havo 4 pluriforme samenleving 2Les 2
Door Joyce Sibbald
1 / 37
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4,5

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes, text slides and 8 videos.

Items in this lessonLes 2
Door Joyce Sibbald

Slide 1 - Slide

Onderwerpen van deze les
-worden wie je bent
-socialisatie
-verschillende culturen

Slide 2 - Slide

Socialisatie

Slide 3 - Slide

socialisatie is:

Slide 4 - Open question

Slide 5 - Video

Slide 6 - Video

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Vraag 4. Wat is het verschil tussen nature- en nurture aanhangers?
A
Nature aanhangers geloven in aangeboren eigenschappen
B
Nurture aanhangers geloven in aangeboren eigenschappen
C
Nature aanhangers geloven in aangeleerde eigenschappen
D
Nurture aanhangers geloven hetzelfde als nature aanhangers

Slide 9 - Quiz

Aangeboren/ aangeleerde eigenschappen 
Aangeboren: eigenschappen die erfelijk zijn en die je hebt vanaf je geboorte.

Aangeleerd: eigenschappen die je overneemt van je omgeving. 
Nature- aanhangers: gedrag wordt het meest bepaald door aangeboren eigenschappen. 
Nurture- aanhangers: gedrag wordt het meest bepaald door aangeleerde of afgeleerde eigenschappen 

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Video

Welke conclusies kan je trekken als je kijkt naar deze twee verhalen?

Slide 13 - Open question

Cultuur is?
A
nature (aangeboren)
B
nurture (aangeleerd)

Slide 14 - Quiz

Socialisatie
Het proces waarbij je bewust of onbewust de normen en waarden van een groep krijgt aangeleerd.

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Nog even de belangrijkste begrippen op een rij en een aantal vragen over het vorige filmpje:

Slide 17 - Slide
InternalisatieAangeleerde normen en waarden zijn 
vanzelfsprekend geworden

Slide 18 - Slide

internalisatie

Slide 19 - Slide

Socialiserende instituties
Socialiserende instituties zijn de mensen of instellingen die ervoor zorgen dat jij socialiseert.

Slide 20 - Slide

Socialiserende instituties en sociale controle
Socialiserende instituties:
  • gezin
  • school
  • werk
  • vriendenkring
  • kerk
  • sportclub enz.
  • overheid
  • media
geven hun waarden en normen mee. Het doen overnemen gebeurt door sociale controle

Slide 21 - Slide

nog een extra filmpje ter verduidelijking

Slide 22 - Slide

Geef een voorbeeld van een informele negatieve sanctie

Slide 23 - Open question

Wat is een ander woord voor sanctie?

Slide 24 - Open question

Geef een voorbeeld van een formele positieve sanctie

Slide 25 - Open question

Als normen en waarden een vanzelfsprekend gedeelte van je gedrag zijn geworden, is er sprake van:
A
een sanctie.
B
sociale controle.
C
imitatie
D
internalisatie

Slide 26 - Quiz

Sanctie betekent
A
Straf
B
Laten weten of iets goed of fout is gegaan
C
aangeleerde normen en waarden gaan automatisch
D
Mensen letten op hoe je je gedraagt

Slide 27 - Quiz

Strafwerk krijgen of een te-laat briefje halen is een voorbeeld van een:
A
positieve sanctie
B
negatieve sanctie
C
imitatie
D
sociale controle

Slide 28 - Quiz

De meeste socialisatie vindt plaats door?
A
Sociale controle
B
Expliciete socialisatie
C
Imitatie
D
Formele sancties

Slide 29 - Quiz

Slide 30 - Video

Waarin verschillen culturen? 

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Video

Nederland is vooral
A
Masculien
B
Feminien
C
otolien
D
Dorien

Slide 33 - Quiz

Masculien versus feminien
In masculiene culturen zijn de werelden van vrouwen en mannen sterk gescheiden. Mannen hebben een leidende rol en zijn gericht op carrière. Voorbeelden zijn Saudi-Arabië en Mexico.

In feminiene culturen lopen rollen van mannen en vrouwen meer in elkaar over en hebben seksen meer oog voor elkaar. Voorbeelden zijn Nederland en de Scandinavische landen.Slide 34 - Slide

Maak een foto van jezelf waarin je individualisme uitbeeld

Slide 35 - Open question

individualistische en collectivistische culturen
In individualistische culturen krijgen mensen in grote mate de vrijheid om een persoonlijke identiteit te ontwikkelen. De nadruk ligt op individuele ontplooiing. 

In collectivistische culturen ligt de nadruk op de sociale identiteit. Het collectief staat boven het individu. Gastvrijheid en de zorg voor naasten zijn in deze culturen belangrijk. 

Slide 36 - Slide

Heb je nog vragen of tips?

Slide 37 - Open question