3.5 kringlopen

3.5 Kringlopen
1 / 36
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

3.5 Kringlopen

Slide 1 - Slide

Weer even opfrissen
Waar waren we?
H3
Toets volgende week vrijdag over H1 en H3
H1: organismen uit vier rijken
H3: planten en dieren (PTA overzicht)
Vandaag 3.5: kringlopen: Lezen theorie 3.5!
Kun je bronnen 5 t/m 7 uitleggen?

Slide 2 - Slide

PTA M3/M4 22-24

Slide 3 - Slide

Leerdoelen 3.5
-Je kunt uitleggen wat de functies van organismen zijn in een voedselkringloop zijn.
-Je kunt de kringloop van fotosynthese en verbranding uitleggen.
-Je kunt beschrijven hoe stoffen doorgegeven worden in de koolstofkringloop.
-Je kunt beschrijven hoe stoffen doorgegeven worden in de stikstofkringloop. 

Slide 4 - Slide

Voedselkringloop
Bekijk het filmpje in de volgende dia!

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Wie is de producent: (maken energierijke stoffen)
A
Pissebed
B
Kat
C
Kastanjeboom
D
Egel

Slide 7 - Quiz

Wie zijn reducenten (opruimers)
A
Planten en dieren
B
Dieren en schimmels
C
Schimmels en Planten
D
Bacteriën en Schimmels

Slide 8 - Quiz

Een boom laat zijn bladeren vallen, de
mestkevers eten het afval op. Wat zijn de mestkevers?
A
Producenten
B
Consumenten
C
Reducenten
D
Afvaleters

Slide 9 - Quiz

Opdracht 
Teken de voedselkringloop
Leg bij de tekening de volgende begrippen uit:
- producent
- consument
- afvaleter
- reducent

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

3.5 les 1 
Maken opdr 1 t/m 7 + Nakijken 

Slide 12 - Slide

3.5 Kringlopen

Slide 13 - Slide

Leerdoelen 
-Je kunt uitleggen wat de functies van organismen zijn in een voedselkringloop zijn.
-Je kunt de kringloop van fotosynthese en verbranding uitleggen.
-Je kunt beschrijven hoe stoffen doorgegeven worden in de koolstofkringloop.
-Je kunt beschrijven hoe stoffen doorgegeven worden in de stikstofkringloop. 

Slide 14 - Slide

Bij welke organismen kan verbranding plaatsvinden?

A
Planten
B
Planten, dieren, schimmels en bacteriën
C
Schimmels, bacteriën, dieren
D
Planten, dieren

Slide 15 - Quiz

Bij welk rijk kan fotosynthese plaatsvinden
A
plantenrijk
B
dierenrijk
C
schimmelrijk
D
bacterierijk

Slide 16 - Quiz

Fotosynthese en verbranding
Fotosynthese :
Koolstofdioxide + water --> Glucose + zuurstof

Verbranding = 
Glucose + zuurstof --> Koolstofdioxide + water

Slide 17 - Slide

Leg onderstaande bron in eigen woorden uit. Snap je wat er staat?

Slide 18 - Slide

Startopdracht:
Pak je spullen, boek blz 178

Slide 19 - Slide

Weer even opfrissen
Waar waren we?
H3
Toets volgende week vrijdag over H1 en H3
H1: organismen uit vier rijken
H3: planten en dieren (PTA overzicht)
Vandaag 3.5: kringlopen: Lezen theorie 3.5!
Kun je bronnen 5 t/m 7 uitleggen?

Slide 20 - Slide

PTA M3/M4 22-24

Slide 21 - Slide

Leerdoelen 3.5
-Je kunt uitleggen wat de functies van organismen zijn in een voedselkringloop zijn.
-Je kunt de kringloop van fotosynthese en verbranding uitleggen.
-Je kunt beschrijven hoe stoffen doorgegeven worden in de koolstofkringloop.
-Je kunt beschrijven hoe stoffen doorgegeven worden in de stikstofkringloop. 

