. Wat zijn rechtsregels?
4. Leg uit waar het wetboek van strafrecht uit bestaat?
5. Wat is criminaliteit?
6. Waarom is criminaliteit plaats- en tijdsgebonden?
7. Wat zijn misdrijven?
8. Wat zijn overtredingen?
9 Wat zijn veelvoorkomende criminaliteit? Geef voorbeelden.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Link

Definitie 'crimineel gedrag'Gedrag dat door de wetgever strafbaar is gesteld.

Slide 4 - Slide

Ongeschreven regel


Regels voor goed gedrag die nergens op papier staan.

Fatsoensregels
Geschreven regel


Regels die in reglementen of wetten staan: (Rechtsregels)

(gedragsregels op school of voetbalclub)
rechtsregels in wetten

Slide 5 - Slide

Strafbaar feit (delict)
Wanneer je een wet overtreed pleeg je een strafbaar feit.

Slide 6 - Slide

Moord is...
timer
0:15
A
Een overtreding
B
Een misdrijf
C
Geen strafbaar feit
D
Veelvoorkomende criminaliteit

Slide 7 - Quiz

Zwart rijden in de bus of trein
A
Strafbaar feit
B
Misdrijf
C
Misdaad

Slide 8 - Quiz

Rechtsregels zijn nodig?
Orde in de maatschappij

Slide 9 - Slide

Wetboek van strafrecht

Wegenverkeerswet

Opiumwet

Wet op de economische delicten: witte boordencriminaliteit
Hierin staan de meeste strafbare feiten als:
mishandeling, moord, verkrachting, inbraak
doorrijden na ongeluk, zonder helm rijden, joyriding
wet over drugs


Slide 10 - Slide

Slide 11 - Link

Crimineel gedrag is plaatsgebonden

Dorp/stad
Land
Provincie

Tijdsgebonden (abortus)

Godsschennis
Whatsapp fraude

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Link

wat is het verschil tussen waarden en normen

Slide 14 - Open question

Overtredingen en misdrijven

 • Overtredingen
bijv. door rood licht (= meestal minder erg)

 • Misdrijven
bijv. vernielingen, diefstal enz. (= ernstig strafbare feiten)

Slide 15 - Slide

Misdrijven


 • Je gaat naar de gevangenis (en dus niet in hechtenis)

 • Straffen langer dan één jaar

 • Misdrijf blijft lang geregistreerd (20 jaar of je gehele leven)

 • Ook poging en medeplichtigheid is strafbaar

Slide 16 - Slide

Vormen van criminaliteit
Zware criminaliteit:
moord, inbraak, gewapende overvallen, verkoop harddrugs

Georganiseerde criminaliteit:
mensensmokkel, drugshandel

Veelvoorkomende criminaliteit:
vandalisme, vernielingen, diefstal, zakkenroller, graffiti

Slide 17 - Slide

Zware criminaliteit:
Inbraak
Moord
Verkrachting
Roofovervallen
hoe veilig is nederland

Slide 18 - Slide

Veelvoorkomende criminaliteit
Winkeldiefstal
Vernielingen
Vandalisme

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Link

Criminaliteit een maatschappelijk probleem?
veel burgers hebben er last van?

verschillende meningen?

massamedia?

politiek moet het oplossen?

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video

Gevolgen
Materieel                                                              Immaterieel
Gevolgen die je niet kan uitdrukken met geld
Deze kun je berekenen in geld. Kosten van het raam, je alarm, loon van politie

Slide 23 - Slide

immateriele gevolgen van crimi
 • Gevoelens van Angst en onveiligheid -> vooral bij veel voorkomende criminaliteit (zie link)
 • Tast je rechtsgevoel aan.( morele verontwaardiging
 • Normvervaging ( regels moeten nageleefd worden): Verandering van opvattingen van goed of fout. 
 • Verdwijning van het besef dat regels nageleefd moet worden
 • Vertrouwen in de rechtsstaat (politiek en overheid) bedreigt.
 • Gevaar voor eigen richting

Slide 24 - Slide

Materiele gevolgen
- Kosten voor burgers en bedrijven voor het nemen van preventieve maatregelen, doorberekening van kosten zoals verzekeringspremies en financiële kosten -> schade of verlies van goederen
- Uitgaven van de overheid ter bestrijding van criminaliteit

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video

0

Slide 27 - Video

Meten van criminaliteit
Politiestatistieken
Slachtofferonderzoek
Daderonderzoek
Veiligheidsmonitor
De politie registreert alle misdrijven die door burgers zijn aangegeven of door de politie zijn ontdekt.
- niet alles wordt aangegeven
- selectieve opsporing
Slachtoffers wordt gevraagd of ze ooit slachtoffer zijn geweest van een misdrijf
In zo'n enquete wordt gevraagd of mensen iets strafbaars hebben gedaan (anoniem).
Het veiligheids gevoel van de burger word elke 2 jaar gemeten. En waar deze andaan komt

Slide 28 - Slide

Criminaliteit
Geregistreerde criminaliteit: Zoals benoemd in politiestatistieken
Ongeregistreerde criminaliteit: Dark figure, niet melden van criminaliteit door burgers of het word niet opgemerkt.

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Link

Meten
- Dark figure: Niet alle criminaliteit komt ter kennis van de politie
- Zichtbare vormen van criminaliteit zullen - oververtegenwoordigd zijn
- Aangifte beleid verschilt per misdrijf
- Selectief opsporingsbeleid: meer aandacht, dan word het eerder gezien

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Video

Oorzaken van criminaliteit
Spanning en avontuur
Veel jongeren overtreden de wet omdat ze op zoek zijn naar spanning
Slechte opvoeding
Criminelen hebben thuis vaak problemen. Ze krijgen soms het verkeerde voorbeeld
Weinig controle
Lage pakkans: de gelegenheid maakt de dief
Alcohol en drugsgebruik
Van alcohol kun je aggressief worden. Dit zorgt voor vechtpartijen
Normvervaging
Sommige mensen vinden het normaal om te hard te rijden of mensen online te bedreigen. Gedragsregels worden steeds meer overtreden
Groepsgedrag
Niemand wil in een vriendengroep 'het watje' zijn. Het is moeilijk om niet mee te doen. Dit heet groepsdruk

Slide 33 - Slide

Is het weg gooien van een blikje redbull strafbaar feit?

Slide 34 - Slide

Huiswerk
Opdracht 9 t/m 16

Slide 35 - Slide