Ontwikkeling 4.6.

Ontwikkeling 4.6.
1 / 18
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quiz, text slides and 5 videos.

Items in this lesson

Ontwikkeling 4.6.

Slide 1 - Slide

Vang de bal
 • Wat is jouw taak als OA m.b.t. opvallend gedrag?
 • Wat kunnen volgens het boek oorzaken zijn tot opvallend gedrag? 

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Lesdoelen 4.6.
 • De student kent opvang- en onderwijsmogelijkheden van kinderen van    0 – 18 jaar: kinderdagverblijf, medisch kinderdagverblijf, kinderdagcentrum, orthopedisch behandelcentrum, basisonderwijs, SBO, VSO.
 • De student kent de 4 clusters waarin het speciaal onderwijs is opgedeeld.
 • De student weet globaal wat de Wet Passend Onderwijs inhoudt. 


Slide 4 - Slide

Wat is passend
onderwijs?

Slide 5 - Mind map

Slide 6 - Video

Opdracht
Schrijf op welke activiteiten je hoort in het filmpje die te maken hebben met passend onderwijs.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Opvang- en onderwijsmogelijkheden
 • Cluster 1 scholen zijn voor blinden en slechtzienden
 • Cluster 2 voor dove en slechthorende kinderen. 
 • Cluster 3 scholen zijn voor verstandelijk/ lichamelijk gehandicapte kinderen en langdurig zieke kinderen
 • Cluster 4 voor kinderen met gedragsproblemen.

Slide 9 - Slide

Cluster 3: gehandicapte en langdurig zieke kinderen

Slide 10 - Slide

Cluster 1: Blinden en slechtzienden 
 • Blindengeleide- hond

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Cluster 2: Dove en slechthorenden
 • Gebarentaal
 • Visualiseren 


https://www.leraar24.nl/50149/cluster-2-voor-dove-en-slechthorende-kinderen-of-kinderen-met-een-taalontwikkelingsstoornis/

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Cluster 4: kinderen met gedragsproblemen

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Waar kunnen deze kinderen opvang-onderwijs krijgen?
 • reguliere kinderopvang
 • medisch kinderdagverblijf
 •  Kinderdagcentrum
 • orthopedagogisch centrum
 • basisonderwijs
 • speciaal basisonderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • speciaal voortgezet onderwijs

Slide 17 - Slide

Eindopdracht 
 • Schrijf alle 8 de organisaties/scholen op.
 • Schrijf bij iedere organisatie of school waar zij in gespecialiseerd zijn en welke hulp zij bieden.
 • Schrijf bij iedere organisatie of school een voorbeeld op bij jou in de buurt.  
 • Schrijf tot slot een organisatie of school op waar je later zou willen werken, stage lopen. Waarom daar?

Slide 18 - Slide