METHW-P6-W7

1 / 29
next
Slide 1: Slide
Methodisch werkenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Belevingsgerichte zorg
 Een methode met als doel zo goed mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt.

Geschikt voor vooral:
ouderenzorg met name psychogeriatrie
  mensen met een verstandelijke beperking

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Dementie

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Dementie is...
 • Een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken.
 • Een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes.
 • Meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer.
 • Daarnaast komen vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie veel voor.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Video

Bij dementie gaan de zenuwcellen in de hersenen kapot. Soms gaan niet de zenuwcellen zelf kapot, maar de verbindingen tussen de cellen. Het is ook mogelijk dat de cellen en de verbindingen het niet meer goed doen. Door deze afname van cellen functioneren de hersenen steeds minder goed.
Bij sommige mensen verloopt de achteruitgang heel snel. Anderen kunnen nog jarenlang een redelijk gewoon leven leiden. Uiteindelijk raakt iemand door de gevolgen van dementie erg verzwakt.
De persoon sterft dan door een ziekte of infectie (bijvoorbeeld longontsteking) of doordat hij niet meer kan slikken.

Welke symptomen zien jullie bij mensen met dementie?

Slide 6 - Open question

1. Vergeetachtigheid
2. Problemen met dagelijkse handelingen
3. Vergissingen met tijd en plaats 
4. Taalproblemen
5. Kwijtraken van spullen
6. Slecht beoordelingsvermogen
7. Terugtrekken uit sociale activiteiten
8. Veranderingen in gedrag en karakter
9. Onrust
10. Problemen met het zien

Behandeling
Er bestaan nog geen geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer en de andere vormen van dementie. Wel zijn er medicijnen die de ziekte kunnen vertragen. Over de hele wereld wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken, mogelijke preventie en behandeling van dementie

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Methode Urlings
"Respectvol en methodisch begeleiden van oudere en dementerende mensen met een verstandelijke beperking"

Deze methode is ook bij mensen zonder verstandelijke beperking goed toepasbaar.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Fenomenologische benadering

In deze benadering probeert men de behoeften en belevingen van elke individuele oudere zo duidelijk mogelijk te krijgen en centraal te stellen in de ondersteuning

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Realiteitsoriëntatietraining (ROT)
 • Dementerende ouderen krijgen moeite met oriëntatie en worden verward
 • Begeleiding zal gaten moeten opvullen door ondersteunen en betrekken bij realiteit door informatie over tijd, persoon en plaats
 • Twee vormen: Groeps- en 24 uurs ROT
 • Gevaar confronteren met onvermogen
 • Zeer helpend bij lichte vormen van dementie
 • Geheugentraining blijkt werking geheugen niet te verbeteren.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Validation
 • Grondlegger Naomi Feil
 • Bevestigen (valideren) van de belevingswereld
 • Begeleiding leeft zich in, in de belevingswereld.
 • Geeft gevoel van eigen waarde vermindert stress helpt verwerken van onverwerkte ervaringen uit verleden.
 • Contact maken door: openstellen voor gevoelens van de ander, niet bedreigende vragen stellen, gebruik van sleutelwoorden, terugblikken in het verleden (reminiscentie).
 • Geen therapie maar benaderingswijze.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Video

This item has no instructions

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Reminiscentie
Grondlegger: Butler (Amerikaan)
Doel: ”Mijn leven is goed zoals het geweest is”.
Ophalen van herinneringen verhoogt het welbevinden en het zelfvertrouwen
Begeleiding moet het levensverhaal goed kennen
Het verleden is vaak het heden.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Op welke wijze kun je reminiscentie inzetten?

Slide 19 - Open question

This item has no instructions

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Snoezelen
 • Contact doormiddel van zintuigstimulatie
 • Door zintuiglijke ervaringen zich rustig en ontspannen voelen en kunnen genieten.
 • Vaak in rustige aparte ruimte.
 • Houdt rekening met: voorkeurszintuig en met signalen die de cliënt aangeeft (prettig/onprettig)

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Video

Grondlegger: Frans Veldman.
Wetenschap van bewegingsgevoel.
Tast staat centraal:
Bewegen leer je door gevoel in het lijf
Dementerende verliest bewegingsgevoel.
Verbaal instrueren niet genoeg.

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Massage
Shantala massage afkomstig uit India door Nancy de Lange in hulpverlening.
Gebeurd over de kleding van volwassenen heen.
De ander een warm/ vertrouwd gevoel geven door ritmische massage.
Wijze van aanraken staat centraal, de cliënt een warm en vertrouwd gevoel geven.

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Levensverhaal
Diverse vormen; levensboek, levensbox.

Belangrijk om je in te leven in je cliënt bij de fase waarin deze zit!


Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Muzisch agogisch werken
Doel is om op een creatieve wijze veranderingsprocessen bij mensen in gang te zetten of te ondersteunen.
Muzisch werken is uitnodigend, aanstekelijk en kan bevrijdend werken voor de cliënt.
Focus ligt op samen bezig zijn.

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Soorten Muzische activiteiten
Creatieve activiteiten

Bewegingsactiviteiten
Muziektherapie
Dansen
Mindfulness

Slide 28 - Slide

creatieve activiteiten goed voor ontspanning, concentratie en uiten gevoelens
Beweging: in stand houden motoriek, stimuleert hersenen en remt mogelijk de ontwikkeling van dementie, helpt ook om krachtiger en positiever in het leven te staan.
Muziek; muziekinstrumenten, muzikale spelvormen of eigen stem inzetten om verandering, verbetering of ontwikkeling te bereiken. Kan ontspannend werken
dansen; methodisch gebruik maken van muziek en dans, geschikt voor behandeling van diverse lichamelijke, emotionele, sociale, psychologische of psychiatrische klachten. Doen en ervaren staat centraal. klachten zijn in bewegingen te zien en kunnen daardoor aangepakt worden.
mindfulness; gerichte aandacht d.m.v. ontspanningsoefeningen. opener en bewust in het leven staan. je leert doelgericht, zonder oordeel en in het hier en nu aandacht te geven aan alles wat zich voordoet.
To do
Vragen?

Lesbrief week 7

Slide 29 - Slide

This item has no instructions