15.3 + 15.4 Biobrandstof en recycling

H15.4 Biobrandstof en recycling

1 / 32
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

H15.4 Biobrandstof en recycling

Slide 1 - Slide

Inhoud hoofdstuk
15.1 Energiestromen
15.2 Populaties
15.3 Warmte, water en exoten
15.4 Biobrandstof en recycling
15.5 De stad als ecosysteem

Veel toepassen van wat we al weten.
Belangrijk: komt veel terug in het examen.

Slide 2 - Slide

Deze les:
- Kort herhalen/bespreken 15.3
- Nakijken/maken opdrachten (15.2 en 15.3)
- Vangst-terugvangstmethode
- 15.4 Biobrandstof en recycling

Slide 3 - Slide

Extremofielen
Organismen die zijn aangepast aan extreme omstandigheden (hitte, kou, lage/ hoge pH).
Deze soorten hebben zich zo ontwikkeld als gevolg van adaptatie (een verandering in leefwijze van een soort, vaak gekoppeld aan een mutatie in het DNA).
Adaptatie is een evolutionair proces, gebaseerd op natuurlijke selectie.

Slide 4 - Slide

Tolerantiegrenzen

Slide 5 - Slide

Leg uit hoe natuurlijke selectie geleid kan hebben tot algen die kunnen leven bij hoge temperaturen

Slide 6 - Open question

Slide 7 - Slide

Hoe heten de bacteriën die organische stikstofverbindingen omzetten naar ammonium? BINAS ...

Slide 8 - Open question

Hoe heten de bacteriën die ammonium omzetten naar nitraat?

Slide 9 - Open question

Hoe heten de bacteriën die nitraat omzetten naar stikstofgas?

Slide 10 - Open question

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Antwoorden
14.
15. C
16. 

Slide 13 - Slide

Opdrachten:
- Nakijken 15.2 opdr. 1, 2, 4 t/m 6
- Maken 15.3 opdr. 1, 3, 4, 6 en 7
timer
20:00

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Rekenvraag; Vangst-terugvangst
Mario vangt in de visvijver de eerste keer 37 stekelbaarsjes, die hij allemaal markeert met een groene stip. Vervolgens laat hij de dieren vrij.
Een week later vangt hij 44 vissen, waarvan er 2 een stip hebben.

Hoe groot is de populatie stekelbaarsjes in de vijver?

Slide 16 - Slide

Hoe groot is de populatie stekelbaarsjes in de vijver?

Slide 17 - Open question

Rekenvraag
Stekelbaarsjes met een groene stip vallen echter eerder op voor hun roofdier (de snoek), waardoor ze sneller opgegeten worden.
In de vorige vraag was een populatie berekend van 814 stekelbaarsjes. 

Je vangt weer 44 stekelbaarsjes waarvan 2 met een stip.

Zal de werkelijke populatie stekelbaarsjes groter, gelijk aan of kleiner zijn dan 814 stekelbaarsjes?

Slide 18 - Slide

Zal de werkelijke populatie stekelbaarsjes groter, gelijk aan of kleiner zijn dan 814 stekelbaarsjes?
A
groter
B
gelijk aan
C
kleiner

Slide 19 - Quiz

Rekenvraag
Want:
aantal stekelbaarsjes is 37*44/2 = 814

Maar die 2 is eigenlijk een te lage waarde (deel is weggegeten)

37*44/>2..  is dus kleiner dan 814.

Slide 20 - Slide

Doel 15.4
  • Je leert wat biobrandstoffen zijn en hoe mensen stoffen hergebruiken.

Slide 21 - Slide

Biodiversiteit

Slide 22 - Slide

CO2 uitstoot

Slide 23 - Slide

Biobrandstoffen  - 1e generatie
Biobrandstoffen ter vervanging van fossiele brandstoffen.
Eerste generatie: brandstof gemaakt uit koolzaad/ suikerbieten.

Nadelen: kost veel landbouwgrond, kost veel energie, hoog gebruik pesticiden

Slide 24 - Slide

Wat is het verschil voor het milieu tussen het verbranden van fossiele brandstoffen en biobrandstoffen?

Slide 25 - Open question

Biobrandstoffen  - 2e generatie
Biobrandstoffen ter vervanging van fossiele brandstoffen.
Tweede generatie: biomassa (afval) -> biodiesel of bio-ethanol
E-10 benzine is 90% bezine, 10% bioethanol

In NL wordt 7% van de brandstof uit biobrandstoffen gehaald door frituuvet te importeren en hier biodiesel van te maken.

Slide 26 - Slide

Biobrandstoffen  - 3e generatie
Biobrandstoffen ter vervanging van fossiele brandstoffen.
Derde generatie: algen en zeewier.

Voordelen: groeit snel, kan in tanks dus weinig ruimte
Nadelen: duur proces

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Antwoorden
5. maximumscore 1. Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− verminderen van het versterkt broeikaseffect
− minder stijging van het koolstofdioxide gehalte in de atmosfeer
− minder stijging van de opwarming van de aarde
− minder stijging van de stijging van de zeespiegel
− minder smelten van de ijskappen
− biobrandstof is een blijvend vervangbare brandstof

6 A
7 E

Slide 29 - Slide

Doel 15.4
  • Je leert wat biobrandstoffen zijn en hoe mensen stoffen hergebruiken.

Slide 30 - Slide

Begrippen 15.4
biodioversiteit, biobrandstoffen, recycling

Slide 31 - Slide

Huiswerk
- Lezen 15.5
- Maken 15.4 opdr. 1 t/m 6
- Resultaten PO verwerken

Slide 32 - Slide