Verpleegkunde DSM

Week 5 Periode 3 

1 / 36
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

Week 5 Periode 3 

Slide 1 - Slide

Volgende week 
Donderdag 18/3 kennisfestival
Technologie in zorg & welzijn

 Aan welke online workshops ga jij deelnemen?
https://www.technologiezorgenwelzijn.nl/account-aanmaken/ 

Slide 2 - Slide

Terugblik week 3 & 4 
Somatiek & psychiatrie 
- Uitwerking ziektebeelden
- Opdrachten Zorgpad 

Slide 3 - Slide

Week 5 
Zorgpad GGZ
- Les 1:  Psychiatrische ziektebeelden (2) (DSM-5)
- Les 2: Vervolg theorie+ maken opdracht psychiatrische ziektebeelden classificeren (Leerpad 5)  
Les 3: Eetstoornissen 

Zie subleerdoelen 

Slide 4 - Slide

DSM-5
- Wat is de DSM?
- Hoe ziet dit eruit?
- Wat zijn voor- en nadelen?
- Wie mogen diagnoses stellen? 
- 20 categorieën 

classificatie, géén diagnose 

Slide 5 - Slide

20 

1 neurobiologische ontwikkelingsstoornissen
2 schizofrenie + andere psychotische stoornis.
3 bipolaire stemmingsstoornissen
4 depressieve stemmingsstoornissen
5 angststoornissen
6 obsessieve-compulsieve en verwante st.
7 trauma- en stressgerelateerde stoornissen
8 dissociatieve stoornissen
9 somatisch-symptoomstoornis en verwante..
10 voedings- en eetstoornissen

 
categorieën

11 stoornissen in de zindelijkheid
12 slaap- en waakstoornissen
13 seksuele disfuncties
14 genderdysforie
15 disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen
16 middelgerelateerde en verslavings-stoornissen
17 neurocognitieve stoornissen
18  persoonlijkheidsstoornissen
19 parafiele stoornissen 
20 overige psychische stoornissen 

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Link

5 QUIZ vragen 

Slide 8 - Slide

Parafiele stoornissen kenmerken zich door een plotselinge verandering in het bewustzijn
A
Juist
B
Onjuist

Slide 9 - Quiz

Onjuist
Parafiele stoornissen = kenmerken zich door de drang tot uitvoeren van abnormale (seksuele) activiteiten. Zoals een voyeurismestoornis

Stoornis die zich kenmerkt door plotselinge verandering in het bewustzijn = een dissociatieve stoornis


Slide 10 - Slide

Hypersomnolentiestoornis betekent slapeloosheid
A
Juist
B
Onjuist

Slide 11 - Quiz

Onjuist 
Hypersomnolentiestoornis = overmatige slaap
insomniastoornis = slapeloosheid
narcolepsie= te pas en te onpas in slaap vallen

Slide 12 - Slide

Iemand die narcistisch is heeft een persoonlijkheidsstoornis
A
Juist
B
Onjuist

Slide 13 - Quiz

Juist
Cluster B persoonlijkheidsstoornis

Vindt zichzelf geweldig
Manipulerend gedrag 
Theatraal 

Slide 14 - Slide

Het hebben van een psychiatrische diagnose + een verslavingsdiagnose noemen we Dubbel Diagnose (DD)
A
Juist
B
Onjuist

Slide 15 - Quiz

Juist
Dit is in alle gevallen zo
Er moet altijd sprake zijn van verslavingsdiagnose!

