Leslijn-B sem 5 week 8 Passend onderwijs

Leslijn-B 
Cohort 2020
Semester 5 
Week 8
Passend Onderwijs
1 / 16
next
Slide 1: Slide
Leslijn-BMBOStudiejaar 3

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Leslijn-B 
Cohort 2020
Semester 5 
Week 8
Passend Onderwijs

Slide 1 - Slide


Hoe zit je er bij deze vrijdagmiddag?
A
Ik zit niet, ik lig ;)
B
Voel me top!!!
C
Gaat wel
D
Zin in het weekend maar nu nog ff knallen!

Slide 2 - Quiz

Lesprogramma

1  Passend Onderwijs - hoe wat en waar? 

2. LLB 4-5.6 Uitleg opdracht 
      + verdelen wie gaat waarheen? 

              

Slide 3 - Slide

Passend Onderwijs 

LBB 4-5.5 gaat over Passend Onderwijs
In de komende 15 minuten gaan we het hierover hebben! 

Slide 4 - Slide

Passend Onderwijs
Wat weet je al?

Slide 5 - Mind map

Passend Onderwijs
Als we het hebben over Passend Onderwijs dan bedoelen we: 

- Voor ieder kind een passende plek in het onderwijs 
- Wet Passend Onderwijs

Slide 6 - Slide

Wet Passend Onderwijs uit 2014
School heeft zorgplicht om passend onderwijs te bieden

Speciaal Onderwijs werd te duur

Ondersteuningsprofiel opstellen, wat kan de school bieden, welke samenwerkingen hebben zij?

Slide 7 - Slide

Wet Passend Onderwijs faalt? 

https://nos.nl/artikel/2335412-passend-onderwijs-werkt-niet-goed-maar-hoe-moet-het-dan-wel 
Lees het artikel en beantwoord onderstaande vragen: 
  • Welke bezwaren (klachten) hebben leerkrachten tegen de Wet passend onderwijs? 
  • Hoe moet het onderwijs (volgens het artikel) dan wel omgaan met kinderen met een handicap, leer- of gedragsproblemen?

Slide 8 - Slide

Passend Onderwijs
Scholen zijn ingedeeld op welke ondersteuning zij kunnen bieden, voor leerlingen die extra zorg nodig hebben moet er een Ontwikkelingsperspectief worden opgesteld Slide 9 - Slide

Welke scholen voor
Passend Onderwijs ken jij?

Slide 10 - Mind map

Speciaal Onderwijs

Speciaal Basisonderwijs
Voortgezet speciaal onderwijs
Cluster 1, 2, 3 of 4 scholen
Kinderen waarvoor het regulier onderwijs niet voldoende is 
Uitstroom naar vervolgonderwijs, dagbesteding of arbeidsmarkt

Slide 11 - Drag question

Passend Onderwijs
Speciaal basisonderwijs richt zich op kinderen die onvoldoende tot hun recht komen in het regulier onderwijs 

Speciaal (voortgezet) onderwijs is ingedeeld in 4 clusters: 
Cluster 1: blinde, slechtziende leerlingen;
Cluster 2: dove, slechthorende leerlingen, taal-spraakontwikkelingsstoornis;
Cluster 3: lichamelijk gehandicapte en/of verstandelijk gehandicapte en langdurig zieke leerlingen
Cluster 4: kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen.

Slide 12 - Slide

Het Springtij Middelburg is een .... school
A
Speciaal onderwijs
B
Speciaal basisonderwijs
C
Voortgezet onderwijs
D
School voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen

Slide 13 - Quiz

De Klimopschool Middelburg is een school voor...
A
Cluster 3 school VSO en SO
B
Speciaal basisonderwijs
C
Praktijkonderwijs
D
Cluster 1 VSO

Slide 14 - Quiz

Vragen?
Tot zover een stukje theorie

Algemene vragen beantwoorden 

Groepjes maken en intekenen! 


Slide 15 - Slide

Inschrijflijst 
https://scalda365-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/colpno_scalda_nl/EQoKRL4i-FJMkk7OPqUr74oBrp1ptPHVy9EB6nX09LuofA?e=2kNEQO 

Slide 16 - Slide