Cultuurdilemma

'Cultuurdilemma'
Culturen in de media
1 / 51
next
Slide 1: Slide
maatschappijleerMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 51 slides, with interactive quizzes, text slides and 11 videos.

Items in this lesson

'Cultuurdilemma'
Culturen in de media

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat leer ik deze les?
 • wat beeldvorming is
 • het verschil tussen stereotypen en vooroordelen
 • welke invloed media heeft op beeldvorming, stereotypen en vooroordelen
 • Termen als discriminatie en tolerantie
Ik leer...

Slide 2 - Slide

This item has no instructions
Wat is het beroep van deze vrouw?
Wat is het beroep van deze vrouw?
A
Kunstenares
B
Advocate
C
Zangeres
D
Schrijfster

Slide 3 - Quiz

Inez WeskiWelk beeld heb jij van koning Willem-Alexander?
Welk beeld heb jij van koning Willem-Alexander?
A
Positief
B
Negatief

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Zet het juiste woord onder de juiste foto.
Familieman
Statig
Op bezoek

Slide 5 - Drag question

Het beeld dat de media laat zien is heel bepalend voor hoe wij iemand zien. Zo heeft Willem-Alexander ook verschillende kanten.
Jouw beeld van koning Willem-Alexander wordt onder andere door de media gevormd.
Beeldvorming

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Beeldvorming
De media beïnvloedt het beeld en onze voorstellingen van bepaalde personen en groepen mensen.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Waar moet jij aan denken bij een 65+er?

Waar moet jij aan denken bij een 65+er?

Slide 8 - Mind map

Mogelijke antwoorden:
- Bejaard
- Ouderwets
- Digibeet
- Langzaam
Stereotype
Een vaststaand beeld over een groep mensen.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions


Wie zal er beter zijn in voetbal? De jongen in het
rood links of het meisje in het blauw rechts?
Wie zal er beter zijn in voetbal? De jongen in het rood links of het meisje in het blauw rechts?
A
B

Slide 10 - Quiz

Vraag leerlingen hun antwoord toe te lichten.

Grote kans dat leerlingen voor antwoord A kiezen omdat jongens beter zijn in voetbal dan meisjes, zeggen ze.

Slide 11 - Video

This item has no instructions

Vooroordeel
Een oordeel over iets of iemand zonder dat je de feiten kent.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions
Stelling: ik heb al snel een beeld van anderen op
basis van hun uiterlijk zonder ze echt te kennen.
Stelling: ik heb al snel een beeld van anderen op basis van hun uiterlijk zonder ze echt te kennen.
A
Eens
B
Oneens

Slide 13 - Quiz

Een mooie stelling om met leerlingen in gesprek te gaan over hun gegeven antwoord.


Stelling: ik merk dat anderen vaak een
beeld van mij hebben dat niet klopt.
Stelling: ik merk dat anderen vaak een beeld van mij hebben dat niet klopt.
A
Eens
B
Oneens

Slide 14 - Quiz

Een mooie stelling om met leerlingen in gesprek te gaan waar dat dan door komt.

* zo eerlijk gaat een BK leerling niet makkelijk zijn
je kunt de vraag wel omdraaien en minder persoonlijk maken.
Vergelijking stereotype/vooroordeel
Stereotype
Vooroordeel
 • kenmerk van de groep wordt sterk overdreven
 • kan zowel positief als negatief zijn
 • als stereotypen als waarheid worden gezien
 • is altijd negatief

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Video

This item has no instructions

3

Slide 17 - Video

This item has no instructions

Rolmodel
Iemand die je als een goed voorbeeld ziet en daarin volgt.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Influencers zijn rolmodellen.
Influencers zijn rolmodellen.
A
Eens
B
Oneens

Slide 19 - Quiz

This item has no instructionsHoe noem je het als iemand wordt achtergesteld om zijn ras of afkomst?
Hoe noem je het als iemand wordt achtergesteld om zijn ras of afkomst?

Slide 20 - Open question

This item has no instructions

Racisme
Het maken van onderscheid op basis van ras.

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Tolerantie
Het accepteren van mensen met andere waarden en normen.

Slide 22 - Slide

Het tegenovergestelde van discriminatie
Positieve discriminatie
Als mensen juist een voordeel krijgen omdat ze bij een bepaalde groep horen.

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Wat heb ik geleerd deze les?
 • wat beeldvorming is
 • het verschil tussen stereotypen en vooroordelen
 • welke invloed media heeft op beeldvorming, stereotypen en vooroordelen
 • Termen als discriminatie en tolerantie
Ik leerde...

