Marketing lesweek 4: les 1

1 / 19
next
Slide 1: Slide
MarketingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 • Je legt uit waarom een bedrijf een planning maakt voor de toekomst. 
 • Je benoemt de kenmerken van lange-, middellange- en korte termijn plannen. 
 • Je omschrijft de planningsniveaus binnen een organisatie. 
 • Je beschrijft de stappen van een ondernemingsplan. 

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Plannen
 • Lange termijnplannen : 3  tot 5 jaar  
 • Middellange termijnplannen : 1 tot 3 jaar
 • Korte termijnplannen : korter dan 1 jaar

Slide 4 - Slide

Planningsdoel
 • Strategisch doel : is voor de lange termijn, 3 tot 5 jaar. 
 • Tactisch doel : is voor de middellange termijn, 1 tot 3 jaar. 
 • Operationeel doel : is voor de korte termijn, korter dan 1 jaar.  

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Ondernemingen en SBU’s 
 • Grote ondernemingen opgedeeld in dochterondernemingen​
          -Strategic Business Unit (SBU)​

 • Dochterondernemingen (SBU’s) kent PMC’s ​
         -ProductMarktCombinatie​
         -Product

Slide 7 - Slide

Stappen ondernemingsplan
 • Missie en visie bepalen.
 • Doel bepalen.
 •  Interne en externe analyse maken.
 • SWOT analyse maken.
 • Strategische keuzes maken.
 • Uitwerking, implementatie en evaluatie.

Slide 8 - Slide

Wat is een visie & missie
timer
2:00

Slide 9 - Open question

Missie & visie
In een missie wordt het bestaansrecht van een organisatie beschreven vanuit de waarden en identiteit. De vraag die onder dit verhaal ligt is: waar staan we voor? 

De vraag die onder het begrip visie ligt is: waar gaan we voor?

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Corebussines en kernwaarde
Voorbeeld: Levensmiddelen producent 
Core Business = ontwikkelen, produceren en verhandelen van voedsel
Kernwaarden = alleen met biologische ingrediënten werken
SBU = de afdeling die zich richt op sportvoeding
PMC = sportvoeding voor krachtsporten

Slide 12 - Slide

Welke doelstellingen heeft een bedrijf?
 • Winst --> Commerciële bedrijven willen winst maken, maar non-profit organisaties?

 • Continuïteit --> bedrijven willen langere tijd bestaan. Bijv. Vestigingsplaats en soort producten van belang

 • Groei -->  voor winst en continuïteit is groei nodig. Door stijgende kosten zal de omzet moeten groeien om dezelfde winst te kunnen makenSlide 13 - Slide

4. Een sportschool heeft op dit moment 750 leden met een jaarabonnement. De eigenaar is ambitieus en wil in 2 jaar tijd groeien tot 2.000 leden.

Wat voor soort doelstelling heeft de eigenaar geformuleerd? (1 punt)

A
Strategisch doel
B
Tactisch doel
C
Operationeel doel
D
Tussentijds doel

Slide 14 - Quiz

Operationele doelstelling
Tactische doelstelling
Strategische doelstelling
Korte termijn doelstellingen
Lange termijn doelstellingen
Middellange termijn doelstellingen

Slide 15 - Drag question

Coolblue wil over 5 jaar de grootste speler op de consumentenmarkt de grootste speler zijn. Dit is.........planning
A
strategische
B
operationele
C
tactische

Slide 16 - Quiz

Coolblue wil de komende 2 jaar 30 winkels openen. Dit is........planning
A
strategische
B
operationele
C
tactische

Slide 17 - Quiz

Een groothandel heeft als strategische doelstelling "over 5 jaar zijn wij in onze branche leidend op het gebied van klanttevredenheid". Schrijf een operationele marketingdoelstelling (SMART) die aansluit bij deze strategische marketingdoelstelling.

Slide 18 - Open question

Opdracht 
Je gaat een ondernemingsplan maken in een groepje van 3.
Je krijgt elke week een instructie voor een onderdeel van het ondernemingsplan. 
Uiteindelijk lever je een heel plan op waar je een cijfer voor krijgt. 

Slide 19 - Slide