pgf 4.5: Nederland verduurzaamt m2c

4.5: Hoe wordt Nederland groener, schoner en gezonder?
1 / 29
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

4.5: Hoe wordt Nederland groener, schoner en gezonder?

Slide 1 - Slide

Vraag: Hoe zie je aan deze foto dat de Nederlandse landbouw verduurzaamt?
Controlevraag
In hoeverre is PieterPot koffie duurzamer dan supermarkt Dolce Gusto koffie?

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Programma
15 min: uitleg 4.5
20 min: zelfstandig werken

-alle opdrachten 4.5
-samenvatting 4.5
-topografie 

5 min: terugblik

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
1: Wat is energietransitie en waarom is het belangrijk dat er een energietransitie komt?

2: Hoe verkleinen wij onze afvalvoetafdruk in een circulaire economie?

3: Op welke manier kun je koffie voor de circulaire economie maken?

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Grote ecologische 
voetafdruk
De helft van de grote voetafdruk komt door koolstofdioxide (CO2). 

Dit gas zorgt voor klimaatverandering.
1

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Grote ecologische
 voetafdruk
Vraag: Welke fossiele brandstof winnen we uit de Groningse bodem? 


Groningen
1

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Grote ecologische
 voetafdruk
Vraag: Welke fossiele brandstof winnen we uit de Groningse bodem? 
-Aardgas

Vraag: Is dit een hernieuwbare grondstof?
Groningen
1

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Grote ecologische
 voetafdruk
Vraag: Welke fossiele brandstof winnen we uit de Groningse bodem? 
-Aardgas

Vraag: Is dit een hernieuwbare grondstof?
-Nee

Vraag: Wat is het grootste nadeel van aardgaswinning in Groningen?

Groningen
1

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Grote ecologische
 voetafdruk
Vraag: Welke fossiele brandstof winnen we uit de Groningse bodem? 
-Aardgas

Vraag: Is dit een hernieuwbare grondstof?
-Nee

Vraag: Wat is het grootste nadeel van aardgaswinning in Groningen?
-Aardbevingen
Groningen
1

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Energietransitie
Fossiele brandstoffen raken op. Daarom moet er een energietransitie komen.

Je stapt dan over naar duurzame energie en hernieuwbare grondstoffen.
vraag: Wat zijn voorbeelden van duurzame energie en hernieuwbare grondstoffen?
Een windpark
2

Slide 10 - Slide

Antwoord: 

zonne-energie, windenergie, waterkracht en biomassa (hout).

Feit: De windmolens leveren energie op voor zo'n 160.000 huishoudens.
      Hout is een hernieuwbare grondstof
-Minder CO2 uitstoot.
-Hout raakt niet op.


brandstof
bouw
meubels
2

Slide 11 - Slide

Waar gebruiken we hout nog meer voor?
Hergebruik
Wat is een goede manier om te zorgen voor minder afval?


3

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Hergebruik
Wat is een goede manier om te zorgen voor minder afval?

-Recyclen

Wat verminder je door recycling?
 


3

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Hergebruik
Wat is een goede manier om te zorgen voor minder afval?

-Recyclen

Wat verminder je door recycling?

-Afvalvoetafdruk

3

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Zoek de drie verschillen
3

Slide 15 - Slide

Foto kan ingezoomed worden.
Lineaire economie


Circulaire economie

1: nieuwe grondstoffen winnen.
2: weinig recyclen.
3: veel afval storten.
1: grondstoffen hergebruiken.
2: veel recyclen.
3: weinig afval.
3

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Lineaire economie


Circulaire economie

1: nieuwe grondstoffen winnen.
2: weinig recyclen.
3: veel afval storten.
1: grondstoffen hergebruiken.
2: veel recyclen.
3: weinig afval.
3
vraag: Je verkoopt je elektrische fiets op marktplaats.  Bij welke economie past dit?´

vraag: Bij welke economie past duurzaamheid?

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Slide 18 - Video

This item has no instructions

Les 2 begint op de volgende dia.

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

4.5: Hoe wordt Nederland groener, schoner en gezonder?

Slide 20 - Slide

Vraag: Hoe zie je aan deze foto dat de Nederlandse landbouw verduurzaamt?
Herhaling: zoek de drie verschillen
3

Slide 21 - Slide

Foto kan ingezoomed worden.
Dolce Gusto koffie
PieterPot koffie

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Opdracht
Je hebt twee soorten koffie bestudeerd. Pak je laptop en ga naar pieter-pot.nl en AH.nl. Jullie gaan onderzoeken op welke manieren beide koffiesoorten van elkaar verschillen. Neem deze tabel over in je schrift en vul het in. Na afloop ga je je tabel nabespreken met je maatje.


Prijs
Vervoer
Keurmerk
Verpakking
Productinhoud
Smaak
Dolce Gusto

PieterPotSlide 23 - Slide

This item has no instructions

1: Wat zou de ecologische voetafdruk van ieder persoon zijn als we de ruimte eerlijk zouden verdelen?
A
1,7 hectare per jaar
B
2,8 hectare per jaar
C
4,0 hectare per jaar
D
6,2 hectare per jaar

Slide 24 - Quiz

Aandachtrichter
2: Wat is de ecologische voetafdruk van een gemiddelde persoon nu?
A
1,7 hectare per jaar
B
2,8 hectare per jaar
C
4,0 hectare per jaar
D
6,2 hectare per jaar

Slide 25 - Quiz

Aandachtrichter
3: Wat is de ecologische voetafdruk van een gemiddelde Nederlander?
A
1,7 hectare per jaar
B
2,8 hectare per jaar
C
4,0 hectare per jaar
D
6,2 hectare per jaar

Slide 26 - Quiz

Aandachtrichter
Debat
Zo meteen maken we twee groepjes. Groepje 1 bestaat uit consumenten die altijd Dolce Gusto koffie kopen en groepje 2 bestaat uit consumenten die altijd PieterPot koffie kopen. Als groepje ga je zo veel mogelijk argumenten geven waarom  jij voor deze koffie kiest. Het publiek mag aan het eind nadenken over welke argumenten belangrijk zijn voor ons koopgedrag.

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

1: Hoe kan de energietransitie onze ecologische
voetafdruk verkleinen? Gebruik CO2 in je antwoord.
havo

Slide 28 - Open question

antwoord:
Duurzame energie stoot geen CO2 uit, waardoor je ecologische voetafdruk kleiner wordt.
2: Juist of onjuist?

Een fornuis op elektriciteit is altijd duurzamer dan een gasfornuis.
havo

Slide 29 - Open question

antwoord:

Onjuist