Herhalen H5

Herhalen H5
1 / 25
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 35 min

Items in this lesson

Herhalen H5

Slide 1 - Slide

Welke intervalnotatie hoort bij het volgende interval
A
[-1,4]
B
[-1,4>
C
<-1,4]
D
<-1,4>

Slide 2 - Quiz

Schrijf in de intervalnotatie
A
x < -1 of x > 6
B
x < -1
C
x ≤ -1 of x ≥ 6
D
x ≥ 6

Slide 3 - Quiz

Intervalnotatie

Slide 4 - Slide

Op welk interval is de grafiek van f stijgend?
A
[-2,0]
B
[-1,0]
C
[-1,1]
D
[1,3]

Slide 5 - Quiz

Op welk interval
is de grafiek afnemend dalend?
A
< 1, 3 >
B
< 2, 3 >
C
< 5, 7 >
D
< 1, 2 >

Slide 6 - Quiz

Stijgen en dalen

Slide 7 - Slide

Wat is het maximum van het lijndiagram?
A
27
B
28
C
30
D
36

Slide 8 - Quiz

Maxima en minima: begrippen
Top: elk punt waarop een grafiek overgaat 
van stijgen in dalen of andersom. 

Maximum: elk punt waarop een grafiek 
overgaat van stijgen naar dalen

Minimum: elk punt waarop een grafiek 
overgaat van dalen naar stijgen.

Slide 9 - Slide

Kies de juiste soort stijgen of
dalen die bij dit toenamediagram hoort
A
toenemend stijgend
B
afnemend stijgend
C
toenemend dalend
D
afnemend dalend

Slide 10 - Quiz

De globale grafiek past bij dit toenamediagram
A
Waar
B
Niet waar

Slide 11 - Quiz

Sleep het toenamediagram naar het bijbehorende type stijging/daling.

Slide 12 - Drag question

8.1 van grafiek naar toenamediagram

Slide 13 - Slide

8.1 van grafiek naar toenamediagram
N = aantal luisteraars in 1000-en
t = tijd in uren met t = 0 is 6:00 uur

Slide 14 - Slide

8.1 van grafiek naar toenamediagram
N = aantal luisteraars in 1000-en
t = tijd in uren met t = 0 is 6:00 uur

We willen weten wat van uur tot uur de
veranderingen zijn in het aantal
luisteraars.

Slide 15 - Slide

8.1 van grafiek naar toenamediagram
N = aantal luisteraars in 1000-en
t = tijd in uren met t = 0 is 6:00 uur

We willen weten wat van uur tot uur de
veranderingen zijn in het aantal
luisteraars.
We maken een toenamediagram.

Slide 16 - Slide

8.1 van grafiek naar toenamediagram
We maken een toenamediagram.
Eerst een tabel:

Slide 17 - Slide

8.1 van grafiek naar toenamediagram
We maken een toenamediagram.
Eerst een tabel:

Slide 18 - Slide

8.1 van grafiek naar toenamediagram
We maken een toenamediagram.
Eerst een tabel:

Slide 19 - Slide

8.1 van grafiek naar toenamediagram
We maken een toenamediagram.
Eerst een tabel:

Slide 20 - Slide

8.4B van grafiek naar toenamediagram
.

Nu maken we een toename diagram:
Nu maken we een bijpassend
toenamediagram.

Slide 21 - Slide

8.4B van grafiek naar toenamediagram
.

Nu maken we een toename diagram:
Nu maken we een bijpassend
toenamediagram.

Slide 22 - Slide

Het differentiequotiënt
is gelijk aan
A
rc van l
B
gemiddelde verandering
C
xBxAyByA
D
A, B en C zijn juist

Slide 23 - Quiz

Het differentiequotiënt van y op [1,6] is:
A
3
B
5
C
0,6
D
1,67

Slide 24 - Quiz

8.1D Differentiequotiënten

Slide 25 - Slide