NOVA H8 samenvatting SE2

1 / 25
next
Slide 1: Video
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

0

Slide 1 - Video

elektronenoverdracht
Een reactie waarbij elektronen worden overgedragen van het ene deeltje naar het andere deeltje noem je een REDOXreactie

Je herkent een redoxreactie aan het veranderen van de lading van de deeltjes

Slide 2 - Slide

Dit is een RED-OX reactie
Mg (s)              +              2 H+             --> Mg2+  + H
staat e- af               neemt e- op
       =                                     =
REDuctor                 OXidator

Slide 3 - Slide

a. Geef de vergelijking van de reactie tussen natrium en chloor.
b. Laat zien dat de lading van de deeltjes bij deze reactie verandert
c. welk deeltje reageert als OX en welk deeltje als RED?

Slide 4 - Open question

Slide 5 - Video

Zijn dit wel of geen redoxreacties, sleep naar het juiste blok.
timer
1:30
Redoxreactie
GEEN Redoxreactie
2 Al + Br2 --> 2 AlBr3
HCN + OH- --> CN- + H2O
BaCl2 --> Ba2+ + 2 Cl-
2 HCl + Mg --> H2 + Mg2+
HCl + OH- --> H2O
Fe + 3 Ag+ --> Fe3+ + 3 Ag

Slide 6 - Drag question

Is het een oxidator, reductor of beide, sleep naar het juiste blok.
timer
1:00
Oxidator
Oxidator & Reductor
Reductor
Ba
Al3+
Se
S2-
H+
Fe2+
Cu+
Zn

Slide 7 - Drag question

Halfreacties
Bij het opstellen van een totaalreactie worden de oxidator en reductor apart bekeken met halfreacties. Deze moet je in de juiste verhouding optellen, zodat het aantal elektronen gelijk wordt:
halfreactie OX:   2 H+   + 2e-   -->   H2                          1x
halfreactie RED:     Mg               -->  Mg2+   + 2e-        1x

Slide 8 - Slide

Slide 9 - VideoEen stukje koper in een oplossing van ijzer(II)sulfaat
TIPS:
Wat is de formule van koper? Is het OX of RED?
Wat is de formule van het ijzer(II)-ion? Is het OX of RED?


Een stukje ijzer in een oplossing van koper(II)sulfaat
TIPS:
Wat is de formule van ijzer? Is het OX of RED?
Wat is de formule van het koper(II)-ion? Is het OX of RED?
Gebruik Binas 48 om te voorspellen welke van de onderstaande twee reacties zal verlopen.

Slide 10 - Slide

Een stukje koper in een oplossing van ijzer(II)sulfaat
aanwezig: Cu(s)   Fe2+   SO42-
                     RED     OX/RED      -
omdat Cu RED is, moet Fe2+ wel OX zijn
OX staat lager dan RED > reactie verloopt niet
Een stukje ijzer in een oplossing van koper(II)sulfaat
aanwezig: Fe(s)  Cu2+   SO42-
                       RED    OX          -
OX staat hoger dan RED
reactie verloopt wel

kijk maar naar het volgende filmpje

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Geef met behulp van halfreacties de totaalreactie die hier is opgetreden

Slide 13 - Open question

Hoe stel je een redox-reactievergelijking op?
Stappenplan:
stap 1 deeljesinventarisatie
stap 2 sterkste ox, red
stap 3 halfreacties

stap 4 elektronen gelijk maken
stap 5 optellen en wegstrepen

Slide 14 - Slide

Voorbeeld
Men voegt een oplossing van natriumsulfiet toe aan een oplossing van kaliumpermanganaat. Er is ook een klein beetje zwavelzuur-oplossing toegevoegd voor een zuur milieu.

Geef de vergelijking van de reactie die optreedt
Werk de stappen op de volgende dia's  eerst uit in je schrift. De uitwerking staat steeds 1 dia erna, zodat je stap voor stap kunt nakijken

Slide 15 - Slidestap 1 deeltjesinventarisatie
> welke stoffen zijn aanwezig?
> wat is de juiste notatie?
(oplossingen in losse ionen!)natriumsulfiet-oplossing:

zwavelzuur-oplossing:

kaliumpermanganaat-oplossing: 
VOORBEELD Opstellen van de reactievergelijking met het stappenplan (zie ook blz 57/58 in je boek)

Slide 16 - Slide

stap 2 sterkste OX, RED
> bepaal van elk deeltje of het OX of RED kan zijn (tabel 3!!)
> heb je meer dan 1 OX of RED, kijk dan in Binas 48 welke de sterkste is (hoogste OX, laagste RED)
> controleer of de sterkste OX boven de sterkste RED staat

Na+         SO32- 

H+            SO42-  

K+           MnO4-

Slide 17 - Slide

stap 3 halfreacties
> Neem de halfreacties over uit Binas 48
TIP: Noteer eerst de formules van de sterkste OX en RED uit stap 2 in de kantlijn en maak daarna de halfreactie af. Zo schrijf je het niet per ongeluk verkeerd om over

OX: MnO4-


RED:  SO32- 

Slide 18 - Slide

stap 4 elektronen gelijk maken
> kijk naar het aantal elektronen in beide halfreacties. In welke verhouding moet je ze optellen, zodat het aantal elektronen evenveel is?
TIP: Noteer deze factoren altijd achter de halfreacties

Slide 19 - Slide

stap 5 Optellen en wegstrepen
> Tel de halfreacties op
> streep dezelfde deeltjes voor en na de pijl tegen elkaar weg
TIP: zet de pijlen van de halfreacties recht onder elkaar, zodat je goed ziet wat er voor en na de pijl hoort en je niets vergeet over te nemen!

Slide 20 - Slide

na wegstrepen van dezelfde deeltjes houd je over:

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video


Slide 23 - Open question

Slide 24 - Slide

0

Slide 25 - Video