'Levensgeschiedenis' (Covey), Wees proactief!

'Levensgeschiedenis' (Covey)

Gewoonte 1
Wees proactief

1 / 34
next
Slide 1: Slide
MentorlesMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 200 min

Items in this lesson

'Levensgeschiedenis' (Covey)

Gewoonte 1
Wees proactief

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Gewoonte 1 
Wees proactief (vooruitziend) 

Neem de verantwoordelijkheid over je leven. 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

DEEL I: Wees proactief

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Waar denk je aan bij het begrip:
proactief

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

Je gaat kijken naar een filmpje...Hoe reageer jij?
Meer als cola of als water?

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Video

This item has no instructions

Slide 7 - Video

This item has no instructions

DEEL I: Wees proactief
  • Wat valt je op in dit filmpje?
  • Hoe kijk je hier naar?

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

DEEL I: Wees proactief
'Proactiviteit zijn' heeft dus te maken met het maken van keuzes. Je hebt de iedere dag talloze keuzes waarbij je je proactief of reactief kunt opstellen. 


Slide 9 - Slide

This item has no instructions

DEEL I: Wees proactief
De docent maakt in de klas een proactieve en een reactieve kant. Welke uitspraak hoor jij jezelf het meest zeggen in het dagelijks leven?

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Reactief of proactief

Zo is het nu eenmaal...


Wat zijn de alternatieven?

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Reactief of proactief

Hoe moeten we het dan doen?


Zullen we het zo doen?

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Reactief of proactief

Ik heb daar geen kennis van!


Hoe kan ik dat te weten komen?

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Reactief of proactief

Ik ga het proberen...


Ik ga het doen!

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Reactief of proactief

Ja maar, hij/zij doet niets!


Hoe kunnen we hem/haar beter betrekken bij de opdracht?

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Wees proactief!
Wat zou de proactieve variant van de volgende uitspraak kunnen zijn?

'Ik keek alleen maar even in mijn telefoon om mijn mail te checken' 

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Wees proactief
Wat zou de proactieve variant van de volgende uitspraak kunnen zijn?

'Ik kan vanmiddag niet nablijven, want ik moet kranten lopen' 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Wees proactief
Wat zou de proactieve variant van de volgende uitspraak kunnen zijn?

'Als docenten hun nakijkwerk niet op tijd doen, hoef ik mijn huiswerk ook niet op tijd af te hebben!' 

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Wees proactief
Wat zou de proactieve variant van de volgende uitspraak kunnen zijn?

'Ja maar het stond niet op Magister! 

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

DEEL I: Wees proactief
Proactiviteit gaat dus over:
  • het maken van keuzes
  • het nemen van verantwoordelijkheid
  • het bespreekbaar maken van dingen
  • zelf actie ondernemen

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Video

This item has no instructions

DEEL I: Wees proactief
Al die dingen hebben alleen zin als je ze doet op het gebied waar je echt invloed op hebt. 

INVLOED: hier kan ik echt invloed op uitoefenen
BETROKKENHEID: hier heb ik mee te maken, maar kan ik geen invloed op uitoefenen. 

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

cirkel van invloed op school

Slide 23 - Mind map

This item has no instructions

cirkel van betrokkenheid op school

Slide 24 - Mind map

This item has no instructions

DEEL I: Wees proactief
In welke dingen  uit de cirkel van betrokkenheid op school steek jij eigenlijk te veel energie?

Wat zou je meer aandacht willen geven?

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Energizer
1. vorm twee rijen (net niet) recht tegenover elkaar
2. steek je wijsvingers uit op borsthoogte
3. je krijgt een liniaal van je docent samen met de persoon schuin tegenover je. 
4. probeer de liniaal samen naar de grond te krijgen zonder hem te laten vallen!

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Cirkel van betrokkenheid

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Waar maak jij je wel eens ooit zorgen over in de buitenste cirkel?

Slide 29 - Mind map

Maak duidelijk aan de leerlingen, dat ze hier geen invloed op hebben en laat ze besluiten zich hier niet meer druk over te maken, aangezien ze dit niet kunnen veranderen. Maar er is wel iets waar we wel invloed op hebben; hoe we reageren op dingen die met ons gebeuren. Cirkel van invloed=binnenste ring.  
Pro actief versus reactief
Je hebt invloed op HOE je reageert.


Kom er in de volgende quiz achter wat jouw eerste reactie is. 

Slide 30 - Slide

Elke dag hebben we wel honderd kansen om te kiezen hoe we reageren;  proactief ( vooruitziend) of reactief (reagerend). Je hebt invloed op HOE je reageert.
 Kom er in de volgende quiz achter wat jouw eerste reactie is. 
Hoe zou jij reageren?
1
A
Haar de huid vol schelden en daarna wegstormen
B
Haar ermee confronteren en vertellen hoe je je voelt
C
Haar vergeven
D
Haar buitensluiten, dat deed ze ook bij jou.

Slide 31 - Quiz

Speel het geluidsfragment af.. De proactieve manier van reageren is antwoord B en C. Reactief is A en D. Reactieve mensen handelen vanuit impuls. Proactieve mensen denken eerst, voordat ze handelen. 
Hoe zou jij reageren?
2
A
Klagen over de oneerlijkheid van deze beslissing.
B
Gewoon hard blijven werken.
C
Vragen waarom de nieuwe op za mag werken en jij niet.
D
De kantjes ervan aflopen op je werk.

Slide 32 - Quiz

Reactieve antwoorden zijn A en D. Proactief B en C. Reactieve mensen zijn net al een blikje frisdrank. Als het leven ze een beetje door elkaar schudt, bouwt de druk op en ontploffen ze. Proactieve mensen zijn als water. Je kunt schudden wat je wilt, maar er gebeurt niets. Ze zijn kalm, rustig en hebben alles onder controle.  
Pro actief
Reactief
Ik zal het proberen
Zo zit ik nu eenmaal in elkaar
Ik zal het doen
Ik kan het veel beter
Ik moet wel
Ik kies ervoor
Ik kan het niet
Er moet een manier zijn

Slide 33 - Drag question

Bij reactief taalgebruik leg je de verantwoordelijkheid buiten jezelf. Bij proactief taalgebruik laat je zien dat je zelf verantwoordelijk bent voor je keuzes. Ben je pro actief heb je de houding=het lukt. Reactieve houding=het lukt niet.
Let op
Spreek elkaar deze week aan op reactieve opmerkingen!
Ik moet..
Je maakt me..
Waarom doen ze niet..
Ik kan niet...

Verander ze in proactief taalgebruik!Slide 34 - Slide

Geef dit als hw opdracht. Bespreek het de volgende coachles.