Branche kraamzorg

Project
Kraamzorg
1 / 19
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Project
Kraamzorg

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van deze les:
1. Introductie over kraamzorg gehad
2. Je weet waar het project over gaat en wat het eindresultaat moet zijn
2. Groepen gevormd
3. Plan van aanpak gestart

Slide 2 - Slide

Welke taken heeft een kraamverzorgende?

Slide 3 - Mind map

Taken bij/net na de bevalling
 • Assistentie bieden aan zowel de 
kraamvrouw als de verloskundige 
(zowel thuis als in het ZH poliklinisch)
 • De verzorging van de moeder na de 
bevalling
 • Het verzorgen van de baby na de 
bevalling

Slide 4 - Slide

Taken tijdens de kraamperiode
 • Verzorging van moeder en baby 
 • Uitvoeren van controles bij moeder 
en baby 
 • Observeren, signaleren en 
rapporteren in het kraamsdossier
 • Ondersteunen bij borstvoeding 
en/of kunstvoeding. 

Slide 5 - Slide

Taken tijdens de kraamperiode
 • Het geven van voorlichting en instructie, bijvoorbeeld over de voeding, verzorging en hygiëne. 
 • Bieden van emotionele steun, 
luisterend oor
 • Samenwerken met andere disciplines; 
verloskundige, lactatiekundige, huisarts

Slide 6 - Slide

Overige werkzaamheden
 • Uitvoeren licht huishoudelijke taken
 • Zorg bieden en aandacht geven aan anderen binnen het gezin
 • De rol van gastvrouw op je nemen
 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Wat je verder nog moet weten..
Je dient flexibel te zijn; je weet nooit precies wanneer je wordt ingezet
Je werkt, bij een volledige kraamweek, 8 dagen achter elkaar, soms met uitloop naar 10 dagen
Je werkt volgens de protocollen van het KCKZ (kenniscentrum Kraamzorg)
Je dient je aan te passen aan het gezin waarin je werkt

Slide 9 - Slide

Over welke karakter eigenschappen dient een kraamverzorgende te beschikken?

Slide 10 - Mind map

Slide 11 - Slide

Als een kraamvrouw in het ziekenhuis bevalt, krijgt zij minder kraamzorg thuis
A
ja, dat klopt
B
nee, dat klopt niet

Slide 12 - Quiz

In overleg met de verloskundige kunnen extra uren kraamzorg worden geïndiceerd tijdens de kraamweek.
A
ja, dat klopt
B
nee, dat klopt niet

Slide 13 - Quiz

Inzet van kraamzorg is verplicht in Nederland
A
ja, dat klopt
B
nee, dat klopt niet

Slide 14 - Quiz

Ik zie mijzelf wel werken in de kraamzorg
A
ja!
B
nee

Slide 15 - Quiz

Groepen vormen
Random, door middel van namepicker
maximaal 3 personen per groep

Slide 16 - Slide

Aan de slag
• Oriënteer je met je groepje op de projectopdracht en de taken die van je verwacht worden.
• Maak een plan van aanpak, verdeel de taken en rollen en maak samenwerkingsafspraken.

Slide 17 - Slide

Hebben jullie doelen bereikt?

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide