7.5 Herleiden

Welkom bij wiskunde!timer
1:00
Bord
1 / 15
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 15 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Welkom bij wiskunde!timer
1:00
Bord

Slide 1 - Slide

Vandaag
- 7.5 Herleiden (min sommen en meerdere letters)
- Aan de slag.
- Afsluiting.

Slide 2 - Slide

Korte herhaling
Vermenigvuldigen met letters:
  • Eerst de getallen vermenigvuldigen. Die komen vooraan.
  • Daarachter de letters op volgorde van het alfabet.


Optellen met letters:
  • Alleen dezelfde letters kun je optellen.

Slide 3 - Slide

Min sommen
Bij min sommen gelden dezelfde regels als bij plus sommen.

Alleen dezelfde letters kun je van elkaar afhalen.

Dus: 
8b3b=5b
3a5a=8a

Slide 4 - Slide

Instapoefening
Wat is de oppervlakte van deze rechthoek?

Slide 5 - Slide

Instapoefening
Wat is de oppervlakte van deze rechthoek?
2x3y=6xy

Slide 6 - Slide

Instapoefening
Wat is de omtrek van deze rechthoek?

Slide 7 - Slide

Instapoefening
Wat is de omtrek van deze rechthoek?
2x+3y+2x+3y=

Slide 8 - Slide

Instapoefening
Wat is de omtrek van deze rechthoek?
2x+3y+2x+3y=
4x+6y
Dezelfde letters mag je optellen.

Slide 9 - Slide

Plus en min door elkaar!
Zet strepen net zoals bij zinsdelen bij Nederlands
3a+8b7a3b=

Slide 10 - Slide

Plus en min door elkaar!
3a+8b7a3b=
streep achter 
elke letter!

Slide 11 - Slide

Plus en min door elkaar!
3a+8b7a3b=
3a7a+8b3b=
4a+5b
zet dezelfde 
letters bij elkaar.

Slide 12 - Slide

Video gelijksoortige termen aftrekken

Slide 13 - Slide

Video gelijksoortige termen samennemen

Slide 14 - Slide

Aan de slag!
Maken van 7.5:
opg. 63, 65, 66, 69, 70, 73 op blz. 75

Dit is huiswerk voor maandag.

timer
1:00

Slide 15 - Slide