Slide 22 - Slide

Een klein stukje scheikunde....
Atomen
Hiernaast zie je een koolstofatoom =C

waterstofatoom=H

zuurstofatoom=O

Slide 23 - Slide

Moleculen
Moleculen bestaan uit atomen. 
Hiernaast zie je een molecuul Glucose, bestaat uit:
 6 Koolstofatomen, 
12 Waterstofatomen
 6 Zuurstofatomen

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Koolstofkringloop
Bij de koolstofkringloop kijk je alleen naar het atoom koolstof --> dus de C

Tijdens fotosynthese en verbranding gaan de koolstofatomen van de ene stof over in de andere.

Dus van CO2, naar glucose, naar CO2

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Video

Slide 28 - Link

3.5 les 2 
Maken opdr 8 t/m 15 + Nakijken 

Let op! dit is een lastige paragraaf, belangrijk om goed te oefenen met de vragen!!!

Slide 29 - Slide

3.5 Kringlopen

Slide 30 - Slide

Leerdoelen 
-Je kunt uitleggen wat de functies van organismen zijn in een voedselkringloop zijn.
-Je kunt de kringloop van fotosynthese en verbranding uitleggen.
-Je kunt beschrijven hoe stoffen doorgegeven worden in de koolstofkringloop.

-Je kunt beschrijven hoe stoffen doorgegeven worden in de stikstofkringloop. 

Slide 31 - Slide

Stikstofkringloop
Bij de stikstofkringloop volg je het atoom stikstof --> aangegeven met een N

Het atoom N gaat van stikstof naar eiwit naar nitraat naar stikstof

Slide 32 - Slide

Bacteriën en schimmels
Sommige bacteriën/schimmels kunnen stikstof uit de lucht halen, MAAR planten, dieren en mensen kunnen dat NIET
Bacteriën/schimmels zetten natuurlijk afval met stikstof om in nitraat.
Planten, dieren en mensen krijgen stikstof op een andere manier binnen.

Slide 33 - Slide

Stikstofkringloop
1. Planten nemen nitraat op uit de bodem --> bouwen stikstof uit het nitraat in eiwitten in. 
2. Mensen en dieren eten planten of dieren en krijgen zo eiwitten binnen. 
3. Produceren van natuurlijk afval, daar zitten ook eiwitten in. 
4. Bacteriën zetten natuurlijk afval met stikstof om in nitraat.

Slide 34 - Slide

3.5 les 3
Maken opdr 15 t/m 25 + Nakijken. Ook nakijken 3.1 t/m 3.4

Maken test jezelf/ oefentoets H3
Hoe ga je de stof voor de toets leren?

Pak de leerdoelen erbij
Kun je ze uitleggen? 
Keuze mogelijkheden:

 • Samenvatting boek gebruiken/ zelf een samenvatting maken
 • Kijk goed naar de bronnen!!
 • Leren, hoe? begrippen opschrijven?
 • Aantekeningen leren
 • Oefenen met test jezelf/ oefentoets/ (examentraining). In je boek/online.
 • werkboekvragen doornemen, welke vond je moeilijk? Snap je ze nu?
 • LessonUp lessen doornemen
 • ??
timer
1:00

Slide 35 - Slide

Voorbereiden voor de toets

 • Pak de leerdoelen erbij
 • Kun je ze uitleggen?  • 20 minuten in stilte
 • daarna keuze: leerplein in stilte, lokaal overleg
Mogelijkheden:

 • Samenvatting boek gebruiken/ zelf een samenvatting maken
 • Kijk goed naar de bronnen!!
 • Leren, hoe? begrippen opschrijven?
 • Aantekeningen leren
 • Oefenen met test jezelf/ oefentoets/ examentraining. In je boek/online.
 • werkboekvragen doornemen, welke vond je moeilijk? Snap je ze nu?
 • LessonUp lessen doornemen
 • ??????????
timer
20:00

Slide 36 - Slide