8.1 Toenamediagrammen en differentiequotiënten

8.1 Toenamediagrammen en differentiequotiënten
1. Toenamediagram maken
2. Gemiddelde snelheid berekenen
3. Differentiequotiënt

1 / 17
next
Slide 1: Slide
wiskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 17 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

8.1 Toenamediagrammen en differentiequotiënten
1. Toenamediagram maken
2. Gemiddelde snelheid berekenen
3. Differentiequotiënt

Slide 1 - Slide

8.1 van grafiek naar toenamediagram

Slide 2 - Slide

8.1 van grafiek naar toenamediagram
N = aantal luisteraars in 1000-en
t = tijd in uren met t = 0 is 6:00 uur

Slide 3 - Slide

8.1 van grafiek naar toenamediagram
N = aantal luisteraars in 1000-en
t = tijd in uren met t = 0 is 6:00 uur

We willen weten wat van uur tot uur de
veranderingen zijn in het aantal
luisteraars.

Slide 4 - Slide

8.1 van grafiek naar toenamediagram
N = aantal luisteraars in 1000-en
t = tijd in uren met t = 0 is 6:00 uur

We willen weten wat van uur tot uur de
veranderingen zijn in het aantal
luisteraars.
We maken een toenamediagram.

Slide 5 - Slide

8.1 van grafiek naar toenamediagram
We maken een toenamediagram.
Eerst een tabel:

Slide 6 - Slide

8.1 van grafiek naar toenamediagram
We maken een toenamediagram.
Eerst een tabel:

Slide 7 - Slide

8.1 van grafiek naar toenamediagram
We maken een toenamediagram.
Eerst een tabel:

Slide 8 - Slide

8.4B van grafiek naar toenamediagram
We maken een toenamediagram.
Eerst een tabel:

Slide 9 - Slide

8.1 van grafiek naar toenamediagram
We maken een toenamediagram.
Eerst een tabel:

Slide 10 - Slide

8.1 van grafiek naar toenamediagram
We maken een toenamediagram.
Eerst een tabel:

Slide 11 - Slide

8.1 van grafiek naar toenamediagram
We maken een toenamediagram.
Eerst een tabel:


In deze tabel staat bij de intervallen
met          de bijbehorende 

Δt
ΔN

Slide 12 - Slide

8.4B van grafiek naar toenamediagram
.

Nu maken we een toename diagram:
Nu maken we een bijpassend
toenamediagram.

Slide 13 - Slide

8.4B van grafiek naar toenamediagram
.

Nu maken we een toename diagram:
Nu maken we een bijpassend
toenamediagram.

Slide 14 - SlideBereken de gemiddelde snelheid op het interval [3, 7]
Bereken de gemiddelde snelheid in de 6e seconde

Slide 15 - Slide

differentiequotiënt = gemiddelde snelheid


horizontaalverticaal

Slide 16 - Slide

Bereken het differentiequotiënt op:
[3,5]

Voor welk interval is het differentiequotient gelijk aan 2/3?

Slide 17 - Slide