Naamwoordelijk gezegde

Leerdoelen
 • Ik kan het koppelwerkwoord in een zin herkennen.
 • Ik kan het werkwoordelijk gezegde in een zin herkennen.
 • Ik kan het naamwoordelijk gezegde in een zin herkennen.
1 / 13
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Leerdoelen
 • Ik kan het koppelwerkwoord in een zin herkennen.
 • Ik kan het werkwoordelijk gezegde in een zin herkennen.
 • Ik kan het naamwoordelijk gezegde in een zin herkennen.

Slide 1 - Slide

Wat weet je nog over het koppelwerkwoord?

Slide 2 - Mind map

Koppelwerkwoord
 • Er zijn negen koppelwerkwoorden: zijn, worden, blijven, blijken, lijken, schijnen, heten, dunken en voorkomen.
 • Een werkwoord is alleen een koppelwerkwoord als:
 1. Het één van de negen koppelwerkwoorden is.
 2. het te vervangen is door een ander koppelwerkwoord uit het rijtje.
 • Het koppelwerkwoord koppelt het onderwerp aan een eigenschap of kenmerk.


Slide 3 - Slide

Werkwoordsvormen

 1. Persoonsvorm
 2. Voltooid deelwoord 
 3. Infinitief

 • Bij één ww in de zin is pv altijd zww of kww.
 • Bij meerdere ww in de zin is de pv altijd hww. 
Werkwoordsoorten

 1. Hulpwerkwoord
 2. Zelfstandig werkwoord
 3. Koppelwerkwoord

 • Hww staat nooit als enige ww in de zin.
 • Zww geeft de actie aan.
 • Kww koppelt een eigenschap aan iets.

Slide 4 - Slide

Koppelwerkwoord
1. Die TikTokker is beroemd. 
Is = koppelwerkwoord, want het koppelt een eigenschap (beroemd) aan het onderwerp (die TikTokker).

2. Die TikTokker is beroemd geworden
Is = hulpwerkwoord (want staan twee werkwoorden in de zin).
Geworden = koppelwerkwoord, want het koppelt een eigenschap (beroemd) aan het onderwerp (die TikTokker).

Slide 5 - Slide

Naamwoordelijk gezegde (nwg)
 • Als er een koppelwerkwoord in de zin staat, heeft de zin geen wwg maar een nwg.
 • De werkwoorden in de zin noem je het: werkwoordelijk deel.
 • De eigenschap die wordt gekoppeld noem je het: naamwoordelijk deel.
 • Alles bij elkaar noem je het: naamwoordelijk gezegde.

Slide 6 - Slide

Naamwoordelijk gezegde (nwg)
Die TikTokker is beroemd geworden.

Koppelwerkwoord = geworden
Werkwoordelijk deel = is geworden
Naamwoordelijk deel = beroemd
Naamwoordelijk gezegde = is beroemd geworden

Slide 7 - Slide

Naamwoordelijk gezegde
 • Wordt vaak verward met het lijdend voorwerp.
 • Zinnen met naamwoordelijk gezegde hebben geen lijdend voorwerp.

Slide 8 - Slide

Jij wordt later heel beroemd
A
wwg
B
nwg

Slide 9 - Quiz

De boswachter heeft een bijzondere vogel gehoord.
A
wwg
B
nwg

Slide 10 - Quiz

Hun zoon heeft op de toneelschool gezeten.
A
wwg
B
nwg

Slide 11 - Quiz

Hij is een wereldberoemd acteur geworden.
A
wwg
B
nwg

Slide 12 - Quiz

Op scholen worden verschillende lessen gegeven.
A
wwg
B
nwg

Slide 13 - Quiz