T2 - H3 - De gevolgen van het versterkte broeikaseffect

T2 - H3 - De gevolgen van het versterkte broeikaseffect
T2 - H3 - De gevolgen van het versterkte broeikaseffect
1 / 34
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeSecundair onderwijs

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

T2 - H3 - De gevolgen van het versterkte broeikaseffect
T2 - H3 - De gevolgen van het versterkte broeikaseffect

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Herhaling

Beantwoord volgende vragen. 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

De zonnestraling die de aarde bereikt is kortgolvig.
A
juist
B
fout

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

Alle straling die vanaf de zon vertrekt komt aan op het aardoppervlak.
A
juist
B
fout

Slide 4 - Quiz

Een deel wordt geabsorbeerd door de atmosfeer. Een ander deel wordt weerkaatst door de atmosfeer of het aardoppervlak. 
Ter hoogte van het aardoppervlak vindt er een energieomzetting plaats. Welke?
A
Langgolvige straling wordt omgezet in kortgolvige straling.
B
Kortgolvige straling wordt omgezet in langgolvige straling.
C

Slide 5 - Quiz

Een deel wordt geabsorbeerd door de atmosfeer. Een ander deel wordt weerkaatst door de atmosfeer of het aardoppervlak. 
Wat gebeurt er met de temperatuur op aarde wanneer de hoeveelheid broeikasgassen toeneemt?
A
temperatuur blijft constant
B
temperatuur neemt af
C
temperatuur neemt toe
D
temperatuur zakt naar 0°C

Slide 6 - Quiz

Een deel wordt geabsorbeerd door de atmosfeer. Een ander deel wordt weerkaatst door de atmosfeer of het aardoppervlak. 
T2 - H3 - De gevolgen van het versterkte broeikaseffect
A. Het klimaat verandert

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

A. Het klimaat verandert
Het versterkte broeikaseffect leidt tot een wereldwijde klimaatverandering: de gemiddelde temperatuur op aarde neemt toe. 

 Ook de neerslagpatronen zijn de afgelopen jaren veranderd. 
- Toename van neerslag 
- Afname van neerslag 


Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Welke uitspraak is correct? Kruis aan.
A
De temperatuur op aarde neemt toe.
B
De temperatuur op aarde neemt af.
C
De temperatuur op aarde blijft constant.

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Welke uitspraak is correct? Kruis aan.
A
De neerslaghoeveelheid neemt overal toe.
B
De neerslaghoeveelheid neemt overal af.
C
De neerslaghoeveelheid neemt om sommige plaatsen toe en op sommige plaatsen af.

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

T2 - H3 - De gevolgen van het versterkte broeikaseffect
B. De gevolgen van klimaatverandering op de hydrosfeer

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

2

Slide 14 - Video

This item has no instructions

00:45
Gevolgen grote hoeveelheid neerslag

Slide 15 - Mind map

This item has no instructions

01:11
Gevolgen langdurige droogte

Slide 16 - Mind map

This item has no instructions

B. Gevolgen voor de hydrosfeer
Er komen ook vaker extremere vormen van neerslag voor. De neerslag is soms intens en valt in grote hoeveelheden in een korte periode.

Bij hevige regenbuien kan de bodem de grote hoeveelheden water niet doorlaten + verharding , met overstromingen tot gevolg. 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

B. Gevolgen voor de hydrosfeer
In andere gebieden wordt het net droger. Gevolgen: 

- productieverlies in de landbouw 
- bosbrandenSlide 18 - Slide

This item has no instructions

Wat is het effect van klimaatverandering voor gletsjers?
A
Gletsjers smelten
B
Er komen gletsjers bij
C
Gletsjers veranderen van kleur
D
Er is geen effect op gletsjers

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

B. Gevolgen voor de hydrosfeer
Door de stijging van de temperatuur smelten de gletsjers sneller, waardoor de dorpen die afhankelijk zijn van dit water in de problemen komen.Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Wat is permafrost?
A
Permanent bevroren planten
B
Permanent bevroren ondergrond
C
Permanent bevroren waterleidingen

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Wat is het effect van smeltende ijskappen en permafrostbodems op de zeespiegel?
A
Zeespiegel daalt
B
Zeespiegel blijft hetzelfde
C
Zeespiegel stijgt

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

B. Gevolgen voor de hydrosfeer
Al het smeltwater van onder meer gletsjers en ijskappen veroorzaakt een zeespiegelstijging in de hele wereld. Sommige laaggelegen gebieden zullen overstromen

Mensen worden gedwongen om te verhuizen door de klimaatverandering, het worden klimaatmigranten.


Slide 23 - Slide

This item has no instructions

T2 - H3 - De gevolgen van het versterkte broeikaseffect
C. De gevolgen van klimaatverandering op de biosfeer

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

C. Gevolgen voor de biosfeer 

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

gevolgen klimaatverandering op biosfeer

Slide 26 - Mind map

This item has no instructions

C. Gevolgen voor de biosfeer 
Doordat de klimaten verschuiven, verdwijnen op sommige plaatsen planten en dieren. De biodiversiteit op aarde vermindert.

Er komen hier vaker diersoorten voor die voordien enkel in warme klimaatzones leefden --> nemen ziektes mee. 

Uitheemse plant- en diersoorten hebben soms ook minder natuurlijke vijanden, waardoor ze onbeheersbaar toenemen . 

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

C. Gevolgen voor de biosfeer 
Vele soorten zoeken een nieuw leefgebied (habitat). Ze moeten verhuizen. 

Door de klimaatverandering hebben de akkergewassen meer te lijden onder ziektes en plagen die vroeger alleen in de warme klimaatzones voorkwamen. --> daling opbrengst. 

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

T2 - H3 - De gevolgen van het versterkte broeikaseffect
D. Positieve en negatieve terugkoppelingsmechanismen 

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Slide 30 - Video

This item has no instructions

D.  Terugkoppelingsmechanismen
Neem een extra blad en teken de positieve en negatieve terugkoppelingsmechanismen. 

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

T2 - H3 - De gevolgen van het versterkte broeikaseffect

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Oefeningen 
Oefening 10
Oefening 11
Oefening 12
Oefening 13
Oefening 14

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

Slide 34 - Slide

This item has no instructions