6.4 Mensenrechtendilemma in Nederland

'Mensenrechten'
Mensenrechtendilemma in Nederland
1 / 28
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmboLeerjaar 4

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

'Mensenrechten'
Mensenrechtendilemma in Nederland

Slide 1 - Slide

This item has no instructionsVind jij dat de overheid jouw telefoongesprekken mag
afluisteren als je verdacht wordt van een misdrijf?
Vind jij dat de overheid jouw telefoongesprekken mag afluisteren als je verdacht wordt van een misdrijf?

Slide 2 - Open question

This item has no instructions

Wat leerde ik de vorige les?
 • Mensenrechtendilemma
 • Verschil tussen dictatuur en democratie
Terugblik vorige les

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Samenvatting
 • Dictatuur
 • Strijd
Mensenrechtendilemma
Vrijheid
Orde
Orde
 • Democratie
 • Debat
 • Dictatuur
 • Strijd

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Samenvatting
 • Dictatuur
 • Strijd
 • Extreem-links
 • Gelijkheid
Mensenrechtendilemma
Vrijheid
Orde
Orde
 • Democratie
 • Debat
 • Dictatuur
 • Strijd
 • Extreem-rechts
 • 1 cultuur

Slide 5 - Slide

This item has no instructionsLeg uit dat jij als Nederlander in een democratie en niet in een dictatuur leeft?
Leg uit dat jij als Nederlander in een democratie en niet in een dictatuur leeft

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

Wat leer ik deze les?
 • de betekenis van het dilemma van de rechtsstaat en de bijbehorende waarden
 • de betekenis van een democratische rechtsstaat
 • artikel 10-18 in de Grondwet: rechten van burgers
Ik leer...

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Waar denk jij aan bij veiligheid?


Waar denk jij aan bij veiligheid?

Slide 8 - Mind map

This item has no instructionsWaarom Waarom voel jij je wel of niet veilig in Nederland?
Waarom voel jij je wel of niet veilig in Nederland?

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

Veiligheid
Wanneer burgers zich niet aan de wet houden, moet de overheid hier iets tegen kunnen doen. 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Grondwet
 • Rechten waarmee burgers beschermd worden 
 • Wetten waar burgers en de overheid zich aan moeten houden

Slide 11 - Slide

Terugkoppeling naar George Floyd.De grondwet geeft burgers vrijheden. Leg uit.
De grondwet geeft burgers vrijheden. Leg uit.

Slide 12 - Open question

In de grondwet staan de rechten van burgers beschreven. Zoals vrijheid van meningsuiting. Deze rechten laten zien wat burgers wel en niet mogen en waar de overheid niet kan 'ingrijpen'. Hiermee beschermt de grondwet de vrijheden van burgers.
Universele verklaring voor de rechten van de mens
 • Internationale wetten

Ga op zoek naar de Universele verklaring voor de Rechten van de mens via mensenrechten.nl en zoek twee wetsartikelen die jou aanspreken. 

Slide 13 - Slide

* Werkvorm: bespreek de gevonden wetten onder elkaar met de leerlingen. 

Slide 14 - Video

This item has no instructions
Leg met behulp van het filmpje uit dat veiligheid en vrijheid niet altijd samen. gaan
Leg met behulp van het filmpje uit dat veiligheid en vrijheid niet altijd samen gaan.

Slide 15 - Open question

De corona-apps kunnen zorgen voor meer veiligheid, omdat het virus getraceerd kan worden. Echter, het kan een inbreuk betekenen op de privacy en daardoor leiden tot minder vrijheid. Vooral als de verkeerde partijen in het bezit komen van deze informatie.

Slide 16 - Video

This item has no instructions

Dilemma van de rechtsstaat
 • W: veiligheid
 • B: x
Mensenrechtendilemma
A: midden
A: extreem-rechts
A: extreem-links
 • W: vrijheid
 • B: x
 • W: veiligheid
 • B: x

Slide 17 - Slide

This item has no instructions


Bedenk zelf een dilemma waarbij de waarden vrijheid en veiligheid tegenover elkaar staan.
Bedenk zelf een dilemma waarbij de waarden vrijheid en veiligheid tegenover elkaar staan. 

Slide 18 - Open question

This item has no instructions

Nederland: democratische rechtsstaat
Mensen worden beschermd door en tegen de overheid.

Slide 19 - Slide

Ook de overheid moet zich aan de wet houden. Dit wordt benadrukt in artikel 10-18 van de Grondwet.


De politie mag zomaar mijn huis binnen treden.
De politie mag zomaar mijn huis binnen treden.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Grondwet: artikel 10-18
Artikel 10: Recht op persoonlijke levenssfeer (Privacy)
Artikel 11: Recht op
onaantastbaarheid van het lichaam (Privacy)
Artikel 12: Niet binnentreden in jouw woning (Privacy)
Artikel 13: Briefgeheim en telefoongeheim
(Privacy)
Artikel 14: Recht op bezit
(Eigendom)
Artikel 15: Recht op vrijheid (Vrijheid)
Artikel 16: Alleen strafbaar voor wat in de wet staat
(Rechtvaardigheid)
Artikel 17: Recht om naar de rechter te gaan
(Rechtvaardigheid)
Artikel 18: Recht op advocaat
(Rechtvaardigheid)

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Sleep naar de juiste plek.
Artikel 11: Recht op
onaantastbaarheid van het lichaam (Privacy)
Artikel 10: Recht op persoonlijke levenssfeer (Privacy)
Artikel 13: Briefgeheim en telefoongeheim
(Privacy)
Artikel 16: Alleen strafbaar voor wat in de wet staat
(Rechtvaardigheid)
Artikel 14: Recht op bezit
(Eigendom)
Dokters mogen je geen medicijnen geven als je dat niet wilt
De overheid kan alleen bezit ontnemen als het in het algemeen belang is
De overheid mag jouw persoonlijke gegevens niet zomaar gebruiken
De overheid mag jouw telefoon niet aftappen zonder goede reden
Je mag alleen worden opgesloten als je de wet overtreden hebt

Slide 22 - Drag question

Boek: Opdracht 36, p. 163

‘In gebieden met veel criminaliteit moet de politie iedereen
op elk moment staande kunnen houden en fouilleren’.
‘In gebieden met veel criminaliteit moet de politie iedereen op elk moment staande kunnen houden en fouilleren’.
A
Eens
B
Oneens

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Slide 24 - Video

This item has no instructionsWat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 25 - Open question

This item has no instructions
Wat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 26 - Open question

This item has no instructions

Wat heb ik geleerd deze les?
 • de betekenis van het dilemma van de rechtsstaat en de bijbehorende waarden
 • de betekenis van een democratische rechtsstaat
 • artikel 10-18 in de Grondwet: rechten van burgers
Ik leerde...

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Einde van de lessenserie 'Mensenrechten'
Einde van de les 'Mensenrechtendilemma in Nederland'.

Slide 28 - Slide

This item has no instructions