Les 1: Hoofdstuk 1 par 1.1 en 1.2

 KT-1: Managementassistent
1 / 20
next
Slide 1: Slide
Kantoor en TechniekTertiary Education

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

 KT-1: Managementassistent

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

LessonUp
 1. Download en open de app 

 2. Registreer jezelf
 3. log in
 4. Voer de klassencode 
 5. Maak aantekeningen voor quiz

Slide 3 - Slide

Inhoud
 • Functie van de managementassistent
 • Eigenschappen van de managementassistent
 • Technische vaardigheden van de managementassistent

Slide 4 - Slide

Wat verstaan we onder managementassistent?

Slide 5 - Mind map

Slide 6 - Video

1.1 Functie van de managementassistent
 • Een managementassistent assisteert één of meerdere personen met zijn/haar werkzaamheden.

 • De aspecten die je onder andere zal moeten kunnen regelen zijn:


1. Plannen van je eigen werk en dat van je manager;

2. Coördineren van activiteiten en het delegeren ervan naar anderen binnen en buiten de organisatie;

3. Organiseren van vergaderingen en conferentiesSlide 7 - Slide

1.1 Functie van de managementassistent
De aspecten die je onder andere zal moeten kunnen regelen zijn (cont):

4. Ontvangst van bezoekers (individueel en groepsbezoek)
5. Onderhouden van interne en externe contacten
6. Organiseren van zakenreizen
7. Organiseren van feestelijke bijeenkomsten zoals recepties en personeelsfeesten

Slide 8 - Slide

1.1 Functie van de managementassistent
In de praktijk hangen de taken van de managementassistent af van:
  
 • De organisatie/ het bedrijf waar je werkzaam bent;
 • De positie die je in een bepaald bedrijf bekleed;
 • Waar de accenten gelegd worden voor de desbetreffende functie of het bedrijf;
 • Of je veel handelingsvrijheid krijgt of dat je voornamelijk opdrachten moet uitvoeren.
Slide 9 - Slide

Wat zijn de aspecten die een managementassistent kan regelen?
timer
0:20
A
Regelen van afspraken
B
Assisteren
C
Organiseren
D
Plannen, coördineren en delegeren

Slide 10 - Quiz

1.2 Eigenschappen van de managementassistent
Eigenschappen en vaardigheden die nodig zijn voor het beoefenen van het vak:

Eigenschappen: Dit zijn elementen die gekoppeld zijn aan de persoon en die heb je of je hebt ze niet

vb. Ambitieus, creatief, communicatief.

Slide 11 - Slide

1.2 Eigenschappen van de managementassistent
Eigenschappen en vaardigheden die nodig zijn voor het beoefenen van het vak:
 • Vaardigheden: Dit zijn elementen die tot zekere hoogte te leren zijn, alhoewel de ene daarin beter is dan de andere

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Welke eigenschappen past bij jouw het best?

Slide 15 - Open question

Slide 16 - Link

Slide 17 - Video

Slide 18 - Link

Zijn er nog vragen?

Slide 19 - Slide

Super, je bent bij het einde, tot volgende les!

Slide 20 - Slide