B/03-04

1 / 41
next
Slide 1: Slide
EnglishSpecial Education

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Passive Voice (szenvedő szerkezet)

Ez gyakorlatilag egy egyszerűsítés, melyet az angolban igen sűrűn használunk. 
Lényege, hogy a mondatból kimarad a cselekvés elvégzője, így:
I will correct the tests. --> The tests will be corrected.
Ki fogom javítani a teszteket. --> A tesztek ki lesznek javítva.
Itt az eredeti mondat tárgya vette át az alanyi szerepkört.
A magyarban is létezik, viszont jóval ritkábban tudjuk alkalmazni, sokszor esetlen a fordítás emiatt:
A kocsim meg lett javítva. / Ügye ki lesz vizsgálva.

Slide 2 - Slide

Lássuk, hogy mikor van értelme használni a Passive Voice-ot:

1. Ha nem tudjuk, ki végezte a cselekvést:
    My phone has been stolen. --> El lett lopva a telefonom.

2. Ha szándékosan el akarjuk titkolni a cselekvés elvégzőjét: 
    I was given a kiss. --> Adva lett nekem egy csók.

3. Ha evidens a cselekvés elvégzője:
    The robber will be arrested. --> A betörő le lesz tartóztatva.

4. Vagy akár arra is jó, hogy a mondat végére kerüljön a cselekvény elvégzője, ne lőjük el az elején azt. Pl eredményhirdetésnél: 
   And the prize was won by Edina! --> És a díjat nyerte: Edina!
Fordítás
Figyelj, hogy a fordításnál ez nem helyes: 
Ellopták a telefonom. --> Ebben a mondatban a ragozásban magyarul benne van, hogy "ők", így ez nem szenvedő szerkezet.
Ha pontosak akarunk lenni, akkor így a helyes: 
El lett lopva a telefonom. --> Ebben nincs, hogy ki tette.

Slide 3 - Slide

Képzése:
Az igeidőkön alapul. Azok két 'alkatrészét' (segédige+ige alakja) kiegészítjük a Passive Voice két alkatrészével: plusz egy be és plusz egy ige harmadik alak.
Összevonunk
Mivel ugye két igei alak kellene a mondatba, hiszen van egy, ami az igeidőből következik, illetve van egy harmadik alak, ami a Passive Voice miatt kell, egy kicsit egyszerűsítünk: a segédige marad, amit megkövetel az igeidő, a plusz egy be, ami a mondatba kerül a Passive miatt megkapja azt az igei alakot, ami az igeidő miatt kell, és az állítmány mehet harmadik alakba.

Slide 4 - Slide

Példák:

The trash has been taken.
The house was painted ten years ago.
My car is being washed at the moment.
The breakfast is served from seven until eleven o’clock in the morning.
Had the salaries been transferred before midday?
Indirect object
Az olyan mondatokból, ahol a tárgy mellett van egy ún. Indirect Object is, mindkettőből képezhetünk Passive Voice-ot:
Bianka gave me a discount.
A: A discount was given to me.
B: I was given a discount.
Összetett mondatoknál
Összetett mondatoknál figyeljünk, hogy csak tárgyas igés mondatokból tudjuk képezni. Ahol nincs tárgy, ott nem képezhető.

Slide 5 - Slide

Válaszd ki az aktív mondat passzív párját!

Slide 6 - Slide

I took my daughters to the cinema.
A
My daughters are taken to the cinema.
B
My daughters were took to the cinema by me.
C
My daughters were taken to the cinema.
D
My daughters are taken to the cinema.

Slide 7 - Quiz

They are renovating their flat.
A
Their flat is renovated.
B
Their flat is being renovated.
C
Their flat is renovating.
D
Their flat is being renovating.

Slide 8 - Quiz

Someone has stolen my bike.
A
My bike has been stolen.
B
My bike was stole.
C
My bike has be stolen.
D
My bike is be stolen.

Slide 9 - Quiz

He can't do this.
A
This he can't do.
B
This can't be done by him.
C
This can not done by him.
D
This can be not done by him.

