HFD 1.5 Kansen voor Zuid-Afrika

Welkom
Vandaag hoofdstuk 1 
paragraaf 5


1 / 25
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Welkom
Vandaag hoofdstuk 1 
paragraaf 5


Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Huiswerk was
Lezen paragraaf 5

Zijn er vragen over de tekst?

Slide 3 - Slide

Derde wereld landen
Wat zijn derde wereld landen volgens jullie? 

Klopt dit beeld nog wel?

Slide 4 - Slide

0

Slide 5 - Video

HDI
puntensysteem voor 3 kenmerken: 
- Bnp per inwoner
- Levensverwachting
- Analfabetisme

Dichter bij 1 is meer ontwikkeld

Slide 6 - Slide

Nadelen HDI
- Geen ruimtelijke of sociale verschillen (ongelijkheid kan je niet zien in een land)
- Geen oplossing voor sociale ongelijkheid (ongelijkheid in inkomsten). 


Slide 7 - Slide

Ontwikkelingskenmerken
- BNP
- BBP 
- Koopkracht 
- Welzijn

Slide 8 - Slide

Wat zijn volgens jou 4 belangrijke basisbehoeften?

Slide 9 - Open question

Basisbehoeften
Onderwijs, voedsel, gezondheidszorg, huisvesting

Slide 10 - Slide

Waarom arm/rijk?
Verschillende factoren spelen hierop in. Deze factoren verdelen we in: 
Interne factoren (in het land zelf). 
Externe factoren (van buiten het land). 

Slide 11 - Slide

Interne factoren
Voorbeelden hiervan zijn: 
- De regering en het bestuur van het land.
- De grondstoffen in het land
- Snelle bevolkingsgroei

Slide 12 - Slide

Wat zijn voorbeelden van interne factoren?

Slide 13 - Open question

Externe factoren
Dit zijn veelal de rijke landen in de wereld die geen producten overnemen van de armere landen. 
Hiermee kunnen de armere landen dus moeilijker handelen en geld verdienen.

Slide 14 - Slide

Wat zijn voorbeelden van externe factoren?

Slide 15 - Open question

Wat zijn landlocked countries

Slide 16 - Open question

Slide 17 - Slide

Ontwikkelingshulp
Het helpen van landen op gebied van goederen, geld, voedsel of technische hulp. 

Wanneer je dit samen met andere landen oppakt noemen we dit ontwikkelingssamenwerking. 

Slide 18 - Slide

Ontwikkelingshulp
Deze hulp kan je verdelen in 2 onderdelen: 
Noodhulp - Hulp bij rampen zoals oorlog, hongersnood, natuurrampen etc. 
Structurele hulp - Deze is bedoelt om blijvend verbeteringen aan te brengen, zoals het opleiden van mensen. 

Slide 19 - Slide

Expertlezers
01 Je krijgt 1 tekst en probeert expert te worden in die tekst
02 je gaat vergelijken met de andere experts
03 in groepjes van 4 worden alle teksten besproken
04 Welke vragen zijn er over de stukjes?

Slide 20 - Slide

Huiswerk
Maken werkboek
Vraag 1 t/m 9

Bij vraag 3, 4 en 5 heb je de Atlas nodig. Handig om die als eerste te doen.

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide