3.5 Kringlopen

Lesdoelen
  • De termen 'producent',  'consument',  'afvaleters' en 'reducent' kunnen uitleggen.

  • De verschillende kringlopen kunnen aflezen in een afbeelding en uitleggen. (Voedselkringloop, kringloop van fotosynthese en verbranding, koolstofkringloop en stikstofkringloop).
1 / 10
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 10 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Lesdoelen
  • De termen 'producent',  'consument',  'afvaleters' en 'reducent' kunnen uitleggen.

  • De verschillende kringlopen kunnen aflezen in een afbeelding en uitleggen. (Voedselkringloop, kringloop van fotosynthese en verbranding, koolstofkringloop en stikstofkringloop).

Slide 1 - Slide

Voedselkringloop

  • Producenten: Groene planten die de voedingsstoffen maken.

  • Consumenten: De gebruikers van de voedingsstoffen (eten planten of andere dieren).

Slide 2 - Slide

Voedselkringloop

  • Afvaleters: Consumenten die resten van planten en dieren eten. 

  • Reducenten: Schimmels en bacteriën breken resten van planten en dieren af tot mineralen.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Fotosynthese en verbranding

Slide 5 - Slide

Scheikundige afkortingen

Slide 6 - Slide

Glucose

Slide 7 - Slide

Kringloop van fotosynthese en verbranding

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide