Kwaliteitszorg Thema 2 les 2

Kwaliteitszorg module 4
* Kenmerken van een zorgorganisatie
* Werkklimaat
* Arbeidsomstandigheden
1 / 31
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Kwaliteitszorg module 4
* Kenmerken van een zorgorganisatie
* Werkklimaat
* Arbeidsomstandigheden

Slide 1 - Slide


Kenmerken van een zorgorganisatie

Slide 2 - Slide

Organisatiestructuur
* De structuur van een organisatie is afhankelijk van de grootte van de organisatie.
* Een organisatiestructuur zorgt ervoor dat iedereen een plaats krijgt in de organisatie, daardoor weet je wat je functie is en aan wie je verantwoording verschuldigd bent.
* Bij je functie hoort een functieprofiel waarin staat welke werkzaamheden je dient te verrichten en welke bevoegdheden je hebt.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Zelfsturing
Teams nemen, vanuit een gezamenlijk te behalen resultaat, zelf verantwoordelijkheid om oplossingen voor vraagstukken te bedenken en uit te voeren.

De rol van een manager verandert. (coach)

Slide 11 - Slide

Missie, visie en doelstellingen
Missie 
Visie
Doelstellingen
Strategie

Opdracht
Maak groepjes van 4 en zoek bovenstaande onderwerpen op. Wat betekent dit en geef voorbeelden erbij.

Slide 12 - Slide

Wat zou er in een visie kunnen staan?

Slide 13 - Open question

Waarom is het belangrijk dat je als verpleegkundige weet wat er in de visie staat van de organisatie waarvoor je werkt?

Slide 14 - Open question

Formele en informele regels
Zoek op in duo's:

Wat zijn formele regels?

Wat zijn informele regels?

Slide 15 - Slide

Grenzen aan het beroep
Moeten
Mogen
Willen
Kunnen
Geef voorbeelden van situaties van je stage waarbij bovenstaande woorden duidelijk maken waar grenzen liggen m.b.t. het beroep van verpleegkundige.

Slide 16 - Slide

CAO
Collectieve Arbeids Overeenkomst

* Zowel werkgevers als werknemers moeten zich houden aan deze vastgestelde rechten en plichten.

Slide 17 - Slide

Werkklimaat

Slide 18 - Slide

Waarom is een goed werkklimaat belangrijk?

Slide 19 - Open question

Wat zou jij zelf kunnen doen ter bevordering van het werklimaat?

Slide 20 - Open question

Wat zou een goed werkklimaat kunnen verpesten?

Slide 21 - Open question

Materiele en immateriele werkomstandigheden
Opdracht:
Maak met een groepje van 4 een mindmap. 
Daarin moet duidelijk worden wat materiele en immateriële werkomstandigheden zijn.

Slide 22 - Slide

Agressie en intimidatie
* Verbale agressie
* Fysieke agressie
* Psychische agressie

Slide 23 - Slide

Wat kunnen oorzaken zijn van agressie bij zorgvragers?

Slide 24 - Open question

Wat kan jij als verpleegkundige doen om agressie te voorkomen?

Slide 25 - Open question

Medezeggenschap
* OR (ondernemingsraad)
* Leerlingen of studentenraad (studentenarena)
* Adviesraad zorgprofessionals (VAR)

Slide 26 - Slide

Arbeidsomstandigheden

Slide 27 - Slide

Ziekte en verzuim
* Verzuimpercentage
* Kort verzuim
* Middellang- en langdurig verzuim
* Re-integratie
Opdracht:
Maak een informatiefolder waarin deze begrippen uitgelegd staan. Beschreven in eigen woorden.

Slide 28 - Slide

Beroepsziekten in de zorgsector
* Klachten aan polsen, armen, schouders en nek. (CANS)
* Rugklachten
* Huidaandoeningen
* Klachten door onregelmatige diensten
* PTSS

Slide 29 - Slide

Balans tussen privé en werk
* Arbeidstijden, rooster, extra werken
* Nee durven zeggen
* Keuzes maken

Slide 30 - Slide

Pesten en seksuele intimidatie
* Bespreekbaar maken met collega's, manager of vertrouwenspersoon.
* Klacht indienen
* Zoek hulp/ondersteuning

Dit geldt ook voor discriminatie op het werk!

Slide 31 - Slide