4.2. Weg uit de stad?

Mensen trekken naar de steden, waardoor een stad groeit. Hoe noemen we dit verschijnsel?
A
Urbanisatie
B
Suburbanisatie
C
Agglomeratie
D
Groeikernen
1 / 30
next
Slide 1: Quiz
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

Items in this lesson

Mensen trekken naar de steden, waardoor een stad groeit. Hoe noemen we dit verschijnsel?
A
Urbanisatie
B
Suburbanisatie
C
Agglomeratie
D
Groeikernen

Slide 1 - Quiz

Hoe noemen we een plek waar mensen bij elkaar wonen?
A
Leefgebied
B
Nederzetting
C
Suburbanisatie
D
Agglomeratie

Slide 2 - Quiz

Noem drie verschillen tussen een stad en een dorp.

Slide 3 - Mind map

Je gaat naar een bedrijf of instelling die zorgen voor de dingen die je nodig hebt om prettig te kunnen leven. Welk begrip hoort hierbij?
A
Agglomeratie
B
Binnenstad
C
Stadscentrum
D
Voorzieningen

Slide 4 - Quiz

Wat is de voornaamste reden dat mensen na 1870 in de steden gingen wonen?

Slide 5 - Mind map

Paragraaf 2
Weg uit de stad? 

Slide 6 - Slide

Leerdoelen
– Je begrijpt waarom vanaf 1960 in Nederland suburbanisatie plaatsvond.
– Je weet welke groepen mensen uit de stad vertrokken.
– Je weet welke gevolgen suburbanisatie had voor de stad.
– Je begrijpt hoe gentrification werkt.
– Je weet drie manieren waarop de Nederlandse regering suburbanisatie beïnvloedde en wat dat voor de functie en vorm van de stad betekende.

Slide 7 - Slide

Te druk in de stad? 
1960: Nederlandse welvaart in de lift
Gevolg?  Suburbanisatie

Korte termijn gevolg suburbanisatie:
Ontstaan eerste file's 
Migratie van mensen van de stad naar het omliggende platteland 

Slide 8 - Slide

Suburbanisatie
Veel mensen en bedrijven verlieten de stad 

Slide 9 - Slide

Lange termijn gevolg
Verpaupering in de stad 

Slide 10 - Slide

Gentrificatie
Maar niet iedereen verliet de stad:
Studenten, kunstenaars, jonge werkende mensen bleven graag

Het Honigcomplex in Nijmegen. De voormalige Honigfabriek is tot 2022 dé nieuwe hotspot in Nijmegen. Het karakteristieke complex ligt in het westen van de stad en is goed bereikbaar. Je kunt er heerlijk eten en drinken, sporten, winkelen, muziek maken en veel meer. Je vindt er kunst, cultuur en er worden wekelijks kleine en grote evenementen georganiseerd.
(Gentrification)  Bewoners knappen hun woning of een stadsdeel op om hun wijk aantrekkelijker te maken, waardoor de woningprijzen stijgen

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Zelf aan de slag...
Begin maken met het huiswerk
Lezen paragraaf 4.2
Maken Paragraaf 2: 1 t/m 4
Nu kun je nog vragen stellen...

Slide 13 - Slide

Leerdoel voor vandaag
– Je weet drie manieren waarop de Nederlandse regering suburbanisatie beïnvloedde en wat dat voor de functie en vorm van de stad betekende.

Slide 14 - Slide


Werk, studie, familie, voorzieningen
Rust, ruimte, milieu, groen, kindvriendelijker, mogelijk door auto

Verhuizen tussen stad en platteland
Re-urbanisatie

Slide 15 - Slide

Kaart met groeikernen
1. Wat zijn groeikernen?

2. Wat moest hiermee bereikt worden?

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Compacte stad
Gebruik de ruimte in de stad en probeer de ruimte daarbuiten te besparen. 

Slide 18 - Slide

De compacte stad

Slide 19 - Slide

Groeikern
(Sinds 1962)
VINEX-wijken
(Sinds 1995)

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Leg in eigen woorden uit wat het begrip 'compacte stad' betekent.

Slide 22 - Open question

Wat betekent het verschijnsel Suburbanisatie?
A
wegtrekken van mensen uit de stad
B
trek van het platteland naar de stad
C
dat steden aan elkaar groeien
D
weer terug keren naar de stad

Slide 23 - Quiz

Welk ruimtelijk gevolg zou er ontstaan zijn als Nederland geen compacte stad-beleid had gehad?

Slide 24 - Open question

Urbanisatie 
Suburbanisatie
Re-urbanisatie
1980: jongere / rijkeren  trekken terug naar de stad daar zijn de voorzieningen 
1870: mensen trekken naar de stad voor werk
1960: mensen trekken weg uit de stad voor rust en grotere huizen

Slide 25 - Drag question

Opvullen van  open plekken in de stad
Verhuizen van stad naar platteland
Het afbreken van gebouwen en vervangen door nieuwbouw
Aantal woningen per ha
compacte stad
Suburbanisatie
Sanering
Woningdichtheid

Slide 26 - Drag question

Slide 27 - Video

Slide 28 - Video

Slide 29 - Video

Slide 30 - Video