VPK, lj 3, periode 3, week 5Leerjaar 3                Periode 3                 Week 5
1 / 22
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 7 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lessonLeerjaar 3                Periode 3                 Week 5

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat gaan wij doen

 • Terugblik leerdoelen
 • DSM V
 • Eetstoornissen 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Kijkend naar de leerdoelen,
ben ik tevreden in wat ik geleerd heb de afgelopen weken?
A
Ja
B
Nee
C
Anders
D
Twijfel

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

Kijkend naar de leerdoelen,
heb ik helder waar ik mij nog verder in moet verdiepen.
A
Ja
B
Nee
C
Anders

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Wat is volgens
jou psychopathologie?

Slide 5 - Mind map

This item has no instructions

Psychopathologie
Is de leer die zich bezig houdt met ziekten van de geest.

 • Psychiatrische aandoeningen worden meestal pas zichtbaar wanneer je met mensen spreekt of hun gedrag waarneemt.
 • Ziekteverschijnselen die bij een psychiatrische ziekte horen, worden ook wel symptomen genoemd. 
 • Wanneer je naar een zorgvrager met een psychiatrische aandoening kijkt, kan het ingewikkeld zijn om te bepalen welk gedrag door de psychopathologie wordt veroorzaakt en welk gedrag niet.
 • Heeft het gedrag te maken met bijvoorbeeld de aard van de ziekte of wordt het gedrag ook door het karakter van de zorgvrager bepaald?


Slide 6 - Slide

Voorbeeld angels en kwade mannen
Wat is en of wat kan
je met de DSM V?

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

DSM V
DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)

De DSM is er om tot een psychiatrische diagnose te komen. 
De DSM is een classificatiesysteem van psychische stoornissen. 
In de DSM staan dus de criteria van de verschillende psychische stoornissen beschreven. 
Onder deze criteria vallen onder meer de aard, de ernst en de duur van de symptomen. Bij bepaalde stoornissen vormt de leeftijd van de zorgvrager ook een criterium.
  


Slide 8 - Slide

This item has no instructions

                                             20

 1 neurobiologische ontwikkelingsstoornissen
2 schizofrenie + andere psychotische stoornis.
3 bipolaire stemmingsstoornissen
4 depressieve stemmingsstoornissen
5 angststoornissen
6 obsessieve-compulsieve en verwante st.
7 trauma- en stressgerelateerde stoornissen
8 dissociatieve stoornissen
9 somatisch-symptoomstoornis en verwante..
10 voedings- en eetstoornissen

                              categorieën


11 stoornissen in de zindelijkheid
12 slaap- en waakstoornissen
13 seksuele disfuncties
14 genderdysforie
15 disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen
16 middelgerelateerde en verslavings-stoornissen
17 neurocognitieve stoornissen
18 persoonlijkheidsstoornissen
19 parafiele stoornissen
20 overige psychische stoornissen 

Slide 9 - Slide

Zorgpad:
Zie toelichting
Welke vragen heb je n.a.v.
de gelezen theorie?

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Slide 11 - Video

This item has no instructions

Welke soorten eetstoornissen ken je?

Slide 12 - Open question

Tot de voedings- en eetstoornissen behoren:
 • pica: oneetbare dingen eten, zoals zand, klei, papier, verf enzovoort
 • ruminatiestoornis: voedsel braken en dan herkauwen, doorslikken of uitspugen
 • vermijdende/restrictieve voedselinnamestoornis
 • anorexia nervosa: voornamelijk bij adolescente meisjes en jonge vrouwen, wordt gekarakteriseerd door een verstoord lichaamsbeeld en excessief diëten, wat tot een ernstig gewichtsverlies leidt, met intense angst om dik te worden
 • boulimia nervosa: frequente episoden van overeten (eetbuien), gevolgd door compenseergedrag, zoals braken (zelf opgewekt) om gewichtstoename te vermijden
 • eetbuistoornis
 • andere gespecificeerde voedings- of eetstoornis
 • ongespecificeerde voedings- of eetstoornis
Beeldmateriaal
 1. Kennisclip boulimia nervosa
 2. In opname voor boulima
 3.  Eetbuistoornis, korte uitleg
 4. Eetbuistoornis
 5. GGZ college, eetstoornissen

Wil je je in een ander onderwerp verdiepen, zoek dan zelf beeldmatriaal of verdiep je op een andere wijze.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Video

This item has no instructions

Slide 15 - Video

This item has no instructions

Slide 16 - Video

This item has no instructions

Slide 17 - Video

This item has no instructions

Slide 18 - Video

This item has no instructions

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Wat is EMDR?

Hoe werkt het?

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Video

This item has no instructions

Huiswerk week 6
Lezen:
Collectie: Branches
Thema: Geestelijke gezondheidszorg
Leerpad: 4. Psychiatrische ziektebeelden (1)

Slide 22 - Slide

This item has no instructions