6.3 Mensenrechtendilemma in de praktijk

'Mensenrechten' 
Mensenrechtendilemma in de praktijk
1 / 35
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmboLeerjaar 4

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

'Mensenrechten' 
Mensenrechtendilemma in de praktijk

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wist je dat:
Je in Signapore een boete van 560 euro kunt krijgen als je afval op straat gooit?

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat leerde ik de vorige les?
 • Kenmerken van een rechtsstaat
 • Onschuldpresumptie
Terugblik vorige les

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Kenmerken rechtsstaat
 1. Grondrechten
 2. Machtenscheiding
 3. Legaliteitsbeginsel
 4. Onafhankelijke rechtsspraak

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Onschuldpresumtie


Je bent onschuldig totdat...

Slide 5 - Slide

*Je bent onschuldig totdat de rechter het tegendeel heeft bewezen.
Wat leer ik deze les?
 • De betekenis van het mensenrechtendilemma en de verschillende waarden die hier bij horen
 • Het verschil tussen een democratie en dictatuur
Ik leer...

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Strijd
Problemen oplossen door geweld.

Slide 7 - Slide

Eigenlijk een herhaling van 2.2
Actoren die overtuigd zijn van hun eigen gelijk en machtsmiddelen inzetten om hun gelijk te behalen.
Debat
Met elkaar praten en elkaar overtuigen...

Slide 8 - Slide

Actoren proberen anderen te overtuigen door middel van argumenten en komen samen tot een compromis.Mag jij als Nederlander alles doen wat je wilt?
Mag jij als Nederlander alles doen wat je wilt?

Slide 9 - Open question

Dit is een inleiding op het mensenrechtendilemma en de mate van vrijheid in een land.

Slide 10 - Video

This item has no instructions

Mensenrechtendilemma
Hoeveel vrijheid krijgen burgers van de overheid? 

Slide 11 - Slide

Dit dilemma gaat over het verschil tussen strijd en debat.
Dictatuur
De macht is in handen van een persoon of een kleine groep mensen.

Slide 12 - Slide

Orde is een belangrijke waarde. Door strenge regels die mensen controleren ontstaat er meer veiligheid in een land. 
De macht is in handen van een persoon of een kleine groep mensen.
Waarde: dictatuur
Strenge regels van de overheid en zware straffen leiden tot veiligheid.
Orde

Slide 13 - Slide

De overheid heeft veel macht en middelen en zorgt ervoor dat mensen zich aan de wet houden. 
Burgers hebben weinig vrijheid en krijgen zware straffen.

* Orde is in dit geval een waarde


Zoek een afbeelding bij 'orde'.
Zoek een afbeelding bij 'orde'.

Slide 14 - Open question

This item has no instructions

Extreem-links en extreem-rechts
Extreem-links: gelijkheid
Extreem-rechts: één cultuur
Verschillende vormen van dictatuur:

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Democratie

Burgers mogen meepraten en hebben stemrecht. 

Waarde: vrijheid

Slide 16 - Slide

Nederland is een democratie. 
Burgers mogen meepraten en hebben stemrecht. 
Vrijheid is een belangrijke waarde.


Zoek een afbeelding bij 'vrijheid'.
Zoek een afbeelding bij 'vrijheid'.

Slide 17 - Open question

This item has no instructions
Past de volgende uitspraak bij orde of vrijheid?
' Godsdienstvrijheid staat in de grondwet in een land'
Past de volgende uitspraak bij orde of vrijheid? 
'Godsdienstvrijheid staat in de grondwet in een land' 
A
Orde
B
Vrijheid

Slide 18 - Quiz

Boek: opdracht 22, p. 152


Past de volgende uitspraak bij orde of vrijheid?
'Het is in een samenleving verboden om te demonstreren'.
Past de volgende uitspraak bij orde of vrijheid? 
'Het is in een samenleving verboden om te demonstreren'.
A
Orde
B
Vrijheid

Slide 19 - Quiz

This item has no instructionsPast de volgende uitspraak bij orde of vrijheid?
'De overheid verbiedt privébezit om gelijkheid te creëren'.
Past de volgende uitspraak bij orde of vrijheid? 
'De overheid verbiedt privébezit om gelijkheid te creëren'.
A
Orde
B
Vrijheid

Slide 20 - Quiz

This item has no instructionsPast de volgende uitspraak bij orde of vrijheid?
'De politie filtert social media berichten niet
op terrorisme. Vanwege privacyredenen'.
Past de volgende uitspraak bij orde of vrijheid? 
'De politie filtert social media berichten niet op terrorisme vanwege privacyredenen'.
A
Orde
B
Vrijheid

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions
Een dictatuur past bij:
Een dictatuur past bij:
A
Orde
B
Vrijheid

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Sleep naar de juiste plek.
Democratie
Dictatuur
Verkiezingen
Noord-Korea
Een leider
Zweden
Strijd
Debat
Geen godsdienstvrijheid
Vrijheid van meningsuiting
Orde

Slide 23 - Drag question

This item has no instructions

Criminelen zouden strenger gestraft moeten worden.
Criminelen zouden strenger gestraft moeten worden.
A
Eens
B
Oneens

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Slide 25 - Video

This item has no instructions
Welke waarde krijgt de nadruk in Amerika?
Welke waarde krijgt de nadruk in Amerika?
A
Orde
B
Vrijheid

Slide 26 - Quiz

This item has no instructionsStel je voor: in Nederland zou iemand een gevangenisstraf
krijgen van 35 jaar voor een inbraak. Wat vind je daarvan?
Stel je voor: in Nederland zou iemand een gevangenisstraf krijgen van 35 jaar voor een inbraak. Wat vind je daar van?

Slide 27 - Open question

This item has no instructions

Slide 28 - Video

This item has no instructions

Samenvatting
 • Dictatuur
 • Strijd
Mensenrechtendilemma
Vrijheid
Orde
Orde
 • Democratie
 • Debat
 • Dictatuur
 • Strijd

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Samenvatting
 • Dictatuur
 • Strijd
 • Extreem-links
 • Gelijkheid
Mensenrechtendilemma
Vrijheid
Orde
Orde
 • Democratie
 • Debat
 • Dictatuur
 • Strijd
 • Extreem-rechts
 • 1 cultuur

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Slide 31 - Video

This item has no instructionsWat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 32 - Open question

This item has no instructions
Wat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 33 - Open question

This item has no instructions

Wat heb ik geleerd deze les?
 • De betekenis van het mensenrechtendilemma en de verschillende waarden die hier bij horen
 • Het verschil tussen een democratie en dictatuur
Ik leerde...

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

De volgende Seneca-les gaat over:
Mensenrechtendilemma in Nederland
Einde van de les 'Mensenrechtendilemma in de praktijk'

Slide 35 - Slide

This item has no instructions