Les 8 / les 9

lesweek 8 & 9 
examen ADL
examen veiligheid voorbereiden - PowerPoint / verslag 
huiswerkopdracht inventariseren 


1 / 15
next
Slide 1: Slide
theorieMBOStudiejaar 2

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

lesweek 8 & 9 
examen ADL
examen veiligheid voorbereiden - PowerPoint / verslag 
huiswerkopdracht inventariseren 


Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Examen klaarzetten: 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Aanmelding vaststelling  
7 april vaststelling 
Terugkommoment voorkeur 8 april. 
Hoe staan jullie daar in? 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Examen veiligheid: 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Casus reflectievragen: 
• Wat is er lastig aan deze situatie voor je?
• Wat is je probleem? Hoe heb je er last van?
• Hoe belemmert dit je?
• Wat wil je veranderen?
• Waaraan wil je iets veranderen?
• Wat heeft prioriteit voor je

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Verloop van dementie
Dementie is een combinatie van symptomen
Hersencellen krimpen of verbindingen raken beschadigd.
Snelheid is afhankelijk van soort hersenziekte (er zijn meer dan 50 soorten)

Stadia:
1. Beginnende dementie
2. Matig ernstige dementie
3. Ernstige dementie, persoon is volledig afhankelijk
4. Ernstige dementie, persoon kan niet meer lopen, spreekt nauwelijks en ligt in foetushouding.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Video

This item has no instructions

Wat is de meest voorkomende vorm van dementie?
A
Fronto-temporaal
B
Lewy-Body
C
Alzheimer
D
Vasculair

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Slide 9 - Video

This item has no instructions

Signalen van dementie in het filmpje

Slide 10 - Mind map

This item has no instructions

Ziekteverloop en symptomen
1. Bedreigde ik -beginnende dementie
Beginnend- vergeetachtig voor omgeving nog niet altijd zichtbaar 
2. De verdwaalde ik - matige ernstige dementie
Matig- meer complexere taken, overzicht houden bijv financiën, 'verdwaaldgevoel' 
3. De verborgen ik - ernstige dementie
Ernstig- orientatieproblemen, herkent
bijv mensen niet meer, tijdsbesef 
4. De verzonken ik - ernstige dementie
Taalproblemen en volledige afhankelijkheid 
Tekst

Slide 11 - Slide

 Bedreigde ik = beginnende dementie
Verdwaalde ik = matig ernstige dementie
Verborgen ik = ernstige dementie (volledig afhankelijk)
Verzonken ik = (cliënt kan niet meer lopen, spreekt nauwelijks, ligt vaak in foetushouding als pasgeboren baby)

Zie thema 4.13 PBSD

stadium 1 
stadium 2
stadium 3
stadium 4
Beginnende dementie

bedreigde ik
Matig ernstige dementie

verdwaalde ik
Ernstige dementie: deels afhankelijk

verborgen ik
Ernstige dementie: helemaal afhankelijk

verzonken ik

Slide 12 - Drag question

Bespreek:
- Per stadium wat de zorgvrager nog wel kan en wat niet.
- Welke begeleiding heeft de zorgvrager per stadium nodig?
Vormen van dementie
  • Alzheimer
  • Vasculaire dementie 
  • Frontaalkwab dementie
  • Lewy-BodySlide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Over welke onderwerpen zouden jullie nog informatie willen?

Slide 15 - Open question

This item has no instructions