Thema 5 Planten B2 Transport in planten

Thema 5 Planten
B2
Transport in planten


1 / 22
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 22 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Thema 5 Planten
B2
Transport in planten


Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Leerdoelen en begrippen B2
 • Je kunt beschrijven hoe planten water en mineralen opnemen, transporteren en afgeven
 • Je weet hoe huidmondjes de gaswisseling van planten reguleren en dat de opname  van koolstofdioxide in relatie staat met de afgifte van water

Begrippenhoutvaten, bastvaten, wortelharen, centrale cilinder, endodermis, worteldruk, waterpotentiaal, cohesiekrachten, adhesiekrachten, huidmondjes, verdampingsstroom, sluitcellen,


Slide 3 - Slide

Wateropname door
Verdamping uit bladeren
Worteldruk : Bandjes van Caspari
Capillaire werking: adhesie en cohesie

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Watertransport wortelcellen
 • Bij kurkbandjes actief transport via celmembraan
 • Hoge osmotische waarde in centrale cilinder
 • Osmose naar centrale cilinder
 • Kurkbandjes verhinderen terugstromen water
 • Water in houtvat stijgt --> worteldruk

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Capillaire werking

Slide 11 - Slide

Capillaire werking

Slide 12 - Slide

Sapstroom
 • Anorganisch: houtvaten (xyleem)
 • Organisch: bastvaten (floeem)

Slide 13 - Slide

Waterpotentiaal
 • De verplaatsing van water in planten door de waterpotentiaal.
 • Water verplaatst zich van cel naar cel; van een lage naar een hoge osmotische potentiaal (veel opgeloste stoffen).
 • Gelijke osmotische potentiaal?  water verplaatst zich  van cel naar cel van een hoge drukpotentiaal (turgor) naar een lage drukpotentiaal.

Slide 14 - Slide

Waterpotentiaal
 • Osmotisch potentiaal van een cel wordt negatiever met meer opgeloste stoffen.
 • Drukpotentiaal wordt positiever met hogere turgordruk.
 • Water beweegt van hoog naar laag waterpotentiaal.

Slide 15 - Slide

Watertransport/potentiaal
Door fotosynthese een hoge osmostische waarde
Door verdamping van water een hoge osmotische waarde
Dus: aanzuigende werking door de bladeren

Slide 16 - Slide

Huidmondjes
 • Regelen verdamping
 • Afname turgor sluitcellen door watertekort zorgt voor vormverandering waardoor huidmondje dicht gaat
 • Kan ook onder invloed van licht en CO2

Slide 17 - Slide

Houtvaten
 • Watertransport door verdamping, capillaire werking en waterpotentiaal
 • Sapstroom van beneden naar boven
 • In zomer vooral verdamping, in lente vooral worteldruk

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Link

Bastvaten
 • Bevat vooral suiker
 • Variabele richting sapstroom, van suikerbron naar plek waar suiker nodig is of opgeslagen wordt

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Link

Aan de slag

Maak een begrippenlijst van BS2
Maak opgaven 9-18

Slide 22 - Slide