Slide 10 - Quiz

Bob will give you the tickets.
A
You will be given the tickets by Bob.
B
The tickets will given to you by Bob.
C
You will be gave the tickets by Bob.
D
Sör

Slide 11 - Quiz

He always gives me money for my birthday.
A
I am always give money for my birthday.
B
I always give money for my birthday by him.
C
I am always given money for my birthday by him.
D
I am always gave money for my birthday by him.

Slide 12 - Quiz

The police arrested the robber last night.

A
The robber was be arrested last night.
B
The robber was arrested last night.
C
The robber was being arrested last night.
D
The robber is arrested last night by the police.

Slide 13 - Quiz

My girlfriend makes the best sandwiches.

A
The best sandwiches is made by my girlfriend.
B
The best sandwiches are made by my girlfriend.
C
The best sandwiches are makes by my girlfriend.
D
The best sandwiches beng made by my girlsfriens.

Slide 14 - Quiz

Someone was singing a heavy metal song when we arrived.
A
A heavy metal song was sung when we were arrived.
B
A heavy metal song was being sung when we arrived.
C
A heavy metal song was being sung when we were arrived.
D
A heavy metal song be sung when we were arrived.

Slide 15 - Quiz

My niece has already fed the dogs.
A
The dogs have already been fed by my niece.
B
My niece has already been fed the dogs.
C
The dogs have already being fed by my niece.
D
The dogs has already being fed by my niece.

Slide 16 - Quiz

Az alábbi magyar mondatok alapján generálj egy angol nyelvű, szenvedő szerkezetet tartalmazó mondatot!
Pl:
Az elefánt megölte a majmot.
--> The monkey has been killed.

Slide 17 - Slide

Elek elveszítette a kulcsokat.

Slide 18 - Open question

Batman elverte Superman-t.

Slide 19 - Open question

A titkárnőm meg fogja csinálni a feladatot.

Slide 20 - Open question

Ők házat építenek.

Slide 21 - Open question

Húzd a helyére a hiányzó szavakat!

Slide 22 - Slide

A good book is __________  ___________ at the moment.
is
are
was
being
be
reading
read
been

Slide 23 - Drag question

Thanos ___________ ___________ by the mightiest 
heroes  of the Earth.
is
are
was
being
be
defeated
defeat
been

Slide 24 - Drag question

My broken tap ___________   ___________   _________ now.
is
repaired
was
being
be
fix
repair
been

Slide 25 - Drag question

___________ your room __________  ___________ yet?
is
has
was
cleaned
has
have
platypus
been

Slide 26 - Drag question

Válaszd ki a helyes megfejtést!

Slide 27 - Slide

I ______ in Tápiószecső.
A
brought up
B
am brought up
C
was brought up
D
was being brought up

Slide 28 - Quiz

Alice _____ by a mistake. She is innocent.
A
is arrested
B
has been arrested
C
was being arrested
D
arrested

Slide 29 - Quiz

How many people _____ to your wedding?
A
are invited
B
invited you
C
was invited
D
has been invited

Slide 30 - Quiz

The murder was committed _____ a knife.
A
by
B
at
C
was
D
with

Slide 31 - Quiz

John _____. He is the new Chief Executive Officer.
A
is promoted
B
is being promoted
C
had been promoted
D
has been promoted

Slide 32 - Quiz

I ____ that I can come in here.
A
am told
B
was told
C
am telling
D
has been told

Slide 33 - Quiz

It won't take long, your Hot Strips _____ now.
A
is being prepared
B
is prepared
C
was prepared
D
will be prepared

Slide 34 - Quiz

Ági is very hard-working. She _____ to an SAP training next month.
A
is sent
B
will sent
C
has been sent
D
will be sent

Slide 35 - Quiz

The application _____ three times during the day.
A
must be opened
B
must have been opened
C
need to be open
D
have to opened

Slide 36 - Quiz

Can you make sure the task _____ until the deadline?
A
will done
B
is be done
C
will be done
D
is being done

Slide 37 - Quiz

The princess _____ by the Orcs while they were intruding the castle.
A
is stolen
B
is being kidnapped
C
were being stolen
D
was kidnapped

Slide 38 - Quiz

Slide 39 - Slide

Slide 40 - Slide

Goodbye!

Slide 41 - Slide