Voorbereiding Examen B Les 3 W7

Examen B
1 / 15
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Examen B

Slide 1 - Slide

Algemeen
Examen van 4 werkprocessen
B1-K1-W3 Richt ruimten in ter voorbereiding op activiteiten​
( gedrags- en productbeoordeling --> reportage met onderbouwing)
B1-K1-W5 Stimuleert de ontwikkeling door het aanbieden van activiteiten​ ( gedrag- en productbeoordeling --> verantwoordingsverslag)
B1-K1-W7 zorg voor een veilig pedagogisch klimaat​ (gedragsbeoordeling)
B1-K1-W8 Evalueert de werkzaamheden​ ( gedrag- en productbeoordeling --> evaluatieverslag )Slide 2 - Slide

 B1-K1-W7  Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat 

Slide 3 - Slide

Wat houdt een veilig pedagogisch klimaat in?

Slide 4 - Open question

Hoe heet W7?
A
Zorgt voor een duidelijk pedagogisch klimaat
B
Stimuleer de ontw. door het aanbieden van activiteiten
C
Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat
D
Stimuleer positieve interactie tussen kinderen

Slide 5 - Quiz

Bij w7 hoef je geen verslag te maken?
A
Dat is waar
B
Dat is niet waar

Slide 6 - Quiz

Beoordeling W7 Gedrag
Geef een voorbeeld bij elk criteria, hoe laat jij dit zien?

Slide 7 - Slide

Tips voor de uitvoering

  • Met 'een afgesproken periode' wordt bedoeld een periode van maximaal 4 dagdelen.
  • Met ‘behandelt de kinderen rechtvaardig’ wordt bedoeld dat kinderen eerlijk behandeld worden, gelijke kansen krijgen en dat regels voor alle kinderen gelden.
  • Met ‘toont rust en zelfvertrouwen ook in onzekere of onduidelijke situaties’ wordt bedoeld dat de kandidaat rustig blijft en handelt vanuit zelfvertrouwen, ook in onzekere of onduidelijke situaties.
  • Voorbeelden van ‘opvallend gedrag bij kinderen’ zijn o.a.: pestgedrag, niet verklaarbare grote verandering in gedragspatroon van een kind, achterstand in ontwikkeling, erg stil zijn, niet meer spelen met andere kinderen, veel huilen.


Slide 8 - Slide

Wanneer zou jouw stagebegeleider deze gedragsbeoordeling kunnen doen? (Zijn werkprocessen aan elkaar te koppelen...?)

Slide 9 - Open question

Wat moet hier staan?
Stimuleer ..... gedrag bij kinderen
A
positief
B
actief
C
interactief
D
sociaal

Slide 10 - Quiz

Als de BPV een O invult is het hele examen onvoldoende?
A
Dat is waar, alles moet opnieuw
B
Dat is niet waar, het gaat om het gemiddelde
C
Dat is niet waar, alleen dit werkproces moet overnieuw
D
Weet ik niet

Slide 11 - Quiz

Welk criteria hoort niet bij W7
A
Behandelt de kinderen rechtvaardig
B
Stimuleert positief gedrag bij kinderen
C
Laat elk kind tot zijn recht komen
D
Formuleert scherp en kernachtig.

Slide 12 - Quiz

Vat voor jezelf samen wat er in opdracht W7 van je verwacht wordt. Iedereen moet een antwoord indienen.

Slide 13 - Open question

Materialen
Alle materialen, bijlagen en hulpdocumenten van geheel examen B vind je in Teams. Ga naar je Klastegel, Kanalen, Voorbereiden Examen, Bestanden en kies dan Voorbereiden Examen B.

Slide 14 - Slide

Is de inhoud van opdracht W7 je nu duidelijk?
😒🙁😐🙂😃

Slide 15 - Poll