1.2 Gesteente verandert

1.2 Gesteente verandertLeerdoelen
  • Je weet het verschil tussen mechanische en chemische verwering en hoe die verwering verloopt
  • Je begrijpt waarom het klimaat invloed heeft op de aard en snelheid van verweringsprocessen
  • Je kunt aan de hand van een tekening uitleggen hoe grotten ontstaan
1 / 17
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

1.2 Gesteente verandertLeerdoelen
  • Je weet het verschil tussen mechanische en chemische verwering en hoe die verwering verloopt
  • Je begrijpt waarom het klimaat invloed heeft op de aard en snelheid van verweringsprocessen
  • Je kunt aan de hand van een tekening uitleggen hoe grotten ontstaan

Slide 1 - Slide

Bergen slijten.
Dit komt door twee processen.

Slide 2 - Slide

Bergen slijten. Dit komt door...
1. Verwering: het uiteenvallen van gebergte (paragraaf 2)


2. Erosie: het afslijten van gebergte (paragraaf 3)

Slide 3 - Slide

Verwering
Het uiteenvallen van gesteente.

1. Mechanische verwering
De samenstelling van het gesteente blijft gelijk: de stenen zijn hetzelfde maar kleiner.
2. Chemische verwering
Samenstelling verandert: gesteente lost bijv. op door zuren uit planten.

Slide 4 - Slide

Mechanische verwering
Samenstelling blijft gelijk.

Dit gebeurt op drie manieren:
1. Regenwater in spleten van rotsen/stenen bevriest en zet uit.
2. Grote warmteverschillen
3. Plantenwortels duwen gesteente uiteen

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Verwering dichtbij?

Slide 7 - Slide

Chemische verwering
Samenstelling van het gesteente verandert 

Dit komt door:
de werking door zuurstof en vocht met zuren

Bijvoorbeeld:  roesten van ijzer

Slide 8 - Slide

Welke zinnen horen bij mechanische verwering en welke zinnen horen bij chemische verwering?

Mechanische verwering
Chemische verwering
1 Gesteente verandert van samenstelling.​
2 Deze soort verwering gaat snel bij grote temperatuursverschillen.​ 
4 Gesteente valt uiteen in kleinere stukken.​ 
3 Veel vocht en hoge temperaturen versnellen ​dit type verwering.​ 

Slide 9 - Drag question

Zet in de juiste volgorde.
A Neerslag wordt zuur door de plantenwortels.

B Kalksteen lost op.

C Er valt neerslag.
D Neerslag sijpelt door het gesteente naar beneden. 

Slide 10 - Drag question

Deze vorm van mechanische verwering wordt veroorzaakt door...
A
Water dat in spleten bevriest
B
platenwortels die gesteente uiteen duwt
C
Grote temperatuurverschillen

Slide 11 - Quiz

Dit is een vorm van...
A
mechanische verwering
B
chemische verwering

Slide 12 - Quiz

Landschappen
Bergen! 
Hoe zijn ze ontstaan?
Hoe ontwikkelen ze zich?
Wat is de rol van water hierin?

Hierover gaat hoofdstuk 2.

Slide 13 - Slide

Welke vorm van verwering zie je?
A
Mechanische verwering
B
Chemische verwering

Slide 14 - Quiz

Welke vorm van verwering zie je?
A
Mechanische verwering
B
Chemische verwering

Slide 15 - Quiz

Welke vorm van verwering zie je?
A
Mechanische verwering
B
Chemische verwering

Slide 16 - Quiz

Leerdoelen (dit kun je nu)
  • Je weet het verschil tussen mechanische en chemische verwering en hoe die verwering verloopt
  • Je begrijpt waarom het klimaat invloed heeft op de aard en snelheid van verweringsprocessen
  • Je kunt aan de hand van een tekening uitleggen hoe grotten ontstaan

Slide 17 - Slide