Paragraaf 3.3 Hoe is het geregeld? deel 2

Welkom bij economie
Leg je laptop dicht op tafel 
Pak je aantekeningenschrift 
Pak je rekenmachine
timer
3:00
Je bent stil in..
1 / 20
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Welkom bij economie
Leg je laptop dicht op tafel 
Pak je aantekeningenschrift 
Pak je rekenmachine
timer
3:00
Je bent stil in..

Slide 1 - Slide

Dit gaan we vandaag doen
Dit leer je nu
Doen
Terugkijken
Wat gaan we vandaag doen?

1. Stilteopdracht: rekenen 
2. Stilteopdracht bespreken 
3. Uitleg 3.3 deel 2
4. Aan de slag


Slide 2 - Slide

Je bent stil tot.
Dit weet je al
Doen
Terugkijken
Wat ga je zo doen?
Doen
Dit leer je nu
Wat moet je doen?
De stilteopdracht over paragraaf 3.3 maken 
Hoe moet je dat doen?
Ga op je laptop naar It's learning. Ga naar de map van economie en maak de opdracht die in de stilteopdrachten map zit. Gebruik je aantekeningenschrift als kladpapier
Hulp
Kijk in dezelfde map op It's learning voor voorbeeldsommen. 
Als je een vraag niet begrijpt, 
sla je de vraag over. 
Tijd
10minuten
Klaar
Lezen theorie 1 en 2 van paragraaf 3.3 en maak opdracht 27 t/m 34 
timer
10:00

Slide 3 - Slide

Wat ga je dit lesuur leren?
Je weet voor wie een cao geldt en wat erin geregeld is.
Je kunt met gegeven informatie het nettoloon berekenen.
Je weet hoe in de wet het minimumloon geregeld is.
Je weet welke wetten jou als werknemer kunnen beschermen.


Dit ga je vandaag leren
Dit leer je nu
Doen
Terugkijken

Slide 4 - Slide

Loon
wettelijk minimumloon =Dat is het brutoloon dat een werknemer van 21 jaar en ouder minstens moet verdienen in een voltijdbaan. 

Als je tussen de 15 en 21 jaar bent, geldt het minimumjeugdloon. Bij elke leeftijd is dat een percentage van het minimumloon. Hoe jonger, hoe lager het minimumjeugdloon is.

Slide 5 - Slide

Bruto- en nettoloon
  • Brutoloon = afgesproken loon met werkgever 
  • Nettoloon = brutoloon - (loonbelasting - sociale premies)

  • TIP: BRUTOLOON IS ALTIJD HOGER DAN NETTOLOON

Slide 6 - Slide

Minimumloon

Slide 7 - Slide

Bescherming van de werknemers
  • Arbowet
  • Arbeidstijdenwet

Slide 8 - Slide

Arbowet
In de Arbowet staan regels voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden

Slide 9 - Slide

Arbeidstijdenwet

Slide 10 - Slide

CAO
A
centrale arbeidsovereenkomst.
B
centrale administratie ontvangst
C
collectieve arbeidsovereenkomst

Slide 11 - Quiz

Hoe bereken je het nettoloon?
A
Brutoloon - loonbelasting + premies
B
Brutoloon - loonbelasting - premies
C
Brutoloon + loonheffing
D
Brutoloon - btw

Slide 12 - Quiz

Nettoloon =
Leerdoel 32
A
brutoloon - (loonbelasting + sociale premies)
B
brutoloon - loonbelasting
C
brutoloon - sociale premies
D
brutoloon

Slide 13 - Quiz

Nettoloon is ..... dan brutoloon
A
hoger
B
lager

Slide 14 - Quiz

Op je bankrekening ontvang je...
A
nettoloon
B
brutoloon

Slide 15 - Quiz

Welke 2 wetten beschermen de werknemers?
A
UWV en Arbowet
B
Arbowet en wettelijke gelijkheid
C
Arbowet en Arbeidstijdenwet
D
Arbeidstijdenwet en UWV

Slide 16 - Quiz

Waar staat arbowet voor?
A
arbeidsoverschotwet
B
arbeidsondernemerswet
C
arbeidsoverheidswet
D
arbeidsomstandighedenwet

Slide 17 - Quiz

Deze wet regelt de werk- en rusttijden.
A
Arbowet
B
Arbeidstijdenwet

Slide 18 - Quiz

6: Karim heeft een brutoloon van € 2.750 per maand.
Zijn werkgever houdt € 595 in aan loonbelasting en € 122 aan sociale premies. Hoeveel krijgt Karim elke maand op zijn bankrekening aan loon?

Slide 19 - Open question

Fluisteren
Dit weet je al
Doen
Terugkijken
Wat ga je zo doen?
Doen
Dit leer je nu
Wat moet je doen?
De opdrachten van 3.2 verbeteren 
Hoe moet je dat doen?
Ga op je laptop naar Pincode. Kijk opnieuw naar je opdrachten bij paragraaf 3.2. Verbeter je vragen.
Hulp
Vraag het eerst aan je buurman of buurvrouw, steek daarna gezamenlijk je vinger op voor hulp.
Tijd
10minuten
Klaar
Lezen theorie van paragraaf 3.3 
Lezen theorie 1 en 2 van paragraaf 3.3 en maak opdracht 27 t/m 34 
timer
10:00

Slide 20 - Slide