Problemen zijn met elkaar verweven en versterken elkaar


Slide 16 - Slide

Pyromanie is een officiële diagnose en betekent 'drang tot diefstal'.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 17 - Quiz

Onjuist
Pyromanie = drang tot brandstichten 
Kleptomanie = drang tot diefstal

Onderdeel van de disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen 

Slide 18 - Slide

Les 2 & 3
- Psychopathologie
-Observeren 
-Verwerkingsopdracht maken (leerpad 5) +
Nabespreken
- voedings- en eetstoornissen 

Slide 19 - Slide

Psychopathologie 
'' leer die zich bezig houdt met ziekten van de geest ''
  • Psychiatrische aandoeningen worden meestal pas zichtbaar wanneer je met mensen spreekt of hun gedrag waarneemt. 
  • Ziekteverschijnselen die bij een psychiatrische ziekte horen, worden ook wel symptomen genoemd. 
  • Wanneer je naar een zorgvrager met een psychiatrische aandoening kijkt, kan het ingewikkeld zijn om te bepalen welk gedrag door de psychopathologie wordt veroorzaakt en welk gedrag niet.
  • Heeft het gedrag te maken met bijvoorbeeld de aard van de ziekte of wordt het gedrag ook door het karakter van de zorgvrager bepaald?

Slide 20 - Slide

Observeren 

- Kun je een psychiatrisch patiënt herkennen?

Benieuwd naar reacties van de klas 

Slide 21 - Slide

Observeren
Algemene indruk ->
Contact en houding ->
-Bewustzijn -> 
- Hoe is het geheugen en realiteitsbesef -->
- ziekte-inzicht -->
- Motoriek -->
- Denken -->

- Hoe is de stemming -->
Voorbeelden:
Hoe is het uiterlijk / bijzonderheden 
Maakt iemand (oog)contact 
Is iemand helder / aandacht te krijg.
Is dit intact of bijv. sprake van confabulaties
wel / geen besef, behandeling?
Is iemand druk / onrustig?
Traag of normaal en inhoud gedachtes, wanen? 
somber, eufoor of angstig 

Slide 22 - Slide

Observeren
Waarom is dit belangrijk? 
Observeer jij je cliënten / patiënten tijdens je stage / werk?
Kun je een voorbeeld noemen van een observatie van jou?

Slide 23 - Slide

Maken opracht Zorgpad
Collectie: Branches
Thema GGZ
Leerpad 5 psychiatrische ziektebeelden (2)
Verwerking: psychiatrische ziektebeelden classificeren
(staat 30 minuten voor)
Eerder klaar: verdiepen ziektebeelden DSM-5

Slide 24 - Slide

Nabespreken opdracht 
Vragen? 

Wat is EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)?


Hoe werkt het?


Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video

Les 3 

Slide 27 - Slide

Voedings- en eetstoornissen 

Tot de voedings- en eetstoornissen behoren:
PICA, ruminatiestoornis, anorexia nervosa, boulimia nervosa, eetbuistoornis, vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis, andere & (on)gespecificeerde voedings- of eetstoornissen. 
Slide 28 - Slide

Slide 29 - Video

Soorten voedings- en eetstoornissen 
PICA = oneetbare dingen (zand/klei/verf/etc.)
Ruminatiestoornis = voedsel braken / herkauwen / doorslikken of uitspugen
Vermijdende / restrictieve voedselinnamestoornis = vermijden van (bepaald) voedsel. Met name bij kinderen
Eetbuistoornis = in heel korte tijd ontzettend veel eten + stopt niet als je vol bent 

Slide 30 - Slide

Anorexia nervosa

Verstoord lichaamsbeeld en intense angst om dik te worden 

Weigering normale hoeveelheid eten
Vaak jonge meiden


Boulimia nervosa 

Herhaaldelijke episoden van eetbuien (binge eating) +
vervolgens braken, of vasten of overmatige lichaamsbeweging

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Video

Slide 33 - Video

Verdiep je in 3 stoornissen 
- Welke vind je interessant?
- Verdiep je hierin & bespreken met elkaar 
Mag in groepjes 
Over 15 minuten gaan we verder 

Slide 34 - Slide

Huiswerk week 6
 💻 Kennis: Psychiatrische ziektebeelden (1) lezen 

(GGZ -> leerpad 4)

Slide 35 - Slide

Wat heb je deze
week geleerd?

Slide 36 - Mind map