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

'Cultuurdilemma'
Cultuurdilemma in de praktijk

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Wat leerde ik de vorige les?
 • Dominante cultuur
 • Subcultuur
 • Tegencultuur
Terugblik vorige les

Slide 26 - Slide

Dominante cultuur: de grootste cultuurgroep in een land
Subcultuur: een cultuurgroep die naast de gedeelde normen en waarden ook hun eigen normen en waarden hebben
Tegencultuur: groepen mensen die het niet eens zijn met de normen en waarden van de dominante cultuur
Wat leer ik deze les?
 • wat het cultuurdilemma is
 • welke waarden er bij het cultuurdilemma horen
Ik leer...

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Cultuurdilemma
Een dilemma voor actoren hoe ze omgaan met verschillende culturen in een land.

Slide 28 - Slide

De twee begrippen die een rol spelen in dit dilemma zijn 'diversiteit' en 'uniformiteit'.


Verschillen
Landen met veel verschil tussen mensen
Landen met veel minder tussen mensen

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Slide 30 - Video

This item has no instructions

Diversiteit
Mensen met verschillende achtergronden leven naast elkaar en mogen hun eigen waarden en normen hebben.

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Uniformiteit
Als er maar één cultuur in een land wordt geaccepteerd.

Slide 32 - Slide

Ezelsbruggetje: uniformen, die zorgen ervoor dat iedereen er hetzelfde uitziet.
0

Slide 33 - Video

This item has no instructions

Slide 34 - Video

In dit filmpje legt een student de procedure uit voor het verkrijgen van een studentenkamer. In dit fragment legt ze uit wat voor iemand ze zoeken voor de beschikbare kamer bij hen in huis.
Diversiteit en uniformiteit kunnen een belangrijke rol spelen bij de inrichting van een samenleving.

Slide 35 - Slide

This item has no instructions


Op welke manier zie je uniformiteit terug in dit fragment?
Op welke manier zie je uniformiteit terug in dit fragment?

Slide 36 - Open question

Antwoord: het is een meidenhuis. Ze zijn dus op zoek naar een vrouwelijke student, waardoor er geen diversiteit in sekse is.
Ondanks dat kunnen de eigenschappen van de studenten die hospiteren wel divers zijn, daar staan de huisgenoten zeker voor open.
Gaat deze afbeelding over
diversiteit of uniformiteit?
Gaat deze afbeelding over diversiteit of uniformiteit?
A
Diversiteit
B
Uniformiteit

Slide 37 - Quiz

This item has no instructionsWat is de waarde van de vader in dit filmpje?
Diversiteit of uniformiteit?
Wat is de waarde van de vader in dit filmpje? Diversiteit of uniformiteit?
A
Diversiteit
B
Uniformiteit

Slide 38 - Quiz

This item has no instructions

Gaat deze afbeelding over
diversiteit of uniformiteit?
Gaat deze afbeelding over diversiteit of uniformiteit?
A
Diversiteit
B
Uniformiteit

Slide 39 - Quiz

This item has no instructions

Slide 40 - Video

This item has no instructions

Klasseloze samenleving
Een samenleving waarbij het bezit gelijk verdeeld is en cultuur niet belangrijk is.

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

Etnisch-zuivere samenleving
Een samenleving waarin slechts één etnische groep wordt toegestaan.

Slide 42 - Slide

This item has no instructions

Slide 43 - Video

Dit fragment hebben ze al gezien, maar het is een duidelijk en bekend voorbeeld van het creëren van een etnisch zuivere samenleving.

Slide 44 - Video

This item has no instructions
Gaat deze afbeelding over een
klasseloze of etnisch
zuivere samenleving?
Gaat het in dit filmpje over een klasseloze of etnisch zuivere samenleving?
A
Klasseloze samenleving
B
Etnisch zuivere samenleving

Slide 45 - Quiz

This item has no instructions

Slide 46 - Video

This item has no instructionsGaat deze afbeelding over een
klasseloze of etnisch
zuivere samenleving?
Gaat het in dit filmpje over een klasseloze of etnisch zuivere samenleving?
A
Klasseloze samenleving
B
Etnisch zuivere samenleving

Slide 47 - Quiz

This item has no instructions

Gaat deze afbeelding over een
klasseloze of etnisch
zuivere samenleving?
Gaat deze afbeelding over een klasseloze of etnisch zuivere samenleving?
A
Klasseloze samenleving
B
Etnisch zuivere samenleving

Slide 48 - Quiz

This item has no instructions

Zet op de juiste plaats op de balk met politieke stromingen.
Extreem-links
Links
Midden
Rechts
Extreem-rechts
Uniformiteit
Diversiteit

Slide 49 - Drag question

This item has no instructions

Zet op de juiste plaats op de balk met politieke stromingen.
Extreem-links
Links
Midden
Rechts
Extreem-rechts
Uniformiteit
Diversiteit
Klassenloze samenleving
Etnisch zuivere samenleving

Slide 50 - Drag question

This item has no instructions

Slide 51 - Video

This item has no instructions