Ondernemersvaardigheden DESTEP

1 / 16
next
Slide 1: Slide
MarketingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 16 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 • Je legt het belang van een ondernemingsplan uit. 
 •  Je benoemt de verschillende planningsniveaus.
 • Je beschrijft de stappen waar een ondernemingsplan uit bestaat. 
 • Je legt het verschil uit tussen een interne en een externe analyse. 

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Plannen
 • Lange termijnplannen : 3  tot 5 jaar  
 • Middellange termijnplannen : 1 tot 3 jaar
 • Korte termijnplannen : korter dan 1 jaar

Slide 4 - Slide

Planningsdoel
 • Strategisch doel : is voor de lange termijn, 3 tot 5 jaar. 
 • Tactisch doel : is voor de middellange termijn, 1 tot 3 jaar. 
 • Operationeel doel : is voor de korte termijn, korter dan 1 jaar.  

Slide 5 - Slide

Stappen ondernemingsplan
 • Missie en visie bepalen.
 • Doel bepalen.
 •  Interne en externe analyse maken.
 • SWOT analyse maken.
 • Strategische keuzes maken.
 • Uitwerking, implementatie en evaluatie.

Slide 6 - Slide

Wat is een visie & missie
timer
2:00

Slide 7 - Open question

Missie & visie
In een missie wordt het bestaansrecht van een organisatie beschreven vanuit de waarden en identiteit. De vraag die onder dit verhaal ligt is: waar staan we voor? 

De vraag die onder het begrip visie ligt is: waar gaan we voor?

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Corebussines en kernwaarde
Voorbeeld: Levensmiddelen producent 

Core Business = ontwikkelen, produceren en verhandelen van voedsel
Kernwaarden = alleen met biologische ingrediënten werkenSlide 11 - Slide

Welke doelstellingen heeft een bedrijf?
 • Winst --> Commerciële bedrijven willen winst maken, maar non-profit organisaties?

 • Continuïteit --> bedrijven willen langere tijd bestaan. Bijv. Vestigingsplaats en soort producten van belang

 • Groei -->  voor winst en continuïteit is groei nodig. Door stijgende kosten zal de omzet moeten groeien om dezelfde winst te kunnen makenSlide 12 - Slide

Situatieanalyse (SWOT analyse)
Externe analyse --> ontwikkelingen in de buitenwereld en van positieve en negatieve invloed op bedrijf. Bedrijf heeft er geen invloed op

Bijv:
 • Trends
 • economische ontwikkelingen
 • Sterke concurrentie
 • Corona


 

Slide 13 - Slide

Externe analyse (op macro- en meso niveau)
 • Niet te beïnvloeden
 • Maar hebben invloed op resultaat van je bedrijf

DESTEP --> Door deze factoren te analyseren verkrijgt men een beeld van de omgeving waarin een onderneming opereert. De analyse is een onderdeel van de situatieanalyse en het marketingplan.


Slide 14 - Slide

DESTEP
DESTEP = externe analyse & onderdeel van de SWOT-analyse

D = Demografisch
E = Economisch
S = Sociaal Cultureel
T = Technologische ontwikkelingen
E = Ecologische ontwikkelingen
P = Politiek - juridische ontwikkelingen 

Slide 15 - Slide

Situatieanalyse (SWOT analyse)
Interne Analyse -->  Sterke en zwakke punten van  de organisatie zelf. Hier hebben zij ook invloed op.
Sterk punt = beter dan de concurrent
/ de klant vind dit een belangrijk punt
Je bekijkt de prestaties en mogelijkheden/beperkingen
Bijv:
 • Beleid
 • (financiële) middelen
 • Marktpositie

Slide 16 - Slide